Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • pravni lijek (koji se prihvaća) iz razloga pravičnosti

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

POMORSKO I OPĆE PROMETNO PRAVO

Oznaka: PR4POM
Vrsta: obvezni
Razina: temeljna razina
Semestar / trimestar: VIII semestar Integrirani studij
ECTS: 8

8 ETCS


(ECTS 8 - VIII Semestar)


Predavanja + vježbe


Kapitalni pozitivnopravni predmet.

Kompetencije koje se stječu:

Opća i posebna znanja o pomorskom i prometnom poduzetništvu

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:

 I. UVOD


Pojam i gospodarsko značenje prometa (transport i komunikacija). Posebna uloga pomorstva. Mjesto prometnog prava u sustavu drugih pravnih i ekonomskih znanosti. Dioba prometa. Temeljne pravne osnove pojedinih grana prometa s posebnim osvrtom na prijevoz stvari.


II. POMORSKO PRAVO


Pojam i podjela pomorskog prava. Kratak povijesni pregled pomorskog prava u svijetu. Povijesni razvoj pomorskog prava na našoj obali. Unifikacija (ujednačavanje)  pomorskog prava.

Osnove pomorskog upravnog prava (sigurnost plovidbe).

Pomorsko imovinsko pravo: Imovinskopravne značajke broda. Stvarna prava. Naslovi stjecanja i gubitka prava vlasništva na brodu. Ugovor o gradnji broda. Pomorska hipoteka. Pomorski privilegiji. Osobe. Pojam brodara. Ograničenja odgovornosti brodara i sustavi ograničenja. Opće ograničenje odgovornosti brodara u Hrvatskoj. Poduzetnik nuklearnog broda. Zapovjednik broda kao zastupnik brodara. Pomorski agenti. Špediter (otpremnik). Slagač (stivador). Ugovori o iskorištavanju brodova. Sistematika. Ugovori o prijevozu stvari morem - podjela i opće značajke. Brodarski ugovor. Potprijevozni ugovori. Prijevoznički ugovor. Izvršenje ugovora o prijevozu stvari morem. Priprema za ukrcaj i prijevoz stvari. Opći pravni problemi vezani za mjesto pristajanja i operacije ukrcaja i iskrcaja. Vrijeme ukrcaja i iskrcaja. Teretnica. Predaja tereta primatelju. Odgovornost brodara za štetu na stvarima i zakašnjenje. Prevoznina. Prestanak ugovora o prijevozu stvari morem. Ugovor o prijevozu putnika i prtljage morem. Ugovor o tegljenju. Drugi plovidbeni poslovi. Prijevoz u kojem sudjeluje više prijevoznika. Zakup broda. Pomorske nezgode i izvanugovorna odgovornost broda. Pomorske havarije. Sudar brodova. Spašavanje. Odgovornost broda za onečišćenja izljevom tereta ulja (nafte).

 

III. PRAVO UNUTARNJE PLOVIDBE


Istaknuti osnovne razlike u imovinskopravnim odnosima u usporedbi s pomorskim pravom.


IV. PRAVO ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA


Ugovor o prijevozu stvari i osoba u međunarodnom i domaćem prometu. Odnosi između korisnika prijevoza i željeznice, te između željezničkih prijevoznika međusobno. Teretni list. Odgovornost željezničkog prijevoznika.


V. PRAVO CESTOVNOG PRIJEVOZA

Ugovor o prijevozu stvari i osoba u međunarodnom i domaćem prometu. Odnosi između korisnika prijevoza i cestovnog prijevoznika. Teretni list. Odgovornost cestovnog prijevoznika.


VI. PRAVO ZRAKOPLOVNOG PRIJEVOZA


Ugovor o prijevozu stvari i osoba u međunarodnom i domaćem prometu. Odnosi između korisnika prijevoza i zrakoplovnog prijevoznika. Prijevozna isprava. Odgovornost zrakoplovnog prijevoznika.


VII. MJEŠOVITI (MULTIMODALNI) PRIJEVOZ STVARI


Osnovni pravni problemi u međunarodnom i domaćem prometu.
Preporučena literatura :

1. Dragan Bolanča, Prometno pravo Republike Hrvatske, Split, 2016., 2. Dragan Bolanča, Hrvatsko plovidbeno upravno pravo, Split, 2015., 3. Ivo Grabovac, Suvremeno hrvatsko pomorsko pravo i Pomorski zakonik, Split 2005.

4. Drago Pavić, Pomorsko imovinsko pravo, Split, 2006.

5. Ivo Grabovac,Plovidbeno pravo RH , Split 2003. .

6. Ivo Grabovac, Temelj odgovornosti u prometnom pravu, Split, 2000.

7. Ivo Grabovac, Prijevozno ugovorno pravo RH, Split, 1999.Dopunska literatura:

1. Predrag Stanković, Pomorske havarije, Zagreb, 1995.

2. Dragan Bolanča, Odgovornost brodara za izuzete slučajeve, Split, 1996.

3. Vinko Hlača, Hrvatsko prometno pravo, kopneno i zračno (skripta), Rijeka, 1995.Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:

Pisani sastavi, seminarske intervencije

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login