Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • sumnjiv, podozriv sudac; sudac u pogledu kojega postoje (ili je barem vjerojatno da postoje) okolnosti koje dovode u pitanje njegovu nepristranost; relativno izuzeti sudac

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448

Povezano:

Organizacija «« ««

Knjižnica


Djelatnici:

Edita Bačić, dipl. iuris, knjižničarski savjetnik (voditeljica Knjižnice)

Mr. sc. Ivona Matas, dipl. knjižničar

Irena Bego, knjižničar

Nada Čelan, pomoćni knjižničar

Telefon / Fax : 021/393-553

Direktni web Knjižnice je: http://k3.pravst.hr (Pretraživanje kataloga)

O knjižnici

Nedugo nakon osnivanja Pravnog studija u Splitu (1960.) osnovana je i stručna knjižnica koja je nešto kasnije prerasla u fakultetsku knjižnicu. Od samih početaka djelovanja Fakulteta uočen je značaj knjižnice za studentski i nastavnički rad te je knjižnično poslovanje ustrojeno po pravilima struke što je omogućilo određivanje profila današnjoj knjižnici koja ukupno broji preko 100. 000 svezaka monografskih i serijskih publikacija.

Prvi knjižnični fond ostvaren je putem brojnih donacija od strane splitskog suda i raznih advokatskih kancelarija, a današnja se nabavna politika najvećim dijelom vrši namjenski prema potrebama znanstveno-nastavnog i istraživačkog programa Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Splitu. Također su povećanju knjižničnog fonda značajno pridonijele i zamjene Zbornika radova Pravnog fakulteta u Splitu za publikacije drugih institucija.

Fond se dobrim dijelom sastoji od stranih publikacija (monografskih i serijskih), kao i vrijednih starijih izdanja pravne literature koji, zajedno s najnovijim znanstvenim i stručnim publikacijama domaće tiskarske produkcije, čine u kvalitativnom smislu vrlo bogat knjižnični fond.

Međubibliotečnom suradnjom i posudbom knjižnica svojim korisnicima također čini dostupnom literaturu koju sama ne posjeduje. Struktura knjižničnog fonda po prilici je sljedeća: 60 % građe otpada na pravne znanosti dok je ostatak vezan uglavnom uz politiku, filozofiju, povijest, sociologiju i referentnu građu. Knjižnica u svom fondu ima i preko 1000 naslova serijskih publikacija.

Obrada fonda vrši se pomoću računala, a knjižnica je dio mreže hrvatskih knjižnica - CROLIST što korisnicima omogućava on line pristup velikom dijelu visokoškolskih i sveučilišnih knjižnica. U knjižnici su stalno zaposlena 4 stručna djelatnika: 1 viši knjižničar – diplomirani pravnik ; 1 diplomirani knjižničar - pravnik, jedan knjižničar i jedan pomoćni knjižničar.

Radno vrijeme knjižnice je od 07 - 14 sati (svaki dan osim subote i nedjelje), a utorkom i od 17 - 19 sati.

U sklopu knjižnice nalazi se moderno opremljena ČITAONICA koja ima 33 čitalačka mjesta, a za korisnike je otvorena radnim danom od 07 - 21 sati.

Pravila za korištenje knjižnice Pravnog Fakulteta u Splitu

Korisnici

Usluge knjižnice Pravnog fakulteta u Splitu mogu koristiti:

  • studenti Pravnog fakulteta u Splitu
  • zaposlenici i suradnici
  • vanjski korisnici

Studenti koriste usluge knjižnice uz predočenje Indexa.

Zaposlenici i suradnici koriste usluge knjižnice u dogovoru s knjižničnim osobljem.

Vanjski korisnici koriste usluge Knjižnice u dogovoru s voditeljicom knjižnice i uz predočenje osobne iskaznice (samo u čitaonici).

Ulazak u Knjižnicu potrebno je prijaviti zaposlenom osoblju.

Informacije

Korisnicima su na raspolaganju popisi ispitne i seminarske literature i bilten prinova, a mogu koristiti i računala smještena u auli Fakulteta i u hodnike Knjižnice.

Za pribavljanje informacija o fondu knjižnice korisnici mogu koristiti i računala smještena u Knjižnici. Informacije o fondu Knjižnice te ostaloj hrvatskoj i stranoj literaturi dostupne su putem Interneta na Web stranici Knjižnice.

Podrazumijeva se da korisnici posjeduju osnovne vještine u korištenju Windowsa, elektronske pošte, Interneta, te Word programa za pisanje teksta. Korisnicima nije dopušteno mijenjanje izgleda osnovnog ekrana na računalima, kao ni sustava datoteka na hard disku. Nije dopušteno pokretanje CD-ROMova koji traže instalaciju, a nisu vlasništvo Knjižnice. Također je zabranjena instalacije programa ICQ (ili bilo koje programa za komunikaciju), WINMX (ili bilo kojeg programa za razmjenu datoteka).

Na zahtjev korisnika stručni djelatnici knjižnice pomažu korisnicima u on line pretraživanju knjižničnog fonda.

Posudba (radno vrijeme: 10 -12)

Studentima Pravnog fakulteta posuđuju se knjige iz općeg fonda za korištenje izvan knjižnice Moguće je posuditi tri knjige na rok od petnaest dana. Iste je moguće produžiti još za petnaest dana ali u dogovoru s knjižničnim osobljem. Traženu građu potrebno je prethodno rezervirati.

Knjige je moguće posuditi i međuknjižničnom posudbom na zahtjev naše knjižnice. Međubibliotečnu posudbu (uz naplatu) vrši Sveučilišna knjižnica u Splitu.

Periodika se ne posuđuje već se daje na korištenje u čitaonici.

Izmirenje svih obveza prema Knjižnici uvjet je za izdavanje Potvrde o diplomiranju.

Čitaonica ( radno vrijeme: 7 – 21 )

Čitaonica korisnicima služi za učenje i korištenje knjižnične građe. Prilikom ulaska u čitaonicu potrebno je javiti se knjižničnom osoblju. U čitaonicu se ulazi isključivo sa stvarima potrebnim za rad u čitaonici, a unošenje hrane i pića nije dozvoljeno. Prije ulaska u čitaonicu potrebno je isključiti mobitele. Bez konzultacije sa stručnim osobljem korisnicima nije dozvoljeno da sami uzimaju ili vraćaju knjige.

Za sve dodatne informacije stoji Vam na raspolaganju stručno osoblje knjižnice.

Želimo Vam puno uspjeha u radu.


Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA