Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • teret dokazivanja

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

STRANI JEZIK II. (engleski)

Oznaka: PR3JEZ
Vrsta: obvezni
Razina: srednja razina
Semestar / trimestar: V semestar Integrirani studij
ECTS: 4

(ECTS 0 - I Semestar + ECTS 0 - II Semestar)


Predavanja + vježbe


0 (I Semestar) (II Semestar)


Obvezni subsidijarni kolegij koji omogućuje komunikacijske sposobnosti studenta u susretu s transnacionalnim situacijama

Kompetencije koje se stječu:

Student je osposobljen za samostalno kritičko razumijevanje pravnih tekstova. Student vlada raznim retoričkim funkcijama i modalitetima u pravnom diskursu. Usmena kompetencija na razini B2+ do C1

Preduvjeti za upis:

Zadovoljeni svi uvjeti za upis u treću godinu.

Sadržaj:


 I. OSNOVNA NAČELA PROGRAMA

Osnovna načela programa navedena su u Programu za engleski jezik I.


II. SADRŽAJ PROGRAMA ZA ENGLESKI JEZIK II.


1. Jezične i analitičke vještine

a) Čitanje i tumačenje pravnog teksta:

- “Ekstenzivno čitanje” radi pronalaženja i odabira relevantne obavijesti brzim čitanjem različitih tekstova ili dijelova dužih tekstova, te korištenjem enciklopedija i drugih izvora, kao i samostalnim korištenjem Interneta;

- “Intenzivno čitanje”, osobito radi stjecanja sposobnosti kontekstualnog i logičkog zaključivanja i samostalnog tumačenja teksta;

- “Kritičko čitanje” radi određivanja autorova stava, vrednovanja teksta i uspoređivanja s vlastitim znanjem i mišljenjem;

- Prevođenje.


b) Razumijevanje i učenje gramatičkih i retoričkih struktura:

- Sintaksa i leksik na razini rečenice, s osobitim obzirom na kolokacije;

- Struktura teksta i tekstualna povezanost, gramatička i leksička;

- Modaliteti diskursa i gradnja suvislosti, semantički i retorički odnosi među rečenicama, organizacija tematike, jezična sredstva za izražavanje retoričkih funkcija u pravnome diskursu (poredbeni pristup).


c) Razumijevanje i učenje pravnih pojmova i terminologije, posebno u sklopu ustaljenih kolokacija (poredbeni pristup).


d) Skupne istraživačke zadaće i pojedinačni referati.


2. Teme

Sudski sustav (ustrojstvo i nadležnost građanskih i kaznenih sudova u Engleskoj i Walesu, sudski precedent u engleskom pravu); Parnični postupak (sudski slučajevi i presude); Ugovorno pravo; Kazneno pravo i postupak (sudski slučajevi i presude); Međunarodno pravo - ljudska prava (slučajevi i presude Europskog suda za ljudska prava); Međunarodno pravo - međunarodni odnosi (presude Međunarodnog suda pravde).


3. Odabir tekstova

Tekstovi iz engleskih udžbenika (engleskog i komparativnog prava), pravnih enciklopedija i časopisa, zakonski tekstovi i sudski slučajevi i presude, tekstovi iz područja javnog informiranja s relevantnom pravnom tematikom,

tekstovi iz stručne literature na engleskom jeziku po izboru studenta.Preporučena literatura :

A. Riley, English for Law, Prentice Hall, London, 1997.

Vićan - Pavić - Smerdel, Engleski za pravnike, Pravni fakultet, Zagreb


Dopunska literatura:

M.Gačić, Međunarodni rječnik prava, Naklada Ljevak, Zagreb, 2004

C. F. Padfield, Law Made Simple, London, V. H. Allen, 1978.

F. Russell & C. Locke, English Law and Language, London, Cassell, 1992.

Tekstovi iz stručne literature na engleskom jeziku u dogovoru sa studentima i nastavnicima pravnih predmeta.

Rječnici i gramatika: isti kao u Programu za engleski jezik I.

H.C.Black, Black's Law Dictionary, St.Paul, Minn.USA

Tekstovi iz stručne literature na engleskom jeziku.


Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / projektni zadaci
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / tijekom nastave / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: 1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

2. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane prodekana za nastavu.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login