Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • prigovor zlog (nelojalnog) ponašanja i vođenja parnice; prigovor intervenijenta protiv stranke koja se poziva na intervencijski efekt pravomoćne presude

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

TURISTIČKO PRAVO

Oznaka: PR5TUP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
6 ECTS (Predavanja + vježbe)Subsidijarni kolegij od važnosti za razumjevanje jednog područja prava u usponu.
Kompetencije koje se stječu:

Od studenta se očekuje da stekne temeljna teorijska znanja o pravnim aspektima turističkog i ugostiteljskog poslovanja, o izvorima prava turizma, posebno o ugovorima u turističkoj djelatnosti i sredstvima plaćanja u turizmu. Stjecanje sposobnosti i vještina za pravni aspekt rada u oblasti turističke djelatnosti.

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na V. godinu diplomskog studija.

Sadržaj:


1.POJAM TURIZMA; POJAM PRAVA TURIZMA; ORGANIZACIJE TURIZMA; IZVORI TURISTIČKOG PRAVA

2.UGOSTITELJSKA DJELATNOST

3.TURISTIČKA DJELATNOST

4.UGOVOR O HOTELSKIM USLUGAMA I AGENCIJSKI UGOVOR O HOTELSKIM USLUGAMA

5.UGOVOR O USLUGAMA PREHRANE I TOČENJA PIĆA

6.UGOVOR O UGOSTITELJSKOJ OSTAVI

7.UGOVOR O USLUGAMA KAMPIRANJA

8.UGOVOR O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA

9.POSREDNIČKI UGOVOR O PUTOVANJU

10.UGOVOR O ANGAŽIRANJU UGOSTITELJSKIH KAPACITETA

11.UGOVOR O SMJEŠTAJU U TURISTIČKIM APARTMANIMA

12.UGOVOR O VREMENSKOM KORIŠTENJU UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

13.UGOVOR O FRANŠIZINGU

14.INSTRUMENTI PLAĆANJA U TURIZMU: ČEK; PUTNIČKI ČEK; TURISTIČKA UPUTNICA; KREDITNA KARTICA

Preporučena literatura :
1.V. Gorenc – V. Šmid: Poslovno pravo u turizmu i ugostiteljstvu, Zagreb, ŠK, 1999.

2.Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

3.Zakon o pružanju usluga u turizmu


Dopunska literatura:
1.Gorenc, Vilim, Komentar Zakona o obveznim odnosima, RRiF, Zagreb, 2005.

2.Gavella, Nikola, Europsko privatno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2002.

3.Posebne uznace u ugostiteljstvu s komentarom, Redakcija: V. Gorenc, Zagreb, RRIF, 1996.

4.Šmid, Vjekoslav, Ugovor o hotelskim uslugama, Ugostiteljstvo i turizam, Zagreb, 1984., br. 5.. str. 37. – 38. i br. 6., str. 33. – 38.

5.Šmid, Vjekoslav, Odgovornost ugostitelja za stvari gosta i Zakon o obveznim odnosima - de lege ferenda, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god 33/43 - 44, 1996., str. 337. – 349.

6.Šmid, Vjekoslav, Ugovor o alotmanu, Zbornik radova XI, Pravni fakultet u Mostaru, 1998., str. 79.– 95.

7.Petrić, Silvija, Ugovor o organiziranju putovanja, Četvrti znanstveno-stručni skup “In memoriam prof. dr. sc. Vjekoslav Šmid”, Aktualnosti građanskog prava, prava u turizmu, pomorskog prava i prava mora te upravnog prava, Rab, 6.-8. lipnja 2013., str. 55.-84.

Oblici provođenja nastave: predavanja / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / projektni zadaci / referati / seminarske radnje / individualne konzultacije / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Sudjelovanje u predavanjima i izrada eseja 30%. Pismeni i usmeni ispit 70 %.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login