Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  •  ugovor o dijelu parnice; sporazum stranke i njenog punomoćnika kojim se nagrada za zastupanje ugovara u razmjeru s uspjehom u parnici, u dijelu postignute koristi u parnici

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

MEÐUNARODNO PRAVO MORA

Oznaka: PR5MPM
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
6 ECTS (Predavanja + vježbe)Subsidijarni kolegij od važnosti za cjelovito razumjevanje određenog aspekta međunarodnog prava
Kompetencije koje se stječu:

 

Opća i posebna znanja o sustavu međunarodnopravnih pravila o razgraničenju morskih prostora, o njihovu iskorištavanju i o pravnom režimu koji vrijedi u pojedinim dijelovima mora, morskog dna i podzemlja, kao i o pravima i dužnostima država u vezi s različitim uporabama mora.

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:


Opći dio


Pojam i izvori međunarodnoga prava mora. Povijesni razvoj. Kodifikacija: 1930.,1958.,1960.,1973-1982. Prednosti i nedostaci najnovijeg razvoja prava mora.


Pravni status različitih dijelova mora, morskog dna i podzemlja i pravni režim


Unutrašnje morske vode. Definicija, pravni status i režim.Vanjske granice unutrašnjih morskih voda. Pravni status stranih brodova u unutrašnjim morskim vodama. Režim mora naknadno zahvaćenog ravnim polaznim crtama.


Arhipelaško more. Arhipelag i arhipelaška država. Granice. Pravni status i režim.

Teritorijalno more. Definicija, pravni status. Granice i širina. Neškodljivi prolazak. Pravni status stranih brodova za neškodljiva prolaska teritorijalnim morem. Razgraničenje teritorijalnih mora susjednih država.

Vanjski pojas. Definicija, granice i širina. Pravni režim. Razgraničenje vanjskih pojasa susjednih država.


Gospodarski pojas. Definicija. Pravni status i režim gospodarskoga pojasa. Nastanak i razvoj. Ribolovne zone i zone preferencijalnih prava. Granice i širina. Prava obalne države. Prava i dužnosti država u tuđemu gospodarskom pojasu. Razgraničenje gospodarskih pojasa između država.


Epikontinentalni pojas. Definicija, granice. Prava i dužnosti obalne države u epikontinentskom pojasu. Razgraničenje epikontinentalnih pojasa između država.

Otvoreno more. Definicija i granice. Pravni status i režim. Slobode otvorenoga mora. Iznimka od načela slobode plovidbe otvorenim morem. Zloupotrebe sloboda otvorenoga mora.

Zona. Pravni status. Sustav istraživanja i iskorištavanja bogatstava Zone. Međunarodna vlast za morsko dno. Glavni organi Međunarodne vlasti za morsko dno.


Tjesnaci i morski kanali. Pravni status i režim prolaska brodova i zrakoplova.


Znanstveno istraživanje mora


Znanstveno istraživanje mora prema ženevskim konvencijama o pravu mora iz 1958. Znanstveno istraživanje mora u Konvenciji UN-a o pravu mora (1982.).


Zaštita i očuvanje morskog okoliša


Razvoj međunarodnog prava radi zaštite i očuvanja morskog okoliša.Vrste onečišćenja morskog okoliša prema ishodištima. Međunarodni ugovori o suzbijanju onečišćenja morskoga okoliša. Zaštita i očuvanje morskoga okoliša u Konvenciji UN-a o pravu mora (1982.).


Sustav rješavanja sporova u Konvenciji UN-a o pravu mora (1982.)


Općenito o rješavanju međunarodnih sporova. Sustav rješavanja sporova u Konvenciji UN-a o pravu mora (1982.). Sporovi o tumačenju ili u primjeni Konvencije UN-a o pravu mora (1982.). Sudski organi. Međunarodni sud za pravo mora. Sastav, nadležnost, postupak. Međunarodni sud. Arbitražni sud. Poseban arbitražni sud. Mirenje.


Preporučena literatura :
 

V. Ð. Degan, Međunarodno pravo mora i izvori međunarodnoga prava, Zagreb, 1989.; Međunarodno pravo mora u miru i u oružanim sukobima,Rijeka,2002.


D.Rudolf, Međunarodno pravo mora,Zagreb,1985.
Dopunska literatura:
 

V. Ibler, Međunarodno pravo mora i Hrvatska, Zagreb, 2001


N. Katičić, More i vlast obalne države, Zagreb, 1953.


M. Zoričić, Teritorijalno more s osvrtom na otvoreno i unutrašnje more, vanjski pojas i pitanje kontinentalne ravnine, Zagreb, 1953.


4. D. Rudolf, Enciklopedijski rječnik međunarodnoga prava mora, Split, 1989.


Oblici provođenja nastave: diplomski / predavanja / individualne konzultacije
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  

Pisani radovi, anketiranje studenata, redovita suradnja nastavnika kroz analizu izvođenja nastave i rezultata na ispitima.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login