Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Prigovarajući, tuženik postaje tužitelj.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

BURZOVNO PRAVO

Oznaka: PR5BUP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
 6 ECTS (Predavanja + vježbe)Subsidijarni kolegij kojemu je cilj posebno osvjetliti određene aspekte funkcioniranja institucija modernih financija
Kompetencije koje se stječu:

 

Opća i posebna znanja o pravnim poslovima vezanim za kupoprodaju vrijednosnih papira na burzama Republike Hrvatske, Europske unije i svijeta

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija.

Sadržaj:


I. Uloga, značenje i vrste financijskih tržišta u tržišnoj ekonomiji

Općenito o financijskim tržištima. Uloga financijske imovine i financijskih tržišta u suvremenim ekonomijama. Struktura financijskih tržišta. Tržišna vrijednost financijske imovine. Osnove suvremene portfolio teorije. Financijsko tržište u svjetlu financijskih inovacija.


II. Tržište dugoročnih vrijednosnih papira - tržište kapitala

Funkcije tržišta kapitala. Opće pretpostavke za nastanak, funkcioniranje i razvoj tržišta kapitala. Financijska pozicija sektora privrede. Financijsko posredništvo. Informacijski sustav. Državna regulativa. Vrijednosni papiri na tržištu kapitala. Dionice. Obveznice. Struktura tržišta vrijednosnih papira. Primarno tržište. Sekundarno tržište.


III. Burze i burzovno poslovanje

Terminske burze i derivativni poslovi. Opcijski ugovori - opcije. Fjučersi. Pregled nekih značajnijih burzi vrijednosnih papira. New York Stock Exchange - SAD. International Stock Exchange - London - Tokyo Stock Exchange (TSE) - Japan.
Preporučena literatura :
 

S. Deželić.; Burze i burzovni poslovi, Tiskara narodne prosvjete u Zagrebu, Zagreb, 1922., M. Hanžeković.; Vrijednosni papiri i njihovo tržište, Institut za javne financije, Zagreb, 1990., Ž. Mrkušić i A. P. Mrkušić.; Burzovno poslovanje, Informator, Zagreb, 1992., P. Domančić i N. Nikolić, Monetarne financije i financiranje razvoja, Ekonomski fakultet Split, Split, 1994., D. Alajbeg i Z. Bubaš.; Vodić kroz Hrvatsko tržište kapitala za građane, Institut za javne financije, Zagreb, 2001., F. Amon i drugi.; Vrijednosni papiri u gospodarskoj i pravnoj praksi, Inženjerski biro, Zagreb, 2002., Zakonski propisi.
Dopunska literatura:
 

A. Kostolany, Izazov burze, LMN, Zagreb, 1998.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: predavanja / seminarske radnje / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:
1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Evaluacija nastave se provodi od strane pročelnika Katedre.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login