Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • obavještenje (treće osobe) o parnici

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

PRAVO ZAŠTITE MORSKOG OKOLIŠA

Oznaka: PR5ZMO
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
6 ECTS (Predavanja + vježbe)Kolegij od važnosti za upoznavanje specijalne problematike vezane uz pravo mora.
Kompetencije koje se stječu:

 

OPĆA I POSEBNA ZNANJA O ZAŠTITI OKOLIŠA

Preduvjeti za upis:

PRETHODNA GODINA STUDIJA

Sadržaj:


ZAŠTITA OKOLIŠA OPĆENITO (MEÐUNARODNI I HRVATSKI PRAVNI IZVORI); MEÐUNARODNI PROPISI O ONEČIŠĆENJU MORA S BRODOVA (ONEČIŠĆENJE ULJEM, ONEČIŠĆENJE OPASNIM I ŠTETNIM TVARIMA, ONEČIŠĆENJE NUKLEARNIM TVARIMA); HRVATSKI PROPISI O ONEČIŠĆENJU MORA S BRODOVA (USTAV RH, ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA, POMORSKI ZAKONIK, ZAKON O PRIJEVOZU OPASNIH STVARI, ZAKON O ODGOVORNOSTI ZA NUKLEARNU ŠTETU

Preporučena literatura :

1. Olivera Lončarić – Horvat i dr., Pravo okoliša, Zagreb, 2003., str. 23. – 71., 180. – 186.,

247. – 280.

2. Vinko Hlača – Gordan Stanković, Pravo zaštite morskog okoliša, Rijeka, 1997.,

str. 7. – 27., 235. – 240.

3. Dorotea Ćorić, Onečišćenje mora s brodova – Međunarodna i nacionalna pravna

regulativa, Rijeka, 2009.


Dopunska literatura:

1. Dorotea Ćorić, Međunarodni sustav odgovornosti i naknadi štete zbog onečišćenja mora

uljem, Zagreb, 2002.

2. Ivo Grabovac, Zaštita morskog okoliša od onečišćenja u unutrašnjim morskim vodama i

teritorijalnom moru Republike Hrvatske, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu,

br. 3-4, 1998., str. 721. – 729.

3. Dragan Bolanča, Zaštita i očuvanje morskog okoliša, Zbornik radova sa Paneuropskog

pomorskog simpozija, Split, 2000., str. 93. – 104.


Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  

PISANI SASTAVI, SEMINARSKE INTERVENCIJE

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login