Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Neka se čuje i druga strana.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

Strani jezik I

Oznaka: PR2JEZ
Vrsta: obvezni
Razina: temeljna razina
Semestar / trimestar: IV semestar Integrirani studij
ECTS: 4
Kompetencije koje se stječu:

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:


Pogledati odabrani strani jezik (engleski, francuski, njemački) s popisa kolegija. 

Preporučena literatura :   Dopunska literatura:  
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: ENG|GER|FRA
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login