Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • među strankama

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

KAZNENOPRAVNA PRAKSA

Oznaka: PR5KAP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
6 ECTS (Predavanja + vježbe)Izborni kolegij (praktični rad u pravnim uredima)
Kompetencije koje se stječu:

 

Studenti su nakon uspješnog završetka predmeta sposobni primijeniti stečena teorijska znanja o kaznenom pravu i kaznenom postupku u praksi, te samostalno sastavljati različite pravne akte. Studenti stječu iskustvo i vještine potrebne za praktičan rad, razvija se kritičko mišljenje o pozitivnim propisima, te pomaže u budućem odabiru posla.Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:

Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
1) prepoznati temeljne institute kaznenog procesnog prava u praksi
2) primijeniti stečeno znanje iz kaznenog prava i kaznenog procesnog prava u praksi u rješavanju problemskih zadataka
3) samostalno sastavljati temeljne pravne akte subjekata kaznenog postupka
4) izraditi prvostupanjsku presudu
5) kritički prosuđivati o usklađenosti zakonodavstva i prakse
6) preporučiti potrebne izmjene kaznenog procesnog zakonodavstva

Preduvjeti za upis:

Za upis predmeta potrebno je ispuniti opće uvjete za upis na V. godinu diplomskog studija.

Sadržaj:


Osnove ustrojstva i nadležnost tijela kaznenog postupka.

Tijek kaznenog postupka s aspekta pojedinih temeljnih kaznenoprocesnih subjekata.

Temeljni pravni akti kojima se uređuje djelatnost pravnih ureda (prekršajni sud, državno odvjetništvo, županijski sud, općinski sud, odvjetnički uredi)

Dodirne točke kaznenog i prekršajnog postupanja. Praktični rad u prekršajnom sudu. Teorijske osnove prekršajnog prava.

Praktični rad u državnom odvjetništvu. Teorijske osnove procesne uloge državnog odvjetnika.

Praktični rad u županijskom sudu. Teorijske osnove procesne uloge suda.

Praktični rad u općinskom sudu. Teorijske osnove procesne uloge suda.

Praktični rad u odvjetničkom uredu. Teorijske osnove procesne uloge branitelja.

Praktiči rad u odvjetničkom uredu. Teorijske osnove procesne uloge branitelja

Repetitorij temeljnih znanja materijalnog kaznenog prava.

Repetitorij temeljnih znanja kaznenog procesnog prava

Teorijske osnove izvršenja kazne zatvora.

Posjet Županijskom zatvoru u Splitu i razgovor sa zatvorskim osobljem

Pisanje završnog rada: test iz teorijskog dijela, izrada prvostupanjske presude u određenom kaznenom predmetu

Preporučena literatura :
Tomašević, Goran: Kazneno procesno pravo, Opći dio: temeljni pojmovi, Pravni fakultet u Splitu, Split, 2011.

Krapac, Davor: Kazneno procesno pravo, Prva knjiga: Institucije, VI. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2014.

Kazneno procesno pravo, Primjerovnik (urednici: Zlata Ðuđević, Stjepan Glušćić), Narodne novine, Zagreb, 2014.

Perković (Carić), Marina – Čule, Josip – Radić, Andrija – Tomašević, Goran: Priručnik s važnijim obrascima iz kaznenog postupka (redakcija Goran Tomašević), Pravni fakultet u Splitu, Split, 1996.Dopunska literatura:
Kos, Damir – Mrčela, Marin – Tripalo, Dražen: Raspravni priručnik u kaznenom postupku, Narodne novine, Zagreb, 2003.
Oblici provođenja nastave: predavanja / praktična nastava / rad
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: praktična nastava / rad / pismeni ispit / tijekom nastave / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  

1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa koje se provode nakon završetka nastave, 2. Konzultacije s diplomiranim pravnicima, koji su bili polaznici ovog predmeta, o korisnosti ovog predmeta u njihovom radu u praksi, i mogućim poboljšanjima.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login