Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • sud čiju su nadležnost stranke ugovorile

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

POLITIČKA EKONOMIJA

Oznaka: PR1POL
Vrsta: obvezni
Razina: temeljna razina
Semestar / trimestar: II semestar Integrirani studij
ECTS: 8
(ECTS 8 - II Semestar)
Predavanja + vježbe
Nepravni predmet koji omogućuje razumjevanje i temelje funkcioniranja zakonitosti ekonomske sfere društva.
Tijekom nastave na kolegiju student će identificirati temeljnu problematiku ekonomskih pitanja u suvremenom društvu. Nadalje student će nabrojiti (navesti) osnovne vrste: mikroeknomike i makroekonomike te konkurentskih tržišta. S ciljem boljeg razumijevanja student će objasniti (opisati) razvojne ekonomske politike i tendencije kretanja tržišne ekonomije, globalne ekonmije i trendova tržišnog društva opčenito uz prikaz problematike. Prema predloženim temema student će demonstrirati (interpretirati) esejski problem koji će definirati uz dogovor s predmetnim nastavnikom te će isti student i protumačiti (primjeniti) u ekonomskom okruženju. Student će analizirati studij slučaja (case study) te će isti ispitati, komentirati i usporediti uz prikaz u obliku power point prezentacije. Prema zadanoj temi student će kombinirati i klasificirati dobivene rezultate istraživanja slučaja. Također, student će argumentirati mišljenje te procijeniti i prosuditi primjenu u ekonomskom okruženju.
Kompetencije koje se stječu:

Opća i posebna, teorijska i praktična znanja o ekonomskim načelima uz uvod u ekonomiju, mikroeknomiju, makroekonomiju te međunarodnu ekonomiju, kao i znanja vezana uz funkciniranje europskog tržišta u Europskoj uniji, globalizaciju tržišta te trendove u globalnoj ekonomiji.

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis diplomskog studija prava

Sadržaj:


1) Počela ekonomije – osnovni koncepti


2) Mikroekonomija: ponuda, potražnja i tržišta proizvoda


3) Proizvodnja, analiza troškova i potrošaćeve ravnoteže


4) Analiza tržišta: savršena i nesavršena konkurencija. Ekonomija neizvjesnosti.


5) Tržišta faktora proizvodnje: rad, zemlja i kapital


6) Primjene ekonomskih načela: državno oporezivanje i rashodi.


7) Uvod u makroekonomiju.


8) Mjerenje gospodarske aktivnosti (bdp)


9) Poslovni ciklusi i agregatna potražnja.


10) Novac i financijski sustav.


11) Monetarna politika i gospodarstvo. Fiskalna politika. Porezi.


12) Međunarodna ekonomija. Uvoz i izvoz. Bilanca međunarodnih plaćanja.


13) Devizmi tećajevi i međunarodni financijski sustav.


14) Rast, razvoj i globalna ekonomija.


15) Europska unija i europsko tržište – perspektive. Fondovi, investicije i razvoj.
Preporučena literatura :

Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, Ekonomija, 19. izdanje, MATE d. o. o., Zagreb, 2011.

Andrija Crnković, Politička ekonomija obnovljenog života, Naklada Bošković, Split, 2010.

Željko Ivanković, Besplatno – Uvod u političku ekonomiju digitalnog doba, Jesenski i Turk,

Zagreb, 2018.


Dopunska literatura:

N.Gregory Mankiw, Osnove ekonomije, MATE d. o. o., Zagreb, 2006.

Otto Scharmer, Katrin Kaufer, Voditi iz nadolazeće budućnosti: prijelaz ekonomije iz egosustava u ekosustav, Planetopija, Zagreb, 2016.

Joseph E. Stiglitz, Uspjeh globalizacije. Novi koraci do pravednijeg svijeta, Algoritam, Zagreb, 2009.

Eric Ries, Lean startup:kako današnji poduzetnici koriste neprestanu inovativnost za stvaranje u potpunosti uspješnih poslova, MATE d. o. o., Zagreb, 2013.

Andre Gorz, Nematerijalni rad. Spoznaja, vrijednost, kapital, Tim press, Zagreb, 2015.


Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / projektni zadaci / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Pisani sastavi, seminarske intervencije. Sudjelovanje u predavanjima i izrada eseja 30%. Pismeni i usmeni ispit 70 %. Student će imati mogućnost permanentnog komuniciranja s nastavnikom putem e-maila i na konzultacijama. Bit će dostupne upute o tome kao napisati dobar esej. Teme eseja bit će dostupne na početku predavanja, a studenti će sami izabrati neku od ponuđenih. Studentima će nastavnik biti dostupan te će ih voditi kroz izradu eseja i svladavanje predviđenog nastavnog gradiva.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login