Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Pretor (sudac) ne vodi računa o sitnicama, o stvarima beznačajne vrijednosti.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Organizacija «« Centri ««

Centar za cjeloživotno obrazovanje

Centar za cjeloživotno obrazovanje (u osnivanju) provodit će programe permanentnog obrazovanja studenata i pravnika iz javne uprave, pravosuđa, odvjetništva i gospodarstva kako bi se oni vlastitim usavršavanjem i nakon stjecanja diplome i namještenja u struci pripremili za nove profesionalne izazove koje nameće razvitak suvremenog društva, a napose potreba prilagodbe pravnoj stečevini EU. Centar će organizirati predavanja, okrugle stolove, seminare i stručne skupove, te obavljati i niz drugih djelatnosti kao što su davanje ekspertiza i pravnih mišljenja, izdavanje stručnih publikacija i slično.
 
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA