Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
 • ???
 • izjava određene osobe o tome da prihvaća da bude arbitar u nekom sporu (ugovor o obvezi arbitriranja)

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

DIOKLECIJAN ZAKONODAVAC

Oznaka: PR5DIZ
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6

8 ECTS (Predavanja + Vježbe)


Subsidijarni kolegij koji upotpunjuje razumjevanje rimskog prava.

Kompetencije koje se stječu:

Opća i posebna znanja o povijesnim osnovama i evoluciji rimskog prava u epohi cara Dioklecijana

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:


 Uvod

 1. Dioklecijan – pravno povijesna biografija

 2. Dioklecijan – administrativni genije

  1. Tetrarhija

  1. Geneza tetrarhije

   1. Obnova poretka na Zapadu

   2. Događaji u Galiji i Britaniji

   3. Problemi u Mauritaniji

   4. Obrana Dunava

   5. Istočno pitanje Romanizacija

   6. Romanizacija

  1. Teorija tetrarhije

    1. Legitimnost i uzurpacija

    2. Iovius – Herculius

    3. Quattuor principes mundi

    4. Sustav tetrarhije

  1. Reformiranje konstitutivne strukture države

2.1. Centralna administracija

2.2. Provincije i Italija

2.3. Provincija Pannonia (Iliria)

2.4. Podanici

2.5. Kršćanska vjera i poganski svijet

2.6. Grad, korporacije, klase

2.7. Cenzus

2.8. Ropstvo i kolonat

2.9. Inflacija, poreski sustav i monetarna politika

2.10. Vojska

2.11. Javni radovi

IV. Pravni problemi i aspekti

 1. Problemi izvora prava u III. stoljeću

  1. Intitucionalni problemi

  2. Teorija i praksa pravne produkcije

  3. Antiteza iura – leges u postklasičnom periodu

  4. Dioklecijanova legislativna politika s obzirom na izvore prava

  5. Konstitucije kao izvor prava

  6. Forma i stil konstitucija

  7. Jezik konstitucija

  8. Inskripcije

 2. Inovacije na području privatnog orava

  1. Problemi opće prirode u istraživanju Dioklecijanovih konstitucija

  2. Problemi utvrđivanja interpolacije

  3. Inovacije na području statusnog prava

  4. Inovacije na području porodičnog prava

  5. Inovacije na području stvarnog prava

  6. Inovacije na području obligacionog prava

  7. Inovacije na području nasljednog prava

  8. Inovacije na području procesnog prava

 1. Kritika starijeg tumačenja i nova ocjena Dioklecijanove zakonodavne djelatnosti

  1. Taubenschlagovo tumačenje: Dioklecijan inovator i helenizator

  2. Reakcije na Taubenschlaga

  3. Dioklecijanov klasicizam po Albertariju

  4. Prihvaćenje i rezerve Albertarijeve doctrine

  5. SchÖbauerova interpretacija u vezi Constitutio Antoniniana

  6. Elementi Dioklecijanove zakonodavne djelatnosti koji oslikavaju njegovu ličnost

  7. Klasicizam kao pozitivni element Dioklecijanove djelatnosti

  8. Dioklecijan i Konstantin

VI. Zaključne primjedbe


Preporučena literatura :

Smodlaka Kotur Antonija, Dioklecijan i Rimsko privatno pravo, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 2001.


Cronicle of the Roman Emperors, Thames & Hudson, 1995.


Williams S., Diocletian and the Roman Recovery, Routlege, London, 2000.


Corcoran S., The Empire of the Tetrarchs, Oxford, 1996


Frane Bulić, Nenad Cambi, Ivo Babić, Dioklecijen i Split, Tisak, 2005.


PerdÓ J., Dioklecijan – veliki poraz cara koji je progonio kršćane, Tisak, 2004.


Marijan Horvat/Bertold Eisner, Rimsko pravo (1948); R. Zimmermann, The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition (1990)


Dopunska literatura:

G. Staničić, Studijski materijali, Split, 2005.


Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:

Usmeni završni ispit

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login