Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • uglavak o vezanosti za ugovor dok stvari tako stoje

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

Strani jezik I (njemački)

Oznaka: PR2JEZ
Vrsta: obvezni
Razina: temeljna razina
Semestar / trimestar: IV semestar Integrirani studij
ECTS: 4
4 (VI Semestar) )
Subsidijarni kolegij koji omogućuje komunikacijske sposobnosti studenta u susretu s transnacionalnim situacijama
Kompetencije koje se stječu:

Student je osposobljen za samostalno kritičko razumijevanje pravnih tekstova. Student vlada raznim retoričkim funkcijama i modalitetima u pravnom diskursu.

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:


 

Svrha učenja njemačkog jezika je usvajanje stručne t­erminologije za izučavanje disciplina pravnih znanos­ti.

Cilj nastave je razvijanje sposobnosti studenta da se samostalno služe stručnom literaturom i drugim izvorima infor­macija na stranom jeziku.

Zadaci nastave su osposobljavanje studenata:

- da svladaju komunikaciju na stranom jeziku

- da se samostalno služe stranom literaturom, dokumen­tacijom i drugim informacijama na stranom jeziku

- prevođenje

- pisanje sažetaka, komentara

- da se samostalno usavršavaju i prate najnovija znanstvena dostignuća.


Uvod u pravne nauke

1. Das Recht -ein System von Rechtsnormen

2. Was sind Sie von Beruf?


Ustavno pravo i društveno-politički sustav Republike Hrvatske

1. Die Verfassung der Republik Kroatien - Grundlegende Ideen unud Prinzipien

2. Der Aufbau der Staatsgewalt

3. Die rechtssprechende Gewalt in der Republik Kroatien

4. Ein Dokument zur deutschen Einheit

5. Die Organisation der ordentlichen Gerichte in der Republik Kroatien

6. Das bundesdentsche Grundgesetz und die darin enthaltenen Grundnechte


Rimsko pravo

1. Legis actio sacramento


Kazneno procesno pravo

1. Das ordentliche Strafverfahren bis zur Verkuendung in erster Instanz

2. Eine oestereichische AnklageschriftPreporučena literatura :
N. Sokol-S. Šarčević, Njemački za pravnike, Narodne novine, Zagreb, 1994. ili novije.

Ivo Medić, Kleine deutsche Grammatik, Školska knjiga, Zagreb

Heinz Greisbach - Dora Schulz, Grammatik der deutschen Sprache, Max HueberVerlag, Muenchen

Lothar Jung, Rechtswissenschaft, Lese-und Arbeitsheft, Max Hueber Verlag, Muenchen, 1998.

Gerhard Wahrig, Deutsches woerteuch, Mosaik verlag

E. Koest, Juristisches woerteruch, CARL SCHVENEMAN, Verlag, Bremen


R j e č n i c i :

1. Dr. Gustav Šamšalović, Njemačko-hrvatski rječnik, Zora, Zagreb

2. Dr. Antun Hurm, Hrvatsko-njemački rječnik, Školska knjiga, ZagrebDopunska literatura:
Medić, KLEINE DEUTSCHE GRAMATIK, Zagreb 2000.

Dr. Gustav Šamšalović, Njemačko-hrvatski rječnik, Zora, Zagreb

Dr. Antun Hurm, Hrvatsko-njemački rječnik, Školska knjiga, ZagrebOblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: GER
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / tijekom nastave / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: 1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

2. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane prodekana za nastavu.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login