Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • arbitraža dobrih ljudi; arbitraža koja ne presuđuje spor, već ili rješava pitanja o kojima se pred sudom ne bi mogla voditi parnica, ili svojom dispozicijom pridonosi zaključivanju, perfektuiranju određenih ugovora o čijem se sadržaju stranke nisu mo

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

MEÐUNARODNO TRGOVAČKO PRAVO

Oznaka: PR5MTP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
8 ECTS (Predavanja + vježbe)Izborni kolegij
Kompetencije koje se stječu:

 

Opća i posebna znanja iz komparativnog trgovačkog ugovornog prava, uz proučavanje najznačajnijih institucija međunarodnog trgovačkog prava. Poseban naglasak je na izučavanju ugovornog prava EU.

Preduvjeti za upis:

POLOŽENI ISPITI IZ PRETHODNE GODINE STUDIJA

Sadržaj:


  I. UVOD U MEÐUNARODNO TRGOVAČKO PRAVO

Pojam, predmet, razvoj, odnos prema međunarodnom ekonomskom pravu i nacionalnim pravima, izvori međunarodnoga trgovačkog prava (međunarodne konvencije, trgovački običaji, opći uvjeti poslovanja, međunarodna pravila, opća načela prava, praksa međunarodnih trgovačkih arbitraža)

II. FORMULATING AGENCIES (AGENCIJE ZA FORMULIRANJE) MEÐUNARODNOGA TRGOVAČKOG PRAVA

Međunarodne agencije, nevladine agencije, trgovačke asocijacije međunarodnog značenja, pravni vodiči, Međunarodna trgovinska komora.

III. UGOVORNO PRAVO U EUROPSKOJ UNIJI

IV. MEÐUNARODNI TRGOVAČKI POSLOVI

Međunarodna prodaja robe i drugi imenovani ugovori, neimenovani ugovori (leasing, factoring, ugovor o kontroli robe, inženjering, know-how i drugi)

V. PODUZEĆA (TRGOVAČKA DRUŠTVA) U MEÐUNARODNOM I KOMPARATIVNOM PRAVU

VI. MEÐUNARODNA TRGOVAČKA ARBITRAŽAPreporučena literatura :
 

GOLDŠTAJN, Aleksandar. Trgovačko ugovorno pravo. Međunarodno i komparativno. "Narodne novine", Zagreb, 1991., stranice 1-108

GOLDŠTAJN, Aleksandar. Međunarodno trgovačko pravo. Konvencije - Pravila - Opći uvjeti poslovanja. "Informator", Zagreb, 1970.

GOLDŠTAJN, Aleksandar - TRIVA, Siniša. Međunarodna trgovačka arbitraža. "Informator", Zagreb, 1987.Dopunska literatura:
FOLSOM, R. H. - GORDON, M. W. - SPANOGLE, J. A. Međunarodni trgovački poslovi u sažetom obliku (prijevod s engleskog). Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci i COLPI, Rijeka 1998.

GORENC, V. - SCHWANK, F. - SLAKOPER, Z. Međunarodna pravila za kupoprodaju, plaćanja i arbitražu. RRJP, Zagreb, 1996.

MLIKOTIN-TOMIĆ, Deša. Pravo međunarodne trgovine. Školska knjiga, Zagreb, 1999.

SCHMITTHOFF, Clive M. Razvoj međunarodnog trgovačkog prava. Uvod Aleksandar Goldštajn. "Informator", Zagreb, 1972.Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / tijekom nastave / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  

Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane voditelja katedre.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login