Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
 • ???
 • računanje rokova po jedinicama određenim punim danima, od pola noći do pola noći

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

POVIJESNE OSNOVE GRAÐANSKOPRAVNIH UGOVORA U EUROPSKO-KONTINENTALNOM PRAVU

Oznaka: PR5POG
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 8

8 ECTS (Predavanja + Vježbe)


Subsidijarni kolegij koji upotpunjuje razumjevanje pravne problematike građanskog prava

Kompetencije koje se stječu:

Opća i posebna znanja o povijesnim osnovama i evoluciji građanskopravnih ugovora u europskom pravu

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:

 Obvezni ugovor rimskog prava kao temelj građanskopravnih obveznih ugovora u pravima europsko-kontinentalnog tipa

 1. Pojam ugovora u rimskom pravu: contractus, pactum, conventio

 2. Karakteristike obveznih ugovora u rimskom pravu (važnost ugovora kao instrumenta pravnog prometa; načelo slobode ugovaranja)

 3. Uvjeti za zaključenje ugovora: suglasnost volja (ponuda i prihvat ponude); ispunjenje propisanih formalnosti; sposobnost ugovaranja (odgovornost imatelja vlasti za obveze nastale iz ugovora sklopljenih od strane podčinjenih osoba – actiones adiecticiae qualitatis); predmet ugovora (određen ili odrediv, moguć, dopušten); kauza ugovora (pojam, kauza kod pojedinih kontrakata)

Nedostaci suglasnosti volja (bludnja, prijevara, prinuda)

Tumačenje ugovora (po starom civilnom pravu, po pretorskom pravu, teorija volje u Justinijanovom pravu)

Učinak obveznih ugovora

 1. Učinak ugovora između ugovornih strana

 2. Ugovori u korist trećega (shvaćanje starog civilnog prava – načelo alteri stipulari nemo potest; stav klasičnog prava; ugovori u korist trećega u postklasičnom i Justinijanovom pravu; ugovori u korist nasljednika)

 3. Ugovori na teret trećih

Posebni učinci dvostrano obvezujućih i teretnih ugovora

 1. Obveza zaštite od pravnih nedostataka (evikcija)

 2. Obveza zaštite od materijalnih nedostataka

 3. Prigovor neispunjenja ugovora (exceptio non adimpleti contractus)

 4. Prekomjerno oštećenje (laesio enormis)

Osiguranje ispunjenja ugovora

 1. Zalog

 2. Kapara

 3. Kaucija

 4. Ugovorna kazna (stipulatio poenae)

 5. Jamstvo (sponsio, fidepromissio, fideiussio)

 6. Odustatnina

Ustupanje ugovora (cessio)

Zastupanje u ugovorima


II. dio

Klasifikacija kontrakata

Formalni kontrakti


 1. Nexum

 2. Verbalni kontrakti (stipulatio, predijatura, dotis dictio, iusiurandum liberti)

 3. Literalni kontrakti (expensilatio, chirographa, syngraphae)


Neformalni kontrakti


 1. Realni kontrakti


  1. Fiducia

  2. Zajam (mutuum)

  3. Ostava (depositum)

  4. Posudba (commodatum)

  5. Zalog (contractus pigneraticius) 1. Konsenzualni kontrakti


  1. Kupoprodaja (emptio-venditio)

  2. Najam (locatio-conductio: locatio conductio rei, locatio conductio operarum, locatio conductio operis)

  3. Društvena pogodba (societas)

  4. Nalog (mandatum)


Inominatni kontrakti (permutatio, aestimatum, precarium)

Pakti (pacta: pacta adiecta, pacta praetoria, pacta legitima)

Preporučena literatura :

Marijan Horvat/Bertold Eisner, Rimsko pravo, 1948

Dopunska literatura:  


 1. B. Eisner/M. Horvat: Rimsko pravo, Zagreb, 1948. 2. A. Romac: Rimsko pravo, Zagreb, 1998. 3. M. Horvat: Rimsko pravo, Zagreb, 1998. 4. A. Romac: Izvori rimskog prava, Zagreb, 1973. 5. M. Boras/L. Margetić: Rimsko pravo, Zagreb, 1998. 6. M. Kaser, Das römische Privatrecht, I-II, München, 1971./1975. 7. R. Zimmermann, The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Cape Town/ Wetton/Johannesburg, 1990. 8. Burdese, Diritto privato romano, Torino, 1987. 9. A. Watson, The Law of Obligations in the Later Roman Republic, Oxford, 1965. 10. G. Grosso, Il sistema romano dei contratti, Torino, 1963.

Oblici provođenja nastave: predavanja
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:

Usmeni završni ispit

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login