Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • puka mogućnost poduzimanja nekog akta

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

Strani jezik II. (njemački)

Oznaka: PR3JEZ
Vrsta: obvezni
Razina: srednja razina
Semestar / trimestar: V semestar Integrirani studij
ECTS: 4

(ECTS 4 - V Semestar)


Predavanja + vježbe


(I Semestar) (II Semestar)


Obvezni subsidijarni kolegij koji omogućuje komunikacijske sposobnosti studenta u susretu s transnacionalnim situacijama

Kompetencije koje se stječu:

Student je osposobljen za samostalno kritičko razumijevanje pravnih tekstova. Student vlada raznim retoričkim funkcijama i modalitetima u pravnom diskursu.

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:


 Svrha učenja njemačkog jezika usmjerena je na usvajanje stručne terminologije vezane za izučavanje disciplina pravnih znanosti.

Cilj nastave je razvijanje sposobnosti studenata da se samostalno služe stručnom literaturom i drugim izvorima informacija na stranom jeziku.

Zadaci nastave su osposobljavanje studenata:

- da svladaju komunikaciju na stranom jeziku

- da se samostalno služe stranom literaturom, dokumentacijom, drugim informacijama na stranom jeziku

- da se samostalno usavršavaju i prate njihova znanstvena dostignuća

Građansko procesno pravo

1. Beim Rechtsanwalt in Zuerich

2. Vollmachten nach bundesdeutschem Recht

Građansko obvezno pravo

1. Beispiel eines Mietvertrags

Građansko pravo - opći dio

1. Bescraenkte Geschaeftsfaehigkeit in der BRD

Obiteljsko pravo

1. Die Sabeidung nach dem nemen bundesdeutschen Familienrecht

Kazneno pravo

1. Grundzaetzlich ueber das schweizerische Strafrecht

Radno pravo

1. Modernes Arbeitsrecht

2. Der Grundsatz der Gleichberechtingung von Mamneru u Fraueu in Berufsleben

Financijsko pravo

1. Die offentliche Finanzen

2. VersicherungsgesellschaftenPreporučena literatura :
 

1. N. Sokol - S. Šarčević, Njemački za pravnike, Narodne novine, Zagreb, 1994.

P o m o ć n a l i t e r a t u r a :

Uz navedeni udžbenik kao pomoćna literatura za gramatiku preporučuje se:

  1. Ivan Medić, Kleine deutsche Grammatik, Školska knjiga, Zagreb

  2. Heinz Griesbach - Dora Schulz, Grammatik der deutschen Sprache, Man Hueber Verlag, Muenchen

  3. Lothar Jung, Rechtswissenschaft, Lese-und Arbeitsheft, Max Hueber Verlag, Muenchen, 1998.

  4. Gerhard Wahrig, Deutsches woerteuch, Mosaik verlag

5. E. Koest, Juristisches woerteruch, Carl Schveneman Verlag, Bremen

R j e č n i c i :

1. Dr. Gustav Šamšalović, Njemačko-hrvatski rječnik, Zora, Zagreb

2. Dr. Antun Hurm, Hrvatsko-njemački rječnik, Školska knjiga, Zagreb

3. Gerhard Wahring, Deutsches Woerterbuch, Mosaik Verlag, 1980.

4. Ewald Koest, Juristisches Woerterbuch, Carl Schueneman Verlag Bremen


Preporučuje se studentima da čitaju stručnu literaturu (naročito časopise) na njemačkom jeziku, koja je na raspolaganju u fakultetskoj knjižnici.Dopunska literatura:

I. Medić, KLEINE DEUTSCHE GRAMATIK, Zagreb 2000.Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / tijekom nastave
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: GER
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / tijekom nastave / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:

1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa.


2. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane prodekana za nastavu.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login