Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • (objektivna) kumulacija (gomilanje) tužbi

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

KRIMINOLOGIJA S VIKTIMOLOGIJOM

Oznaka: PR5KSV
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
6 ECTS (Predavanja + vježbe)Izborni kolegij
Kompetencije koje se stječu:

 

Specijalizacija u području kaznenog prava u okviru diplomskog studija.

Preduvjeti za upis:

Opći uvjeti za upis na višu godinu studija.

Sadržaj:

Predmet, metode i pojam kriminologije. Mjesto kriminologije u sustavu znanosti s posebnim osvrtom na odnos kriminologije i kaznenog prava u širem smislu.

Povijesni razvitak i suvremeno stanje kriminološke misli.

Fragmenti kriminalne fenomenologije:
Općenito o pojavnim oblicima kažnjivih ponašanja, Fenomenologija totaliteta kažnjivih ponašanja u našoj zemlji i svijetu, Pojavni oblici nekih skupina kažnjivih djela i počinitelja: delikti nasilja,
imovinski delikti, prometna delinkvencija, maloljetnici delinkventi , žene delinkventi, recidivisti, duševno abnormalni delinkventi.

Organizirani kriminalitet kao najopasniji pojavni oblik kriminala u suvremenom društvu:
Pojavni oblici organiziranog kriminaliteta, Aktivnosti i dokumenti međunarodnih organizacija u suprotstavljanju organiziranom kriminalitetu, Kriminološki i kaznenopravni pojam organiziranog kriminaliteta. pojavni oblici sudjelovanja više osoba u počinjenju kaznenog djela i obilježja kažnjavanja, Udruživanje za počinjenje kaznenog djela, Inkriminacije kaznenih djela organiziranog kriminaliteta, Kažnjavanje pravnih osoba za sudjelovanje u djelatnosti organiziranog kriminaliteta, Sankcioniranje organiziranog kriminaliteta, Zakon o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Kriminalna etiologija
Uvod u etiologiju kažnjivih ponašanja, Vanjski uzroci kažnjivih ponašanja (egzogena etiologija) – opći društveni uvjeti. Posebni društveni uvjeti, Teorije po kojima su vanjski uzroci odlučujući kriminogeni faktor. Uzroci kažnjivih ponašanja u osobi počinitelja (endogena etiologija) – opći osobni uvjeti, Posebni osobni uvjeti.
Uzroci kažnjivih ponašanja u osobi počinitelja – teorije po kojima su uzroci u osobi počinitelja odlučujući kriminogeni faktor.

Pojam i razvoj viktimologije. Viktimološke teorije. Počeci viktimologije. Pozitivistička viktimologija. Radikalna viktimologija. Kritička viktimologija. O žrtvama kaznenih djela. Definicija žrtve. Osobne karakteristike žrtava. Tipovi žrtava. Odnos žrtve i počinitelja. Dinamika kriminalne viktimizacije.
Položaj žrtve u kaznenom pravu i društvu; međunarodni i regionalni dokumenti o pravima žrtava. Prava žrtava pred međunarodnim kaznenim sudovima. Prava žrtava kaznenih djela u RH.Preporučena literatura :  
DERENČINOVIĆ Davor, GETOŠ Anna-Maria:Uvod u kriminologiju s osnovama kaznenog prava, Zagreb, 2008., str. 1 – 228
GETOŠ Anna-Maria:Mjesto i uloga kriminologije i viktimologije u Hrvatskoj i međunarodnom kontekstu. Turković et al., Liber Amicorum Zvonimir Šeparović, Zagreb, str. 119-140.
TURKOVIĆ Ksenija: Utjecaj međjunarodnog kaznenog prava na razvoj prava žrtava međjunarodnih kaznenih djela te žrtava općenito u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 54(2004), 5, str. 865-937.

Dopunska literatura: HORVATIĆ, Željko: Osnove kriminologije, MUP RH, Zagreb 1998.
SINGER , Mladen: Kriminologija, Globus – Fakultet za defektologiju – MUP RH, ŠEPAROVIĆ, Zvonimir: Viktimologija: studija o žrtvama, Zagreb, 1998., Zagreb 1996., MAGUIRE M. i dr: The Oxford Handbook of Criminology, Clarendon press Oxford, 1997., FATTAH E.A., Victimology: Past, Present and Future. Criminologie 33:1 (2000), str. 17-46.
 
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  

Uspjeh studenata na ispitu, anketiranje studenata o kvaliteti održane nastave, usklađivanje nastavnog programa sa ostalim fakultetima u zemlji i inozemstvu na kojima se predaje navedeni kolegij, kontinuirano statističko praćenje ispitnih rezultata, redoviti sastanci članova Zavoda na kojima se podnose izviješća i zajednički raspravlja problematika izvođenja nastave i ispitnim rezultatima

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login