Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • nijekanje uz isticanje sadržajno suprotne tvrdnje

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Organizacija «« Centri ««

Centar za izvannastavne aktivnosti


CENTAR ZA   IZVANNASTAVNE   AKTIVNOSTI

Osnaživanje studenata u njihovim intelektualnim i radnim naporima, razumijevanje pravničke profesije, poticanje osobnog razvoja, usvajanje komunikacijskih vještina, informacijsko opismenjavanje, uključivanje u   pro bono inicijative – dodatne su aktivnosti na kojima počivaju suvremni programi pravničkog obrazovanja. To je praksa mnogih prestižnih sveučilišta u SAD-u i Evropi.

CILJEVI OSNIVANJA

Prilagođavanje programa našeg studija evropskom modelu studiranja proces je koji ovisi i o mogućnostima dodatnog obrazovanja naših studenata i profesora. Upravo je Centar zamišljen kao podrška studentima i profesorima u istraživačkom radu, analitičkom i kreativnom pristupu obrazovanju i poticanju nazavisnog i odgovornog stava budućih pravnika. Svojim aktivnostima promovira cjeloživotno učenje, ističe etičku dimenziju pravničke struke i omogućava razmjenu ideja i iskustava. 

NAČIN DJELOVANJA

 Ciljeve osnivanja Centar ostvaruje kroz raznoliku edukaciju radioničkoga tipa, razmjenom iskustava sa sličnim centrima u zemlji i inozemstvu, praktičnim djelovanjem u suradnji s nevladinim udrugama, organiziranjem tribina i okruglih stolova, studijskim putovanjima i drugim aktivnostima. Centar se zalaže za suradnju s članovima Alumnia Pravnog fakulteta u Splitu i ostalim članicama Sveučilišta.

  AKTIVNOSTI

I .  Radionice, seminari, praktični rad s nevladinim udrugama

 U razdoblju od 2006 – 2010 godine održane su 62 radionice za studente prve godine Fakulteta, a pohađalo ih je više od 1000 studenata. Studenti su imali priliku izabrati jednu od dvije ponuđene radionice:

1. Kako učiti i pisati pismene radove     / voditeljice: E.Bačić i mr. G. Staničić / 

 / Ukupno 4 sata predavanja + obveza izrade pismenog rada u roku od 15 dana od završene radionice /

2. Civilno društvo i vještine javnog zagovaranja    / voditeljica: E. Bačić + gosti iz prakse /

  / Ukupno 8 sati predavanja /

 Radionice su studentima olakšale usvajanje osnovnih vještina potrebnih za izradu pismenih radova i poticale su ih na aktivno učenje i kritičko mišljenje. Svaka od radionica evaluacijski je vrednovana od strane sudionika.

 Navodimo neka od mišljenja i komentara studenata koji su pohađali radionice:

  • Što sam očekivao/la od radionice?

- očekivao sam edukacijski sat, učenje novih stvari koje će me usavršiti kao osobu

- očekivala sam korisno predavanje o uputstvima za pisanje seminarskih radova

- iskreno, očekivanja od ove radionice nisam imala jer sam imala i veća očekivanja od faksa pa ih nisam dobila

  • Što sam dobio/la?

- radionica je ispunila moja očekivanja uglavnom zato što satnicu nisu ispunila

 samo predavanja već je svaki student sudjelovao i imao mogućnost izreći svoja

 stajališta

- radionica je bila veoma korisna, dobila sam dosta informacija o tome kako napisati što bolji diplomski rad

- izvannastavne aktivnosti su za mene osobno bile korisne u više segmenata: poznanstva, učenje uvažavanja tuđeg i različitog mišljenja

- dobila sam više od očekivanog, ovo je idealan tip nastave gdje studenti mogu komunicirati, upoznati jedni druge, a i princip nastave i pristup voditeljice mi se je također svidio

  • Prijedlozi.

- još više praktičnog rada s udrugama građana

- vježbe i radionice preseliti u informatički kabinet

- veći broj sličnih radionica

- mislim da bi bilo dobro organizirati posebne radionice na kojima bi se raspravljalo o problemima studija

II. Studijska putovanja: upoznavanje s institucijama državne vlasti ; posjet Nacionalnoj i Sveučilišnoj knjižnici ; međunarodna suradnja

U razdoblju od 2006 – 2010 godine Centar je u suradnji sa studentskim zborom sudjelovao u organizaciji 6 studijskih putovanja u Zagreb. Približno 300 studenata imalo je priliku upoznati se s radom: Hrvatskog Sabora, Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Također su se u okviru istih putovanja u više navrata organizirale i posjete kaznionicama u Požegi i Lepoglavi.  

PRAVILNIK O RADU CENTRA

( Izvod iz Pravilnika o radu Centra )

Čl. 2.

 Centar za izvananstavne aktivnosti je istraživačka, stručna i obrazovna jedinica Pravnog fakulteta u Splitu i nema status pravne osobe.

Čl. 3.

U Centru djeluju nastavnici, djelatnici i suradnici fakulteta, studenti i vanjski suradnici.

Čl. 4 .

  O organizaciji i radu Centra odlučuje Upravno vijeće Centra.

  Upravno vijeće Centra ima 5 članova i sastavljeno je od tri nastavnika Fakulteta od kojih je jedan prodekan, studentskog predstavnika i ravnatelja Centra.

Čl. 5 .

 Centar predstavlja i Centrom upravlja ravnatelj.

Upravno vijeće:

1. Edita Bačić, dipl. iuris (ravnatelj Centra)

2. izv. prof. dr.sc. Milijan Sesar

3. doc. dr. .sc. Marina Carić 

4. mr.sc.Gorana Staničić

5. studentski predstavnik

Kontakt:

Edita Bačić

Knjižnica Pravnog fakulteta u Splitu

Domovinskog rata 8

21000 Split

tel/fax: 021 393 553

e-mail: edita@pravst.hr

 

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA