Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • puka mogućnost poduzimanja nekog akta

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Oznaka: PR5PIV
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
 6 ECTS (Predavanja + vježbe)Subsidijarni kolegij koji osvjetljava jedno važno područje vlasništva
Kompetencije koje se stječu:

 

Teorijska i praktična znanja o temeljnim načelima, sadržaju i zaštiti prava iz područja industrijskog vlasništva.

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:


1/ Pojam i razvitak prava industrijskog vlasništva

1.1. pojam,

1.2. povijesni razvitak,

1.3. teorije prava industrijskog vlasništva,

1.4. odnos prema autorskom, građanskom i trgovačkom pravu,

1.5. pretraživanje dokumentacije;

1.6. znakovi razlikovanja

2/ Izvori prava industrijskog vlasništva,

2.1. nacionalni izvori,

2.2. međunarodno pravo industrijskog vlasništva,

2.3. europsko pravo ind ustrijskog vlasništva.

3/ Patentno pravo

3.1 Pojam izuma,

3.2. patentibilni izumi,

3.3. pojam patenta i vrste patenata,

3.4. pravo na patent i prava iz patenata,

3.4. ograničenja prava iz patenata,

3.5. europska prijava patenta i europski patent,

3.6. međunarodna prijava patenta prema PCT

4/ Žigovno pravo

4.1. Pojam žiga,

4.2. vrste žigova,

4.3. gospodarske funkcije žiga,

4.4. znakovi podobni za zaštitu,

4.5. pravo na žig i prava iz žiga,

4.6. ograničenja prava na žig,

4.7. uporaba žiga

4.8. prijava za registraciju žiga i postupak registracije

4.9. trajanje, produženje i prestanak vrijednosti žiga

4.10. zajednički i jamstveni žig

4.11. zaštita žigova prema Madrids kom sporazumu – međunarodna prijava

4.12. smjernice Europske unije – žig Zajednice

5/ Pravo industrijskog dizajna

5.1. Pojam industrijskog dizajna, obličja, uzorka i modela,

5.2. kumulativna zaštita,

5.3. prava iz industrijskog dizajna,

5.4. ograničenja prava na industrijski dizajn,

5.5. stjecanje, opseg i trajanje zaštite ind ustrijskog dizajna

5.6. odnos prema drugim oblicima zaštite,

5.7. međunarodna pohrana ind ustrijskog dizajna

6/ Pravo oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti,

6.1. Po jam oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti,

6.2. isključenje iz zaštite,

6.3. postupak zaštite i upis korisnika,

6.4. odnos prema žigovima,

6.5. upis u registre i brisanje iz registra

7/ Pravo topografija poluvodičkih proizvoda

7.1. određenje pojmova,

7.2. predmet zaštite, uvjeti zaštite i pravo na zaštitu,

7.3. postupak registracije,

7.4. uvjeti zaštite i ograničenja,

8/ Ugovori o prijenosu prava iz područja industrijskog vlasništva,

8.1. ugovor o cesiji

8.2. ugovor o licenciji

8.3. ugovor o know-howu

8.4. ostali ugovori

9/ Građanskopravna zaštita prava iz područja industrijskog vlasništva,

10/ Pravo prvenstva (sajamsko i unijsko)

11/ Zastupanje na području industrijskog vlasništva,

12/ Državni zavod za intelektualno vlasništvo i "Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva",

13/ Pravo tržišne utakmice

13.1. nelojalna utakmica,

13.2. antimonopolsko pravo.

14/ Poslovna tajna i industrijsko vlasništvo

15/ Znak kakvoće proizvoda


Preporučena literatura :

 


Čizmić, J., Ogledi iz prava industrijskog vlasništva – knjiga 1 ., Split, 1998.


Čizmić, J., Ogledi iz prava industrijskog vlasništva – knjiga 2 ., Mostar, 1999.


Čizmić, J. - Zlatović, D., Komentar Zakona o žigu, Zagreb, 2002.


Dopunska literatura:

 


Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / praktična nastava / rad / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  

Kontrolni testovi, povremeni upitnici i ankete, individualne konzultacije i dr

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login