Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • stvar o kojoj je odlučeno među drugima (koji nisu stranke u određenom sporu)

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

UPRAVNO PRAVO (Pravni studij)

Oznaka: PR4UPR
Vrsta: obvezni
Razina: diplomski
Semestar / trimestar: VII semestar Integrirani studij
ECTS: 8

» OBAVIJESTI

» POJAM UPRAVNOG AKTA

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2016-10-10

 

Vezani dokument: POJAM UPRAVNOG AKTA (PPT, 196.5 KB)

» IZVORI UPRAVNOG PRAVA

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2016-10-10

 

Vezani dokument: IZVORI UPRAVNOG PRAVA (PPT, 22 KB)

» SLOBODNA (DISKRECIJSKA) OCJENA

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2016-10-10

 

Vezani dokument: SLOBODNA (DISKRECIJSKA) OCJENA (PPT, 56 KB)

» KONTROLA NAD UPRAVOM

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2016-10-10

 

Vezani dokument: KONTROLA NAD UPRAVOM (PPT, 27 KB)

» USTANOVE

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2016-10-10

 

Vezani dokument: JAVNA SLUŽBA (PPT, 53 KB)

» ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2016-10-10

 

Vezani dokument: ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU (PPT, 172.5 KB)

» UPRAVNOPRAVNI ODNOS

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2016-10-10

 

Vezani dokument: UPRAVNOPRAVNI ODNOS (PPT, 55 KB)

» NAČELO ZAKONITOSTI

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2016-10-10

 

Vezani dokument: NAČELO ZAKONITOSTI (PPT, 58.5 KB)

» MODIFICIRANJE NAČELA ZAKONITOSTI

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2016-10-10

 

Vezani dokument: MODIFICIRANJE NAČELA ZAKONITOSTI (PPTX, 92.8 KB)

» JAVNA SLUŽBA

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2016-10-10

 

Vezani dokument: JAVNA SLUŽBA (PPT, 62.5 KB)

» PODZAKONSKI OPĆENORMATIVNI AKTI

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2016-10-10

 

Vezani dokument: PODZAKONSKI OPĆENORMATIVNI AKTI (PPTX, 97.2 KB)

» DRŽAVLJANSTVO

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2016-10-10

 

Vezani dokument: DRŽAVLJANSTVO (PPT, 21 KB)

» VRSTE UPRAVNIH AKATA

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2016-10-10

 

Vezani dokument: VRSTE UPRAVNIH AKATA (PPT, 75 KB)

» FORMA I SADRŽAJ UPRAVNOG AKTA

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2016-10-10

 

Vezani dokument: FORMA I SADRŽAJ UPRAVNOG AKTA (PPT, 145.5 KB)

» PRAVOMOĆNOST UPRAVNOG AKTA

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2016-10-10

 

Vezani dokument: PRAVOMOĆNOST UPRAVNOG AKTA (PPT, 80.5 KB)

» 1. UPRAVNO PRAVO EUROPSKE UNIJE

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2016-10-10

 

Vezani dokument: pojam i izvori upravnog prava EU (PPTX, 129.9 KB)

» 3. UPRAVNO PRAVO EUROPSKE UNIJE

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2016-10-10

 

Vezani dokument: Europska regulativa koncesija (PPTX, 165.5 KB)

» 4. UPRAVNO PRAVO EUROPSKE UNIJE

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2016-10-10

 

Vezani dokument: uređenje JPP-a (PPTX, 865.2 KB)

» 2. UPRAVNO PRAVO EUROPSKE UNIJE

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2016-10-10

 

Vezani dokument: Upravni ugovori (PPTX, 81.1 KB)

» 5. UPRAVNO PRAVO EUROPSKE UNIJE

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2016-10-10

 

Vezani dokument: Europska regulativa službi od općeg interesa (DOC, 119.5 KB)

» UPRAVNO PRAVO S OBZIROM NA STVARI

autor: Prof. dr. sc. Damir Aviani   datum objave: 2016-10-10

 

Vezani dokument: Zasebno korištenje općeuporabljivih dobara (PPT, 140.5 KB)

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login