V. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE, „AKTUALNOSTI GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA – NACIONALNA I USPOREDNA PRAVNOTEORIJSKA I PRAKTIČNA DOSTIGNUĆA“

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na V. međunarodno savjetovanje, „Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća“, koje će se održati na Pravnom fakultetu u Splitu od 17 – 18.10. 2019.

Radujemo se mogućem susretu,

U ime

Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu,

Srdačno Vas pozdravljamo,

prof. dr. sc. Mirko Klarić, redoviti profesor Pravnog fakulteta u Splitu, dekan

Pravnog fakulteta u Splitu

prof. dr. sc. Jozo Čizmić, redoviti profesor u trajnom zvanju Pravnog fakulteta u Splitu, predstojnik Zavoda za istraživanje građanskih sudskih postupaka i suradnju s pravosuđem

izv.  prof. dr. sc. Milijan Sesar, izvanredni profesor Pravnog fakulteta u Splitu, pročelnik Katedre za građansko procesno pravo

doc. dr. sc. Dinka Šago, docentica Pravnog fakulteta u Splitu, predstojnica Zavoda za suradnju s gospodarstvom i ustanovama

PROGRAM SAVJETOVANJA

BESPLATNA ZIMSKA ŠKOLA ZA SPLITSKE STUDENTE

ISKORISTI PRILIKU!

BESPLATNA ZIMSKA ŠKOLA ZA SPLITSKE STUDENTE

Od 22. listopada 2019. do 05. prosinca 2019. (utorkom i četvrtkom u popodnevnim satima) na Ekonomskom fakultetu u Splitu održati će se BESPLATAN program edukacije pod nazivom „Zimska škola: Perspektiva održivog razvoja u urbanim sredinama“.  Program edukacije organizira Ekonomski fakultet u suradnji s Gradom Splitom u sklopu međunarodnog projekta “Shapingfaircities“.Polaznici programa mogu biti studenti svih sastavnica Sveučilišta u Splitu (poslijediplomski, diplomski ili više godine preddiplomskog studija) kao i druga zainteresirana javnost, a dvoje najboljih polaznika će imati osiguran odlazak na edukaciju u Bolognu (veljača 2020.) uz pokrivene sve troškove.

Cilj  Zimske škole je osigurati multidisciplinarnu obuku o pitanjima koja se odnose na ciljeve održivog razvoja i pružiti sudionicima praktično i profesionalno znanje iz različitih područja koristeći participativne metode uključivanja.

Ovaj projekt Grada Splita sufinancirala je Europska unija u sklopu DEAR programa (DevelopmentEducationandAwarnessRasing), a cilj projekta je razrada ciljeva i aktivnosti vezanih uz Agendu 2030 („Transformingourworld: The 2030 Agenda for Sustainabledevelopment“) i razvoj Ciljeva održivog razvoja (Sustainabledevelopmentgoals – SDGs); kao i podizanje svijesti, poboljšavanje razumijevanja i aktivnija uključenost lokalne uprave, udruga civilnog društva te samih građana u identifikaciju SDG-ova. Uz to projekt promovira ključnu ulogu aktivne lokalne uprave i decentralizirane suradnje za doprinos ka društvenoj, ekonomskoj i ekološkoj dimenziji održivog razvoja.

Iskoristite priliku i sudjelujte na besplatnoj Zimskoj školi: Perspektiva održivog razvoja u urbanim sredinama. Upisi se vrše do 15. listopada 2019. godine na Ekonomskom fakultetu u Splitu.Prijave i informacije na: E: cjelozivotno@efst.hr , T: (021) 430-651, W: http://www.efst.unist.hr/studiranje/cjelozivotno-obrazovanje/zimska-skola

NATJEČAJ ZA UPIS U PRVU GODINU INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA PRAVA I NA PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ – UPRAVNI STUDIJ – 3. ROK

Adresa:           Domovinskog rata 8, Split

Tel:                  021/393-595 – Studentska referada

Fax:                 021/393-597

E-mail:            studentskareferada@pravst.hr

URL:              http://www.pravst.unist.hr/

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijave na natječaj zaprimaju se 9., 10. i 11. listopada 2019. u vremenu od 8:00 – 12:00 sati, u Studentskoj referadi, na adresi Domovinskog rata 8.

Rang lista pristupnika objavit će se 11. listopada 2019. u 17:00 sati, na web stranici Fakulteta :  http://www.pravst.unist.hr/

Žalbeni rok na rang listu je do 12:00 sati, 14. listopada 2019. godine.

PRISTUPNICI IMAJU PRAVO NA DIREKTAN UPIS

Prijavu na natječaj mogu izvršiti pristupnici koji su položili ispite Državne mature po sljedećim razinama:

Obvezni dio državne mature – za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo:

Naziv Razina    
Hrvatski jezik A  
Matematika B  
Strani jezik B  

 

Obvezni dio državne mature – za Preddiplomski stručni studij

Upravni studij:

Naziv Razina    
Hrvatski jezik B  
Matematika B  
Strani jezik B  

 

Pristupnici ostvaruju upis do popunjavanja upisne kvote utvrđene studijskim programom.

Rang lista će se formirati temeljem ostvarenog uspjeha na ispitima Državne mature.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS- III.KRUG

Međunarodna ljetna škola na Pravnom fakultetu

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu od 22. do 27. rujna održana je Međunarodna ljetna škola u okviru projekta ‘Promoting Legal Education in the Field of Media Law, Democratization and the EU accession process’ koja je okupila četrdesetak sudionika. Glavne teme predavanja održanih u sklopu Ljetne škole bile su pravo na slobodu izražavanja i njegove granice, medijsko pravo i sloboda govora, zaštita privatnosti, utjecaj politike na slobodu medija, pravo na anonimnost i govor mržnje. Ljetnu školu zajednički su organizirali Europa Institut Sveučilišta Saarland i South East European Law School Network (SEELS), a koordinator od strane Pravnog fakulteta u Splitu bio je prof. dr. sc. Petar Bačić.

Osim studenata Pravnog fakulteta u Splitu te drugih hrvatskih pravnih fakulteta, u radu Ljetne škole sudjelovali su i studenti iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Indije, Njemačke, Makedonije, Srbije i Turske.

Predavači na održanoj Ljetnoj školi bili su prof. dr. sc. Thomas Giegerich (Europa Institut, Sveučilište Saarland), prof. dr. sc. Neven Anđelić (Regent’s University London), prof. dr. sc. Petar Bačić (Pravni fakultet u Splitu), izv. prof. dr. sc. Mirela Bogdani (Pravni fakultet u Tirani), doc. dr. sc. Enis Omerović (Pravni fakultet u Zenici), dr. sc. Matija Miloš (Pravni fakultet u Rijeci), Dejan Georgievski (Media Development Centre).

Cjelokupni projekt financiran je od strane Njemačke službe za akademsku razmjenu DAAD.

Rang lista kandidata za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020.

Povjerenstvo za rangiranje kandidata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu donijelo je Odluku o rangiranju studentskih prijava za Natječaj za Erasmus+ studijski boravak u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020. Odluka i rang lista dostupne su na INTRANETU.

Nakon isteka rokova navedenih u Odluci objavit će se konačni rezultati za cijelo Sveučilište na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Obavijest o upisima u akademsku godinu 2019./2020.

Objavljena je odluka vezana uz upis studenata u višu godinu studija i o visini iznosa participacije u troškovima studija za akademsku godinu 2019./2020. godinu.

Donošenjem ove odluke, odluka donešena 18. lipnja 2019. godine, KLASA: 003-08/19-04/0011; URBROJ: 2181-207-01-04-19-0012 stavlja se izvan snage.

Odluka vezana uz upis studenata u višu godinu studija i o visini participacije u troškovima studija za akademsku godinu 2019./2020.