Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Ako tužitelj ne dokaže istinitost svojih tvrdnji, tuženik se oslobađa (zahtjev tučitelja bit će odbijen).

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

HRVATSKA PRAVNA POVIJEST

Oznaka: PR1HPP
Vrsta: obvezni
Razina: temeljna razina
Semestar / trimestar: II semestar Integrirani studij
ECTS: 8
ECTS 8 - II Semestar
Predavanja + Vježbe
(Temeljni predmet neophodan za uvođenje i razumjevanje problematike pravnog studija)
Kompetencije koje se stječu:

Poznavanje geneze hrvatskog prava i sagledavanje njegova mjesta u europskoj prvnoj povijesti
- STUDENT ĆE ANALIZIRATI DRŽAVNI I PRAVNI RAZVOJ HRVATSKE DRŽAVE I PRAVA U SREDNJEM I NOVOM VIJEKU I DRŽAVNI I PRAVNI SUSTAV JUGOSLAVENSKE DRŽAVE.

- STUDENT ĆE RAZUMJETI POVIJESNI RAZVOJ HRVATSKE DRŽAVE

- STUDENT ĆE RAZUMJETI UTJECAJ VANJSKIH I UNUTARNJIH ČIMBENIKA NA FORMIRANJE INSTITUCIJA DRŽAVNE VLASTI HRVATSKE DRŽAVE

- STUDENT ĆE UPOZNATI PROMJENE HRVATSKIH DRŽAVNIH INSTITUCIJA U POJEDINIM RAZDOBLJIMA TIJEKOM POVIJESTI
Preduvjeti za upis:

Ovjereni indeks o upisu i pohađanju obveznih oblika nastave na PFS

Sadržaj:

 

l. Uvod: Vrela za spoznaju hrvatske pravne povijesti. Antički narodi na hrvatskom povijesnom prostoru i njihovo pravnopovijesno naslijeđe.

2. Dolazak Hrvata u današnju postojbinu. Povijesni okvir. Formiranje prvih hrvatskih kneževina, poslije kraljevina (regnum). Položaj Hrvatske u vrijeme narodnih vladara. Organizacija vlasti. Najstarije hrvatsko pravo.

3. Državnopravni položaj Hrvatske u zajednici s Ugarskom od godine 1102. Povijesni okvir. Državno ustrojstvo. Pravo tog razdoblja: hrvatsko i hrvatsko-ugarsko pravo; osnovni pojmovi privatnoga i kaznenog prava. Gradovi (primorski i kontinentalni). Gradsko statutarno pravo.

Hrvatski krajevi pod Mlecima.

Ulazak Hrvatske u državnu zajednicu s Habsburškom Monarhijom. Značajke prava toga razdoblja.

Državnopravno stanje u Hrvatskoj u vrijeme apsolutizma.

Građansko razdoblje od godine l848. Povijesni okvir. Organizacija vlasti do Hrvatsko-ugarske nagodbe l868. Nagodbeno razdoblje do l918. Značajke prava tog razdoblja.

Državnopravni položaj Dalmacije do godine l918.

Državnopravni položaj Istre. Položaj Rijeke.

Državnopravna problematika BiH.

Položaj Hrvatske za Prvoga svjetskog rata. Ideje o stvaranju zajedničke južnoslavenske države. Stvaranje i organizacija Države SHS. Proces stvaranja prve jugoslavenske države.

Pregled državnopravnog razvitka prve jugoslavenske države. Temeljna načela Ustava iz l921. i l931. Položaj Hrvatske u Kraljevini Jugoslaviji. Osvrt na Banovinu Hrvatsku. Temeljene značajke pravnog sustava za prve jugoslavenske države.

Hrvatska u razdoblju Drugoga svjetskog rata.

Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji.

Kraj jugoslavenske federacije i uspostava samostalne Hrvatske.

Preporučena literatura : D. Čepulo, Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu od srednjeg vijeka do suvremenog doba, Zagreb, 2012. Dopunska literatura: L. Margetić-H. Sirotković, Povijest država i prava naroda SFRJ, Rijeka-Zagreb, 1990;
N. Englelsfeld, Povijest hrvatskog prava i države, Zagreb, 2002.
I. Beuc, Povijest države i prava na području SFRJ, Zagreb, 1987.
Oblici provođenja nastave: predavanja / seminarske radnje / individualne konzultacije
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG|ITL
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Pisani testovi, seminarski radovi
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login