Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • 'putem činjenice'; samo po sebi

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448

Povezano:

Organizacija «« Referade ««

Referada za financijske i materijalne poslove


Voditeljica referade:

Renata Bašić Mijatović, dipl. iur.

Zaposleni:

Antonija Beus

Jelena Jukić

Područje financijskog izvješćivanja propisano je Uredbom o računovodstvu proračuna (NN, br. 96/64. i 108/96.) i Pravilnikom o financijskom izvješćivanju za proračun i proračunske korisnike. Svi poslovni događaji i transakcije se evidentiraju temeljem knjigovodstvenih isprava, te sukladno s propisima kojima se uređuje računovodstvo za proračunske korisnike. U knjigovodstvu se vode osnovne i pomoćne knjige, i to: a) Osnovne knjige: u Glavnoj knjizi I evidentiraju se svi primici i izdaci, u Glavnoj knjizi II evidentiraju se stanja i promjene imovine, obveza i izvora vlasništva. b) Pomoćne knjige: knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, knjiga nabava i knjiga (popis) kapitalne imovine. U računovodstvu se osiguravaju podaci o prihodima i izdacima proračunskih sredstava i sredstvima ostvarenim obavljanjem vlastite djelatnosti. Tijekom godine izrađuju se statistički izvještaji, polugodišnji i godišnji obračun, koji se dostavljaju nadležnom ministarstvu, Državnom uredu za reviziju i jedinici Zavoda za platni promet.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA