Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • aktorska kaucija (da će se dosuđeno platiti)

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

GRAÐANSKO PRAVO II.

Oznaka: PR3GRA
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: V semestar Integrirani studij
ECTS: 8
(ECTS 8 - V Semestar)
Predavanja 9 + vježbe 2
(
Kapitalni pozitivnopravni predmet nužan za sticanje uvida u kompleksne situacije prava obligacija.
Kompetencije koje se stječu:

Stjecanje teorijskih znanja o općim institutima obveznog prava, te stjecanje sposobonosti njihove primjene u praksi, posebno praksi poslovnih subjekata i sudskoj praksi. Uključuje znanja o: vrstama obveza; djelovanju obveza; promjenama subjekata obveza; sredstvima stvarnog i osobnog osiguranja vjerovnika; načinima prestanka obveza; općim načelima, pretpostavkama za nastanak, djelovanju i prestanku ugovora, kao i znanja o pojedinim tipovima ugovora; o civilnoj deliktnoj odgovornosti (pretpostavke; tipovi; učinci; posebni slučajevi odgovornosti; odnos prema ugovornoj odgovornosti); o poslovodstvu bez naloga, obogaćenju bez pravne osnove; javnom obećanju nagrade, vrijedosnim paprima (mjenica i ček).

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na III. godinu diplomskog studija.

Sadržaj:


 1.O POJMU, DIOBI, IZVORIMA OBVEZNOG PRAVA I ODNOSU S DRUGIM GRANAMA PRAVA; NAČELA OBVEZNOG PRAVA

2.POJAM I OSOBINE OBVEZNOG ODNOSA, ELEMENTI OBVEZNOG ODNOSA; VRSTE OBVEZA

3.POJAM OBVEZNOPRAVNOG UGOVORA, NAČELA I PODJELA UGOVORA; SPSOBONSOT STRANAKA

4.SUGLASNOST VOLJA, PREDMET UGOVORA; FORMA UGOVORA; TUMAČENJE UGOVORA

5.POSEBNI UČINCI TERETNIH UGOVORA

6.DJELOVANJE UGOVORA PREMA TREĆIMA; PRESTANAK UGOVORA

7.KUPOPRODAJA; ZAMJENA; DAROVANJE; ZAKUP, NAJAM, UGOVOR O DJELU, UGOVOR O OGRAÐENJU, OSTAVA, UGOVOR O SKLADIŠTENJU

8.GRAÐANSKI DELIKT, POJAM, RAZLIKOVANJE OD DRUGIH OBLIKA ODGOVORNOSTI; PRETPOSTAVKE NASTANKA ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

9.PROTUPRAVNOST, OSNOVI ISKLJUČENJA PROTUPRAVNOSTI, KRIVNJA; ODGOVORNOST ZA OPASNE STVARI I DJELATNOSTI

10.ODGOVORNOST ZA DRUGOGA; POSEBNI SLUČAJEVI ODGOVORNOSTI; OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

11.OBLICI POPRAVLJANJA ŠTETE

12.OBOGAĆENJE BEZ PRAVNE OSNOVE, POSLOVODSTVO BEZ NALOGA; JEDNOSTRANE IZJAVE VOLJE

13.SREDSTVA OSIGURANJA IZVRŠENJA OBVEZA: JAMSTVO, UGOVORNA KAZNA, ODUSTANICA; KAPARA; KAUCIJA; PRAVO ZADRŽANJA

14.NAČINI PRESTANKA OBVEZA; PROMJENE SUBJEKATA U OBVEZNOM ODNOSUPreporučena literatura :
1.Slakoper, Zvonimir, Gorenc, Vilim, Obvezno pravo, Opći dio, Novi informator, Zagreb, 2009.

2.Goren, Vilim, Kačer, Hrvoje, Momčinović, Hrvoje, Slakoper, Zvonimir, Vukmir, Branko, Belanić, Loris, Obvezno pravo, Posebni dio I.,Novi informator, Zagreb, 2012.

3.Bukovac Puvača, Maja, Slakoper, Zvonimir, Belanić, Loris, Obvezno pravo, Posebni dio II., Novi informator, Zagreb, 2015.

4.Zakon o obveznim odnosima

5.Nastavni materijaliDopunska literatura:
1.Klarić, Petar – Vedriš, Martin, Građansko pravo, Narodne novine, 2012.

2.Gorenc, Vilim, et al., Komentar Zakona o obveznim odnosima, Narodne novine, Zagreb, 2014.

3.Vizner, Boris – Buklijaš, Ivan, Komentar Zakona o obveznim odnosima, Zagreb, vlastita naklada, 1978.

4.Klarić, Petar, Odštetno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2003.
Gavella, Nikola, Europsko privatno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2002.

5.Vuković, Mihajlo, Pravila građanskih zakonika, Školska knjiga, Zagreb, 1961.

6.Gavella – Alinčić – Klarić – Sajko – Tumbri – Stipković – Josipović – Gliha, Hrvatsko građanskopravno uređenje i kontinentalnoeuropski pravni krug, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1994.

7.Crnić, Ivica, Naknada štete, Organizator, Zagreb, 1995.

8.Crnić – Grbin – Ćurković – Jelčić – Momčinović – Anđelinović – Lui,

9.Naknada nematerijalne štete, Organizator, Zagreb, 2003.

10.Gavella, Nikola, Osobna prava, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2000Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / testovi / projektni zadaci / referati / seminarske radnje / individualne konzultacije / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Sudjelovanje u predavanjima i izrada eseja 30%. Pismeni i usmeni ispit 70 %.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login