Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Sudac ne smije postupati po službenoj dužnosti.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

OPĆA PRAVNA POVIJEST

Oznaka: PR1OPP
Vrsta: obvezni
Razina: temeljna razina
Semestar / trimestar: I semestar Integrirani studij
ECTS: 8

8 ECTS - I Semestar, Predavanja + Vježbe
(Temeljni predmet neophodan za uvođenje i razumjevanje problematike pravnog studija)

Kompetencije koje se stječu:


Stjecanje znanja o izvorima i razvitku temeljnih europskih pravnih vrednota i ustanova, te o interakciji razlitičitih pravnih kultura

Preduvjeti za upis:

Ovjereni indeks o upisu i pohađanju obveznih oblika nastave na PFS.

Sadržaj:

1. Razvoj znanosti opće povijesti prava i države  (Kurtović, I. dio, str. 7-38).
1.1. Antičko razdoblje.
1.2. Razdoblje ranog kršćanstva.
1.3. Glosatori.
1.4. Postglosatori (komentatori).
1.5. Elegantna pravna škola.
1.6. Leibniz i Montesquieu.
1.7. Goettingenska pravna škola.
1.8. Škola prirodnog prava.
1.9. Historijska škola prava.

Država i pravo staroga vijeka:
2. Istočne države - općenito (Kurtović, I, 43-47).
3. Babilonska država i pravo.
3.1. Povijesni okvir (Kurtović, I, 48) i  ustrojstvo babilonske države (Kurtović, I, 54,
58).
3.2. Društveni sastav (Margetić, 16, toč. 3. Vidi  i str. 18-21, točke c), e), f) i g)).
3.3. Babilonsko pravo.
3.4. Vrela (Kurtović, I, 53) i opće značajke (Kurtović, I, 58).
3.5. Najvažnije pravne grane prema Hamurabijevu zakonu  (Margetić, l7-26).
4. Društvo, političko uređenje  i pravo starih Hebreja (Margetić, 27-28).
5. Zapadne države - općenito (Kurtović,  I, 74).
6. Stara Grčka i Gortina - općenito (Margetić, 28-30).
6.1. Gortina  (Margetić, 30-31).
6.2. Nastanak i razvitak atenske države (Kurtović, I, 79-94).
6.3. Državno ustrojstvo atenske države (Kurtović, I, 99-105).
6.4. Pravo u Ateni (Kurtović, I, 105-115; Margetić, 32-36).

Država i pravo srednjeg vijeka
7. Zapadne države - općenito (Margetić, 37-40).
8. Franačka.
8.1. Pojam franačkog prava (Margetić, 40-41).
8.2. Povijesni okvir (Margetić, 41-42).
8.3. Izvori franačkog prava (Margetić, 42-44).
8.4. Gospodarstvo i društvo (Margetić, 44-46).
8.5. Crkva u Franačkoj (Margetić, 47).
8.6. Organizacija vlasti u Franačkoj (Margetić, 47-50).
8.7. Franačko pravo (Margetić, 51-60).
9. Italija - općenito (Margetić, 61).
10. Langobardska država i pravo.
10.1. Pojam i važnost langobardske države i prava (Margetić, 61-62).
Povijesni okvir za langobardsku državnopravnu povijest (Margetić, 62-63).
10.2. Sastav langobardskog društva (Margetić,63-64).
10.3. Uređenje langobardske države (Margetić, 64-66).
10.4. Langobardsko pravo (Margetić, 66-71).

11. Mletačka država i pravo.
11.1. Pojam i važnost mletačkog prava (Margetić, 71-72).
11.2. Vrela  mletačkog prava (Margetić, 72-73).
11.3. Povijesni okvir (Margetić, 73-74).
11.4. Državno uređenje Mletačke Republike (Margetić, 74-75).
11.5. Pravo u Mlecima (Margetić, 75-82).

12. Tzv. Opće pravo (ius commune) (Margetić, 83-84).

13. Njemačka srednjovjekovna država i pravo.
13.1. Pojam i važnost njemačkog prava (Margetić, 84-85).
13.2. Povijesni okvir za njemačku pravnu povijest (Margetić, 85-86).
13.3. Društveni odnosi u Njemačkoj (Margetić, 87).
13.4. Državno uređenje u  srednjovjekovnoj Njemačkoj (Margetić, 88).
13.5. Položaj gradova u srednjovjekovnoj Njemačkoj (Margetić, 88-89).
13.6. Izvori i pojedine grane njemačkog prava (Margetić, 89-101).

14. Engleska srednjovjekovna država i pravo
14.1. Periodizacija engleske pravne povijesti (Margetić, 101-102).
14.2. Osnovne značajke prava u Engleskoj (Margetić, 102-106).
14.3. Magna charta libertatum (Margetić, 104-105).

15. Ugarska država i pravo u srednjem vijeku.
15.1. Općenito (Margetić, 106-107).
15.2. Zakoni kraljeva Stjepana I., Ladislava I. i Kolomana (Margetić, 107-108).
15.3. Zlatna bula  kralja Andrije II. (Margetić, 108-113).

Istočne srednjovjekovne države.
16. Bizant.
16.1. Povijesni okvir (Margetić, 114. Toč. a)).
16.2. Izvori bizantskog prava (Margetić, 114. Toč. b)).
16.3. Bizantska Ekloga (Margetić, 115).
16.4. Bizantski  Zemljoradnički zakon (Margetić, 116-118).

17. Rusija.
17.1.Nastanak i razvoj srednjovjekovne ruske države (Margetić, 118-119. Toč. a)).
17.2. Pravo srednjovjekovne Rusije (Margetić, 119-125).

18. Osmanska Turska.
18.1.Nastanak i razvitak  turske države (Margetić, 125).
18.2.Pravo u Turskoj (Margetić, 126-127).

Fenomen srednjovjekovnih gradskih autonomija (Margetić, 147-150).


Novi vijek.

20. Engleska.
20.1. Sažeti prikaz društvene, političke i gospodarske pozadine  engleske novovjekovne pravne povijesti (Kurtović, II, 6-47).
20.2. Počeci sukoba kralja i Parlamenta i Peticija prava  iz l628.  (Kurtović, II, 17-21).
20.3. Engleska građanska (tzv. Puritanska) revolucija  (isto, 21-25).
20.4. Obnova monarhije (isto, 26-28).
20.5. Slavna revolucija (isto, 28-30)
20.6. Pojam engleskog ustava (isto,48-49).
20.6.1. Raščlamba temeljnih ustavnih isprava (zakona): Habeas corpus act, Zakon prava i Zakon o nasljeđivanju prijestolja (isto, 49-52).
20.6.2. Osvrt na ustavnu praksu: proces stvaranja parlamentarne vlade (isto, 53-55), evolucija biračkog prava (isto, 55-58) i razvitak odnosa između dvaju domova Parlamenta (isto, 59-62).
20.7. Izvori i neke grane engleskog prava u novom vijeku (isto, 62-70).
20.8. Sudstvo i uprava  Engleske u razdoblju l6-20. st. (isto, 70-75).

21. Sjedinjene Američke Države.
21.1. Engleske kolonije u Sjevernoj Americi (Kurtović, II, 76-82).
21.2. Tzv. Revolucija  l775-1783. (isto, 82-88).
21.3. Razdoblje Konfederacije (isto, 89-95).
21.4. Razvitak političkih prilika  od uspostave Federacije (isto, 95-120).
21.5. Ustavno uređenje SAD-a (isto, 120-136).
21.6. Razvitak federalizma  (isto, 136-137).
21.7. Političke stranke (isto, 137-140).
21.8. Opće značajke prava u SAD-u (isto, 140-144).

22. Francuska.
22.1. Prilike u Francuskoj uoči  građanske revolucije (Kurtović, II, l46-153).
22.2. Uspostava Ustavotvorne skupštine i početak revolucije (isto, 153-172).
22.3. Razvitak ustavnosti.
22.3.1. Deklaracija (izjava) o pravima čovjeka i građanina (isto, 154-155).
22.3.2. Ustav iz l791. (isto, 164-168) i Zakonodavna skupština 1791.-1792. (isto, 168-172).
22.3.3. Razdoblje Konventa 1792.-1795.  i ustavi iz 1793. i 1795. (isto, 172-185).
22.3.4.  Napoleonovo doba obilježeno donošenjem Konzulskog ustava i uspostavom Prvog Carstva (isto, 185-194).
22.3.5. Obnovljeno kraljevstvo  1814.-1848. s ustavima iz  1814. i 1830. (isto, 204-214)
22.3.6. Režim Druge Republike (isto, 214-218).
22.3.7. Režim Drugoga Carstva (isto, 218-223)
22.3.8. Režim Treće Republike (isto, 224-230).
22.4. Francusko pravo.
22.4.1. Napoleonovo zakonodavstvo - općenito (isto, 194).
22.4.2. Ustrojstvo državne uprave (isto, l95).
22.4.3. Ustrojstvo sudstva (isto, l95).
22.4.4. Uređenje odnosa Crkve i države (isto, 197-199).
22.4.5. Građanski zakonik (isto,199-204).

Preporučena literatura : Ž. Bartulović, Opća povijest prava i države, Rijeka, 2014.

 L. Margetić, Opća historija prava i države, Rijeka 1997;
Š, Kurtović, Opća historija prava i države, I. i II., Zagreb, 1994. Dopunska literatura:

L. Margetić, Antika i srednji vijek, Zagreb-Rijeka, 1995;
A. Cvitanić, Vježbe iz povijesti države i prava, Split, 1972.

Oblici provođenja nastave: predavanja / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  Pisani testovi, seminarski radovi
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login