Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • presuđena stvar; pravomoćna odluka

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

PRAVO OSIGURANJA

Oznaka: PR4POS
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: VII semestar Integrirani studij
ECTS: 8
Svrha je kolegija da se studenti upoznaju sa strukturom (statusno-organizacijskih i materijalno-pravnih) propisa iz područja prava osiguranja, stjecanje općih i posebnih znanja o materiji osiguranja, stjecanje sposobnosti boljeg razumijevanja i tumačenja relevantnih odredaba europske pravne stečevine ugovornog prava osiguranja.
Kompetencije koje se stječu:

Opća i posebna znanja o materiji osiguranja 

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:

OPĆENITO O PRAVU OSIGURANJA. GOSPODARSKO ZNAČENJE OSIGURANJA. RAZVOJ OSIGURANJA. VRSTE OSIGURANJA. IZVORI PRAVA OSIGURANJA.
ZAKON O OSIGURANJU – OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA. OSNIVANJE I POSLOVANJE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE. DJELATNOST DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE. NADZORNO TIJELO. HANFA.
DIONIČKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE. DRUŠTVO ZA UZAJAMNO OSIGURANJE. OVLAŠTENI AKTUAR. ZASTUPANJE I POSREDOVANJE U OSIGURANJU. HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE.
ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA – UGOVOR O OSIGURANJU. BITNI ELEMENTI UGOVORA O OSIGURANJU. SKLAPANJE UGOVORA. ISPRAVE U OSIGURANJU. TRAJANJE UGOVORA. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANAKA IZ UGOVORA O OSIGURANJU (U TRENUTKU SKLAPANJA UGOVORA, ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA O OSIGURANJU, NAKON NASTANKA OSIGURANOG SLUČAJA).
ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI OSIGURATELJA. OSIGURANJE IMOVINE. NADOSIGURANJE. PODOSIGURANJE. VIŠESTRUKO I DVOSTRUKO OSIGURANJE.
SUOSIGURANJE. SUBROGACIJA. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI. IZRAVNA TUŽBA.
OSIGURANJE OSOBA. OSIGURANJE ŽIVOTA. OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA.
POMORSKI ZAKONIK – OPĆENITO O POMORSKOM OSIGURANJU. RAZVOJ I IZVORI PRAVA POMORSKOG OSIGURANJA. PREDMET POMORSKOG OSIGURANJA. UGOVOR O POMORSKOM OSIGURANJU, NAJVAŽNIJI ELEMENTI UGOVORA. STRANKE UGOVORA O POMORSKOM OSIGURANJU.
SKLAPANJE UGOVORA O POMORSKOM OSIGURANJU. ISPRAVE U POMORSKOM OSIGURANJU. OSIGURANI RIZICI U POMORSKOM OSIGURANJU. OSIGURANE ŠTETE U POMORSKOM OSIGURANJU. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANAKA.
OSIGURANJE BRODA. OSIGURANJE ROBE. OSIGURANJE VOZARINE. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI. IZRAVNA TUŽBA. P&I OSIGURANJE. ZAKON O OBVEZNIM I STVARNOPRAVNIM ODNOSIMA U ZRAČNOM PROMETU – POJAM I TRAJANJE UGOVORA O OSIGURANJU, IZUZIMANJE ODREĐENIH ŠTETA IZ OSIGURANJA ZRAKOPLOVA, NAKNADA ŠTETE ZA NESTANAK ZRAKOPLOVA I ZA DJELOMIČNU ŠTETU ZRAKOPLOVA, ODGOVARAJUĆA PRIMJENA PZ-A.
ZAKON O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU – OBVEZNO OSIGURANJE. DUŽNOST SKLAPANJA UGOVORA. UGOVOR O OBVEZNOM OSIGURANJU I NJEGOV UČINAK. IZRAVNA TUŽBA. VRSTE OBVEZNIH OSIGURANJA U PROMETU.
OSIGURANJE PUTNIKA U JAVNOM PROMETU OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA. OSIGURANJE ZRAČNOG PRIJEVOZNIKA ODNOSNO OPERATORA ZRAKOPLOVA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE NANESENE TREĆIM OSOBAMA I PUTNICIMA.
OSIGURANJE VLASNIKA VOZILA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE NANESENE TREĆIM OSOBAMA. OSIGURANJE VLASNIKA BRODICE ODNOSNO JAHTE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE NANESENE TREĆIM OSOBAMA.

Preporučena literatura : 1.Dragan Bolanča: Pravo osiguranja Republike Hrvatske, Pravni fakultet, Split, 2017. (u tisku)
2. Marijan Ćurković: Obvezna osiguranja u prometu, Inženjerski biro, Zagreb, 2013.
3.Drago Pavić: Ugovorno pravo osiguranja – komentar zakonskih odredbi, Tectus, Zagreb, 2009., str. 1. – 140.
4.Drago Pavić: Pomorsko osiguranje (pravo i praksa), Književni krug, Split, 2012., str. 87. – 272.
5.Pomorski zakonik (NN, br. 181 /04, 76/07, 146/ 08, 61/11, 56/13, 26/15)
6. Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (NN, br. 132/98, 63/08, 134/09, 94/13)
7.Zakon o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 78/15) – čl. 921. – 989.
8.Zakon o osiguranju (NN, br. 30/15)
9.Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN, br. 151 /05, 36/09, 75/09, 76/13, 152/14)
10.Nastavni materijali sa predavanja
Dopunska literatura: 1.Drago Pavić: Ugovorno pravo osiguranja – komentar zakonskih odredbi, Tectus, Zagreb, 2009., str. 143. - 672.
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Pisani sastavi, seminarske intervencije 

 

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login