Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
 • ???
 • niža premisa u logičkom sudu

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

BAZE PODATAKA U PRAVU

Oznaka: PR5BPP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6

6 ECTS (Predavanja + vježbe)


Kolegij koji ima za cilj olakšati orijentaciju studenata uz shvaćanje, razumijevanje i usvajanje, aktualnih i relevantnih informacijsko komunikacijskih tehnologija kroz strukture i organizacije baza podataka u pravu.

Kompetencije koje se stječu:

 

Osposobljavanje polaznika studija za shvaćanje, razumijevanje i usvajanje, aktualnih i relevantnih informacijsko komunikacijskih tehnologija, kod strukture i organizacije baze podataka u pravu te na njima temeljenih znanja u kontekstu implementacije narečenog u pravu.

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na V. godinu diplomskog studija.

Sadržaj:


Opis predmeta:


Cilj predmeta: Osnovni cilj predmeta je osposobljavanje polaznika studija za shvaćanje, razumijevanje i svladavanje aktualnih i relevantnih informacijsko komunikacijskih tehnologija, kod strukture i organizacije baze podataka u pravu, te na njima temeljenih znanja radi njihove primjene u upravi i pravosuđu i u ostalim javnim službama, uz istodobno svladavanje potrebnih znanja o učinkovitoj uporabi informatičkih metoda i tehnika na PC-opremi. Cilj provedbe nastavnog procesa pomoću predavanja i vježbi na računalima jest omogućiti akademsku razinu svladavanja aktualnih informatičkih programskih znanja potrebnih u budućem radu na poslovima u kojima će se polaznici morati služiti informatičkim znanjima pri kreiranju baza podataka u pravu.


Sadržaj kolegija: Predmet izučavanja ovoga predmeta jest prezentiranje temeljnih informatičkih znanja putem strukture i organizacije baza podataka u pravu. Poseban naglasak je na upravljanju podacima (skladištenje, pristupanje podacima i kontrola procesa skladištenja i pristupa).

Putem predavanja i vježbi obradit će se sljedeći segmenti:

 • Osnovna svojstva baze podataka u pravu

 • Organizacija podataka u pravu

 • Sustav za upravljanje bazom podataka

 • Razine apstrakcije upravljanja bazom podataka

 • Korištenje i održavanje baze podataka

 • Konceptualno modeliranje podataka

 • Logičko modeliranje podataka

 • Fizičko modeliranje podataka

 • Upravljanje bazama podataka u pravu.


U programu nadalje se izučavaju aplikativni softveri baze podataka kao i njihova implementacija u svim segmentima javnih službi. Posebno će se softverski programi baze podataka izvoditi na osobnim računalima.

Završna predavanja i vježbe odnose se na modeliranje baze podataka i njihovu praktičnu primjenu u praksi.

Prezentirat će se razni modeli baze podataka u društvenom sustavu, kao i distribuirani podaci - način podjele i korištenja podataka.

Preporučena literatura :
 O b v e zn a  l i t e r a t u r a :


1. Prof. dr. sc. Slavko Šimundić, Podaci i baze podataka, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet Split 2005.

2. Prof. dr. sc. Slavko Šimundić, Funkcijska informatika u društvenim sustavima, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, Split, 2000.

3. Prof. dr. sc. Mladen Varga, Baze podataka, Društvo za razvoj informacijske pismenosti (DRIP), Zagreb, 1994.

4. Prof. dr. sc. Mladen Varga, Upravljanje podacima, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij "Informatički management", Zagreb, 2001.Dopunska literatura:
 

Prof.dr.sc. Mladen Varga: "Baze podataka", Društvo za razvoj informacijske pismenosti (DRIP), Zagreb, 1994.; Prof.dr.sc. Mladen Varga: "Upravljanje podacima", Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij "Informatički management", Zagreb, 2001.

Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa

2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Evaluacija nastave se provodi od strane pročelnika Katedre.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login