Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Daj mi činjenice, dat ću ti pravo (reći ću ti što je pravo).

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

ARGUMENTACIJA i BIOETIKA U PRAVU

Oznaka: PR5ARG
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 8

8 ECTS (Predavanja + Vježbe)

Kompetencije koje se stječu:

OPĆE ZNANJE BIOETIKE I NAČINA ARGUMENTIRANJA

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:


I. UVOD
Pojam bioetike. Razvoj bioetike: novost discipline i drevnost dijela njene problematike u moralu i pravu. Religijska i kaznenopravna regulacija, medicinsko-etička regulacija i suvremena bioetika. Antropocentrična i biocentrična bioetika. Humana bioetika i prirodna bioetika. Pravne regulacije bioetičkih odnosa.
Pojam retorike: govorništvo + argumentacija. Retorika u komunikacijskom sistemu. Sporno pitanje i svrhe argumentacije. Subjekti argumentiranja u pravu. Subjekti auditorija u pravu. Uvjeti argumentacije. Stavovi i argumenti (razlozi). Izvori argumenata – toposi.
II. SISTEMATSKO-POVIJESNI PRIKAZ PROBLEMA HUMANE I PRIRODNE (*) BIOETIKE.
A) Tradicionalna religijsko-moralna i kaznenopravna regulacija:
UBOJSTVO
TJELESNE POVREDE
OTMICA
SILOVANJE
SPOLNO ISKORIŠTAVANJE MALOLJETNIKA
SMRTNA KAZNA, MUČENJE I ZATVOR
INCEST, PROSTITUCIJA, HOMOSEKSUALNOST i DRUGI "PROTUPRIRODNI"
ČINI I
SAMOUBOJSTVO
KONTRACEPCIJA I POBAČAJ
* PRVA ANTROPOCENTRIČNA ZAŠTITA ŽIVOTINJA I BILJA
B) Tradicionalna medicinsko-moralna regulacija:
LIJEČENJE (nejednakosti, bol, tajna, odgovornost)
POSTUPAK S DUŠEVNIM BOLESNICIMA
EUTANAZIJA
EUGENIKA
KONTRACEPCIJA I POBAČAJ
POKUSI S LJUDIMA
* ANTROPOCENTRIČNA VETERINARSKO/AGRONOMSKA ZAŠTITA
C) Propitivanje i argumentacija za/protiv tradicionalnih bioetičkih rješenja:
SMRTNA KAZNA I ZATVOR
SAMOUBOJSTVO
LIJEČENJE
POSTUPAK S DUŠEVNIM BOLESNICIMA
EUTANAZIJA
KONTRACEPCIJA I POBAČAJ
POKUSI S LJUDIMA
PROSTITUCIJA
HOMOSEKSUALNOST I DRUGE SPOLNE RAZLIČITOSTI
D) Nova bioetička pitanja i argumentacija za/protiv pojedinih vrijednosnih rješenja:
ASISTIRANA PROKREACIJA
TRANSPLANTACIJA
GENSKI INŽENJERING (nova eugenika?)
DROGE
PRAVA DJECE
PRAVA HENDIKEPIRANIH
PRAVA STARACA
* CJELOVITIJA ZAŠTITA ŽIVOTINJA (uzgoj, transport, pokusi, lov, natjecanja itd.)
E) Širenje bioetike na ekološka prava, argumentacija za/protiv:
* ANTROPOCENTRIČNA I BIOCENTRIČNA ZAŠTITA PRIRODE I LJUDSKE OKOLINE (vodā, tla, atmosfere, bilja, životinja, naselja, hrane, sirovina, klime itd.)


Preporučena literatura :

NIKOLA VISKOVIĆ: ARGUMENTACIJA I PRAVO, 1997

NIKOLA VISKOVIĆ: SUMORNE GODINE, 2003


Dopunska literatura:

BIOETIKA, ZAGREB, 1998.


Oblici provođenja nastave: predavanja / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:

SEMINARI, KONZULTACIJE

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login