Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • prigovor višine priležnika; prigovor da je majka djeteta u kritično vrijeme imala spolne odnose s više muškaraca

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

STRANI JEZIK I. (engleski)

Oznaka: PR2JEZ
Vrsta: obvezni
Razina: temeljna razina
Semestar / trimestar: IV semestar Integrirani studij
ECTS: 4
(ECTS 0 - I Semestar + ECTS 0 - II Semestar)
Predavanja + vježbe
0 (I Semestar) 0 (II Semestar)
Obvezni nepravni predmet koji studentima olakšava komunikaciju i razumjevanje prema transnacionalnom pravnom području
Kompetencije koje se stječu:

 Student je osposobljen za samostalno razumijevanje različitih vrsta pravnih tekstova, uz prikladnu upotrebu različitih tehnika čitanja. Student vlada temeljnim konvencijama organizacije teksta (npr. organizacija teksta u smislene odlomke). Student vlada (usmeno i pismeno) temeljnom terminologijom iz područja prava na razini B2

Preduvjeti za upis:

Zadovoljeni svi uvjeti za upis u drugu godinu.

Sadržaj:


 

ruje u okviru sveučilišnog studija prava. Glavni je cilj nastave omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za samostalno korištenje stručne literature i drugih izvora informacije na engleskom jeziku, te za uspješnu stručnu komunikaciju na engleskom jeziku.


Zadaci nastave:

- razvijanje sposobnosti upotrebe engleskog jezika u funkciji prava, osobito sposobnosti razumijevanja izvornih pravnih tekstova na engleskom jeziku, te njihova tumačenja i prevođenja;

- upoznavanje engleske pravne terminologije, te poredbena analiza temeljnih pojmova engleskog i hrvatskog prava;

- upoznavanje načina upotrebe gramatičkih i retoričkih sredstava engleskog jezika u oblikovanju komunikacijskih funkcija pravnoga diskursa.


Metodologija nastave:

Nastavne metode usmjerene su na učenje pomoću rješavanja problema. Odabir tekstova, određivanje tematike, različite strategije i zadaće čitanja i pisanja, prevođenje i diskusija, te skupno istraživanje i pojedinačni referati potiču razvijanje sposobnosti razumijevanja i tumačenja različitih vrsta pravnog teksta na engleskom jeziku. Vježbe pomažu studentima da steknu jezične i analitičke vještine potrebne za samostalno rješavanje problema značenja u pravnom diskursu.


Jezični oblici i strukture uče se u kontekstu jezične uporabe. Obrađuju se različite razine organizacije značenja u diskursu: 1. pojmovno značenje na razini riječi i kolokacije, 2. propozicijsko značenje na razini rečenice, 3. globalno tekstualno značenje na razini paragrafa i cijeloga teksta, 4. diskurzivno značenje na interakcijskoj razini izričaja i govornog čina.


Pedagoška se progresija postiže prikladnim izborom tekstova i stupnjevanjem zadataka učenja koji su sve složeniji i zahtijevaju više samostalnosti u radu.


II. SADRŽAJ PROGRAMA ZA ENGLESKI JEZIK I.


1. Jezične i analitičke vještine

a) Čitanje i tumačenje pravnog teksta:

- čitanje s pretkazivanjem sadržaja na temelju jezičnog konteksta i prethodnog znanja (vježbe prije i tijekom čitanja radi razvijanja sposobnosti kontekstualnoga i logičkog zaključivanja);

- čitanje s određenom svrhom radi rješavanja različitih problema tekstualnog značenja (određivanje tematike teksta i pojedinih paragrafa, pronalaženje specifične ili nove obavijesti, razlikovanje glavne od sporedne obavijesti);

- analiza teksta s obzirom na organizaciju paragrafa, razvoj tematike i gradnju diskurzivne suvislosti;

- pisanje bilježaka i sažetaka, diskusija, prevođenje.


b) Leksik i jezične strukture:

- razumijevanje nepoznatih riječi i izraza pomoću jezičnog konteksta, te oblika i tvorbe riječi;

- razumijevanje i učenje jezičnih struktura na razini rečenice i na razini teksta (konektori i tekstualna povezanost);

- razumijevanje i učenje pravnih pojmova i terminologije (razlikovanje općejezičnog i pravnog značenja, razumijevanje pravnih pojmova pomoću konteksta i prethodnog znanja, izvođenje definicija, upotreba pravnih rječnika i enciklopedija, poredbena analiza engleskih i hrvatskih pravnih pojmova).


c) Razumijevanje raznih retoričkih funkcija i modaliteta u pravnome diskursu i upoznavanje jezičnih sredstava za izražavanje takvih funkcija i modaliteta.


d) Pisanje referata i usmeno izlaganje.


2. Teme

Studij i klasifikacija prava (opis predmeta na sveučilišnom studiju prava, poredbeni pristup); Englesko pravo (izvori engleskog prava, različita značenja izraza common law); Država i vlast (kratki opis razvoja engleske države, suvremeni sustav državne vlasti); Ustav (ustavne konvencije, suvremeni parlamentarni sustav, izborni zakon i političke stranke u Velikoj Britaniji, američki federalizam); Tumačenje zakona (sudsko tumačenje i primjena zakona, poredbeni pristup); Tumačenje i primjena prava Europske Unije u Velikoj Britaniji; Englesko građansko i kazneno pravo (uvodni prikaz, temeljni pojmovi i terminologija); Sudstvo (poredbeni prikaz).


3. Odabir tekstova

Tekstovi iz engleskih udžbenika (engleskoga i komparativnog prava), pravnih enciklopedija i časopisa, zakonski tekstovi i sudski slučajevi i presude.


Preporučena literatura :
F.Russell & C.Locke, English Law and Language, Cassell, London, 1992
Dopunska literatura:
M.Gačić, Međunarodni rječnik prava, Naklada Ljevak, Zagreb, 2004

H.C.Black, Black's Law Dictionary, St.Paul, Minn.USA


Tekstovi iz stručne literature na engleskom jeziku.


Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / tijekom nastave
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / tijekom nastave / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: 1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

2. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane prodekana za nastavu.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login