Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Zametak (onaj koji se treba roditi) smatra se rođenim ukoliko se radi o njegovim probicima (interesima).

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

MEÐUNARODNO JAVNO PRAVO

Oznaka: PR3MJP
Vrsta: obvezni
Razina: srednja razina
ECTS: 7
(ECTS 3 - I Semestar + ECTS 4 - II Semestar)

Predavanja + vježbe


3 (I Semestar) 4 (II Semestar)


Pravni predmet od značaja za spoznaju važne dimenzije javnog prava

Kompetencije koje se stječu:

Opća i posebna znanja o sustavu pravnih pravila koja uređuju odnose između međunarodnopravnih subjekata (prije svega uzajamne odnose država, odnose između država i međunarodnih organizacija, te odnose između samih međunarodnih organizacija).

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:

Uvodna pitanja
Definicija i pojam međunarodnog prava. Podjela pravila međunarodnog prava. Pravna priroda međunarodnog prava. Odnos međunarodnoga i unutarnjeg prava. Povijest i razvoj znanosti međunarodnog prava. Izvori međunarodnog prava. Običajno pravo. Ugovorno pravo. Opća načela prava. Sudske rješidbe. Doktrina. Pravičnost u međunarodnom pravu. Kodifikacija.
 Subjekti međunarodnog prava
Pregled i općenito o međunarodno-pravnom subjektivitetu. Država: postanak i prestanak. Priznanje države i vlade. Temeljna prava i dužnosti država. Složene države. Ustanci i oslobodilački pokreti. Odnosi ovisnosti. Područja s posebnim položajem. Trajna neutralnost. Sveta Stolica i Država Vatikanskoga Grada.
 Čovjek u međunarodnom pravu
Čovjek kao subjekt međunarodnog prava. Državljani i stranci. Međunarodna zaštita čovjeka. Međunarodna zaštita manjina. Kaznena odgovornost pojedinca.
 Objekti međunarodnog prava
Državno područje. Granice. Rijeke. More, morsko dno i podzemlje. Tjesnaci i morski kanali. Zračni prostor. Svemir. Stjecanje područja. Sukcesija država. Međudržavne služnosti.
 Organi međunarodnih odnosa
Opći pregled. Organi države u međunarodnim odnosima. Diplomatski zastupnici. Diplomatski privilegiji i imuniteti. Konzularno pravo. Međunarodni službenici.
 Pravne činjenice međunarodnog prava
Opći pregled. Međunarodnopravni poslovi općenito. Jednostrani pravni poslovi. Međunarodni ugovori: pojam i vrste. Postanak međunarodnih ugovora. Djelovanje i prestanak ugovora. Međunarodni delikti (nedopušteni čini).
 Međunarodne organizacije
Pojam, pravo i podjela međunarodnih organizacija. Međunarodne organizacije kao subjekti međunarodnog prava. Privilegiji i imuniteti međunarodnih organizacija i njihovih djelatnika. Ujedinjeni narodi: preteče i osnivanje. Pravo i ciljevi Ujedinjenih naroda. Članovi. Poseban položaj stalnih članova Vijeća sigurnosti. Položaj država nečlanica. Organi Ujedinjenih naroda (glavni i pomoćni). Specijalizirane ustanove. Regionalne organizacije i sporazumi i ostale međuvladine organizacije. Europske integracije.
 Mirno rješavanje sporova i osiguranje mira
Opći problemi. Sredstva mirnog rješavanja međunarodnih sporova. Izravni pregovori. Dobre usluge. Istraga. Posredovanje. Mirenje. Izravnanje. Arbitraža. Međunarodni sud u Haagu i ostali stalni sudski organi. Uloga Ujedinjenih naroda. Kolektivne mjere. Mirovne operacije. Smanjenje naoružanja i razoružanje. Samopomoć: retorzija i dopuštene represalije.
 Ratno pravo
Pojam rata, početak i svršetak. Izvori ratnoga prava. Ratište. Ograničenja ratovanja. Zaštita ratnih zarobljenika, ranjenika, bolesnika i brodolomaca. Zaštita civilnog pučanstva. Ratna okupacija. Neutralnost. Dužnost neutralaca i zaraćenih strana. Gospodarski rat na moru i neutralna imovina. Blokada. Kontrabanda. Protuneutralna pomoć. Formalno pljenovno pravo. Pljenovno redarstvo. Pljenovno sudovanje.

Preporučena literatura : O b v e z n a l i t e r a t u r a :

J. Andrassy, Međunarodno pravo, Zagreb, 1990. (tekst otisnut krupnim slogom), i J. Andrassy, B. Bakotić, B. Vukas, Međunarodno pravo 1, Zagreb, 1995. (tekst otisnut krupnim slogom), ili

V. Ð. Degan, Međunarodno pravo, Rijeka, 2000.

Dopunska literatura:

Povelja UN, Statut Međunarodnoga suda, NN MU br. 15/93.

Ibler, Rječnik međunarodnog javnog prava, Zagreb, 1987.

B. Bakotić (priredio), Međunarodni ugovori - sklapanje i primjena, 2. izdanje, Zagreb, 1997.Hrvatska i Ujedinjeni narodi (urednici: I. Šimonović, B. Vukas, B. Vukmir), Zagreb, 1996.


Oblici provođenja nastave: diplomski / predavanja / vježbe / seminarske radnje / individualne konzultacije
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:

Pisani radovi, anketiranje studenata, redovita suradnja nastavnika u analizi izvođenja nastave i rezultata na ispitima.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login