Obavijest o svečanom otvorenju početka nastave za redovite studente I. godine

  1. SVEČANO OTVORENJE NASTAVE ZA REDOVITE STUDENTE 1. GODINE

Uz pozdravnu (prigodnu) riječ dekana prof. dr. sc. Mirka Klarića svečano otvorenje početka nastave u akademskoj godini 2019./2020. za redovite studente prve godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija prava i Stručnog upravnog studija – održat će se 30. rujna (ponedjeljak) 2019. godine, prema ovom rasporedu:

  • PRVA GODINA INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG 1 DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA PRAVA

u 9,00 sati (predavaonica br. 6)

  • PRVA GODINA STRUČNOG UPRAVNOG STUDIJA

u 11,00 sati (predavaonica br. 6)