Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • ono što je važno; glavno, suštinsko pitanje u postupku

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

UPRAVNI I PRAVNI SUSTAV EU

Oznaka: PR5UPS
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
6 ECTS (Predavanja + vježbe)Predmet je zamišljen kao podloga za analizu upravnih i pravnih institucija Europske Unije.
Kompetencije koje se stječu:

 

Od studenta se, nakon što odsluša predmet, očekuje da razumije funkcioniranje europskih upravnih institucija. Student treba biti sposoban analizirati osnovna načela vezana uz funkcioniranje europskih upravnih institucija. Od studenta se također očekuje da razvije sposobnosti za primjenu naučenih znanja na rješavanje različitih problema vezanih za međusobne odnose hrvatske i europske javne uprave.

Preduvjeti za upis:

Uvjeti koji su propisani statutom fakulteta.

Sadržaj:


I. dio
1.1. Uvod (o ideji zajedništva)
1.2. Prikaz povijesti europskog kontinenta
1.2.1. Od rimskog carstva, srednjeg vijeka, feudalnog apsolutizma, građanskih revolucija do današnjeg modernog doba.
1.3. Europski kulturni krug kao vrelo, početak, nastanak i zaštita ljudskih prava
1.4. Europski integracijski procesi
1.5. Države europske unije
II. dio
2.1. Europski sustav zaštite ljudskih prava
2.2. Europska konvencija
2.2.1. Generalne i osnovne karakteristike konvencije
2.2.2. Sukladnost ustava zemalja zajednice
2.2.3. Organi i njihove osnovne karakteristike
2.3. Europska nacija
III. dio
3.1. Upravni sustav (organizacija) unije
3.1.1. Organizacijska struktura
3.1.2. Pravno reguliranje upravnog sustava
3.1.3. Pravno reguliranje gospodarskog sustava
3.1.4. Oblici pravnog povezivanja s drugim europskim institucijama
3.1.5. Europske institucije
3.2. Ljudska prava
3.2.1. Pravno reguliranje
3.2.2. Europsko državljanstvo
3.3. Europski i međunarodni ugovori
3.3.1. Ugovori prije drugog svjetskog rata
3.3.2. Ugovori nakon drugog svjetskog rata
3.3.3. Današnja načela politike kao temelj ugovora

Preporučena literatura :
 

Hartley, T. C.: Temelji prava Europske Unije, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci I COLPI, Rijeka, 1999.


Dopunska literatura:
 

Neill Nugent: THE GOVERNMENT AND POLITICS OF THE EUROPEAN UNION, 2003.)


Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / praktična nastava / rad / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: vježbe / praktična nastava / rad / pismeni ispit / usmeni ispit / tijekom nastave / testovi / referati / seminarske radnje / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  


  1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa  2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode  brigu o kvaliteti nastave.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login