Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
 • ???
 • dokazivanje od većeg na manje

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

Oznaka: PR4RAD
Vrsta: obvezni
Razina: temeljna razina
Semestar / trimestar: VIII semestar Integrirani studij
ECTS: 8

8 ETCS


(ECTS 8 - I Semestar)


Predavanja + vježbe


8(I Semestar)


Pravni predmet od značaja za razumjevanje i ovladavanje regulativom radnopravnih odnosa.

Kompetencije koje se stječu:

OPĆA I POSEBNA ZNANJA O RADNOM I SOCIJALNOM PRAVU. INDIVIDUALNI I KOLEKTIVNI UGOVORI O RADU U NJIHOVOM MODERNOM ZNAČENJU. RADDNOPRAVNI ODNOSI IZMEÐU POSLODAVACA I POSLOPRIMACA.

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:


UVODNE RASPRAVE:

  1. Definicija radnog i socijalnog prava

  2. Subjekti radnog prava

  - delegati osoblja

  - radničke komore

  - privredne komore (udruženje poslodavaca)

  - organi socijalnih službi u organizacijama i poduzećima međunarodne organizacije

  3. Objekt radnog prava

  • individualni odnosi iz rada

  • kolektivni odnosi iz rada

  • pravni odnosi koji se pravnim poretkom priznaju u svezi s postojanjem radnog odnosa

  4. Podjela radnog prava

  5. Obilježja radnog prava

  6. Nazivi za radno pravo

  7. Mjesto radnog prava u pravnom sustavu

  8. Kodifikacija radnog prava

  9. Metode izgradnje i proučavanja radnog prava

  10. Temeljna načela radnog prava

  11. Razvoj radnog i socijalnog prava

  12. Izvori radnog i socijalnog prava

  13. Sindikati

  14. Kolektivni ugovori

  15. Štrajk

  16. Lock-out


  II. RADNI ODNOSI

  1. Temeljna pitanja, karakter i pojam radnog odnosa

  2. Bitni elementi radnog odnosa

  3. Pravna obilježja radnih odnosa

  4. Subjekti radnog odnosa

  5. Klasifikacija radnih odnosa

  6. Sustav radnih odnosa u Hrvatskoj

  7. Individualni ugovor o radu kao oblik zasnivanja radnog odnosa i utvrđivanja prava i obveza poslodavca i posloprimca

  8. Specifični radni odnosi

  9. Razlike između radnog odnosa i drugih odnosa iz rada ljudi

  10. Nevaljalost radnog odnosa

  11. Faktički rad i njegova pravna priroda

  12. Pretpostavke za zasnivanje radnog odnosa

  13. Zapreke zasnivanju radnog odnosa

  14. Uspostavljanje kontakta između osoba koje žele međusobno zasnovati radni odnos

  15. Služba posredovanja rada

  16. Isprave i evidencije u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa

  17. Raspored radnika na radno mjesto i ius variandi tijekom trajanja radnog odnosa

  18. Napredovanje radnika tijekom radnog odnosa

  19. Obveze i prava subjekata radnog odnosa

  20. Odgovornost radnika i poduzeća u svezi s povredama obveza i prava iz radnog odnosa


  III. TEMELJNA PITANJA SOCIJALNOG OSIGURANJA I SOCIJALNE SIGURNOSTI

  1. Postanak i razvoj socijalnog osiguranja

  2. Izvori prava u socijalnom osiguranju

  3. Rizici, osiguranici i grane socijalnog osiguranja

  4. Sustav financiranja socijanog osiguranja

  5. Organizacija i službe socijalnog osiguranja

  6. Sporovi iz socijalnog osiguranja i njihovo rješavanje

  7. Povezanost određenih državnih institucija radnog prava, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite

  8. Osnovni pojmovi i institucije socijalne zaštite
  9. Nastanak, razvoj, predmet, mjere i sredstva, oblici i sektori
  10. Financiranje i ostvarivanje
  11. Povezanost određenih državnih institucija radnog prava, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite


Preporučena literatura :

Obvezatna literatura:

· Međunarodno radno pravo , Buklijaš Boris, Bilić Andrijana, Split, 2006. (1.-117. str.)

· Kolektivno radno pravo , Buklijaš Boris, Split, 2012. ( 13-28; 32-37; 40-43¸ 72- 219.)

· Radni odnosi u Republici Hrvatskoj , Željko Potočnjak (ed.), Informator, Zagreb, 2007. (1-46).


Propisi:

Radno pravo:

 • Zakon o radu ( Narodne novine 93/14 ( PREPORUKA: PRIPREMATI UZ KOMENTAR ZAKONA O RADU) ;
 • Zakon o državnim službenicima (Narodne novine 92/05, 142/06-uredba, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-službeni pročišćeni tekst);
 • Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine 85/08, 110/08, 34/11);
 • Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine 59/96, 94/96 – ispravak, 114/03, 100/04 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, 86/08, 116/08 - Zakon o državnom inspektoratu, i 75/09, 143/12): samo članci 1.-79. ;
 • Zakon o strancima (Narodne novine 130/11): samo članci 73.-92., 153.-159., 162., 191.-203., 238.); i
 • Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Narodne novine 80/08, 94/09, 123/10, 25/12, 118/12),
 • Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregova ranje (Narodne novine 82/12, 88/12).

Socijalno pravo:

 • Zakon o mirovinskom osiguranju (Narodne novine 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 43/07 - Odluka USRH broj U-I-1152/2000 i dr. od 18. travnja 2007. godine, 79/07, 35/08, 40/10 - Odluka USRH broj U-I-988/1998 od 17. ožujka 1998., 121/10, 139/10, 61/11, 76/12): samo članci 1.-126.a;
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10, 49/11, 22/12, 90/12 (Odluka USRH broj: U-I-425/2009 i dr. od 19. srpnja 2012. ), 144/12: samo članci 1.-67. i 103.-111.;
 • Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine 85/06, 150/08, 71/10: samo članci 1.-34.;
 • Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 33/12): samo članci 1.-116., 185.-196. i
 • Zakon o doplatku za djecu (Narodne novine 94/01, 138/06, 107/07 i 37/08 - Odluka USRH broj U-I-3851/2004 od 12. ožujka 2008. godine, 61/11, 112/12 ).
Dopunska literatura:

Preporučena dopunska literatura:

· RADNI ODNOSI U REPUBLICI HRVATSKOJ, ŽELJKO POTOČNJAK (ed.), Informator, 2007.

· ANTON RAVNIĆ, Osnove radnog i socijalnog prava – domaćeg, usporednog i međunarodnog, Zagreb, 2004.

· NIKOLA TINTIĆ, Radno i socijalno pravo, knjiga prva: radni odnosi (I), Zagreb, 1969., i to samo str: 14-42, 58-112, 117-123, 137-223, 263-265, 355-366, 378-381, 684-694.

· NIKOLA TINTIĆ, Radno i socijalno pravo, knjiga prva: radni odnosi (II), zAGREB, 1972. i to samo str. 42-64, 125-140, 180-187, 224-237, 281-334, 422-431, 534-549, 461-568, 622-671.

· BRIAN BERCUSSON, European Labour Law, Butterworths, 1996.

· ŽELJKO POTOČNJAK, Pravo na štrajk, Zagreb, 1994.

· ANDRIJANA BILIĆ, Ugovor o radu na određeno vrijeme - usklađivanje radnog zakonodavstva Republike Hrvatske sa propisima Europske unije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 41. (73.-74.), 2004., str. 167.-181.

· ANDRIJANA BILIĆ, Nadzor i kontrola radnika u kontekstu prava na osobnost, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god.42.(79.), 2005., str. 357-379.

· ANDRIJANA BILIĆ Diskriminacija u Europskom radnom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, No.80, str. 601-619, Split, 2005.

· ANDRIJANA BILIĆ Rad na daljinu prema međunarodnom, europskom i hrvatskom radnom zakonodavstvu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 48, 3/2011., str. 631.-647.

· ANDRIJANA BILIĆ Transformacija radnog odnosa, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Rijeci, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Rijeci (1846-8314) 32 (2011), 2; 55-76

Časopisi:

· Radno pravo, Krešimir Rožman (ur.), Zagreb

· The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Kluwer Law International, izdanja od 2002-2012.

· Recht der Arbeit, Verlag C.H. Beck, izdanja od 2000. do 2012.

· Zeitschrift fûr Arbeitsrecht und Sozialrecht, Manz, izdanja od 2000. do 2005.Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:

PISANI SASTAVI


PISMENI I USMENI ZAVRŠNI ISPIT

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login