Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • arbitraža dobrih ljudi; arbitraža koja ne presuđuje spor, već ili rješava pitanja o kojima se pred sudom ne bi mogla voditi parnica, ili svojom dispozicijom pridonosi zaključivanju, perfektuiranju određenih ugovora o čijem se sadržaju stranke nisu mo

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

LOKALNA SAMOUPRAVA

Oznaka: PR5LOS
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
6 ECTS (Predavanja + vježbe)Kolegij koji je osvjetljava iznimno značajan dio javne uprave.
Kompetencije koje se stječu:

 

Od studenata se, nakon što odsluša predmet, očekuje da razumije i može objasniti nove pojave i procese u lokalnoj samoupravi. Student bi morao biti sposoban analizirati i sintetizirati informacije kojima barata na ovom području. Očekuje se također da student razviti sposobnosti da uporabi znanja i vještine koje će steći slušajući ovaj predmet, te da će steći sposobnost rješavanja brojnih praktičnih problema koji se mogu pojaviti u radu u lokalnoj samoupravi.

Preduvjeti za upis:

Uvjeti koji su propisani statutom fakulteta.

Sadržaj:


I. DIO
1. Uvod
1.1. Mjerila veličine
1.2. Lokalna samouprava i pojam lokalne zajednice: analiza, definicije
1.3. Lokalna jedinica i lokalna zajednica
1.4. Pristup definicijama
1.5. O sistematskoj definiciji
2. Lokalna zajednica u razvoju
2.1. Povijesni presjek
2.2. Primjer SAD-a
3. O cilju lokalnih zajednica
3.1. Teorija UN-a o razvoju zajednice
3.2. Dioba vlasti po područjima
3.3. Okvir i snaga lokalnih zajednica
II. DIO
4. Uprava i prostor
1.1. Lokalna uprava i prostor
1.2. Odnos političke vlasti prema lokalnom zajedništvu
1.3. Dosezi lokalnog upravljanja
1.4. Djelovanje društvenih snaga na lokalnu zajednicu
1.5. Zaključne napomene
III. DIO
5. Identitet grada
5.1. Prethodni uvjeti
5.2. Međusobna sukobljavanja zajednica i ishodi
5.3. Naseljeni prostor i politička vlast
5.4. Atenski polis i rimski urbs
5.4.1. Diferencijacija i proces integracije
5.4.2. Magistratski oblik uprave
5.5. Antički grad i okolica, ovisnost i neovisnost odnosa
5.5.1. Diferenciranost uprave u gradu i okolici
5.5.2. Najava društvenih procesa prema integraciji
IV. DIO
6. Integracija grada s okolicom i njegova ekspanzija
6.1. Primjer grada Rima u ekspanziji
6.1.1. Grad i monarhija
6.1.2. Monarhijski princip integracije
6.2. Samostalnost grada i okolice u srednjem vijeku
6.2.1. O društvenoj slojevitosti
6.2.2. Samoopremanje za vojnu vježbu
6.2.3. Cehovska udruženja ravnopravnih građana
6.2.4. Grad i okolica: odnos ovisnosti i neovisnosti
6.2.5. Diferencijacija i pacifikacija u gradovima
6.2.6. Grad u sustavima europskih monarhija
6.2.7. Primjer dalmatinskih gradova
6.2.8. Dalmatinski gradovi razvijenog feudalizma
6.3. Gradovi u novijoj povijesti
6.3.1. Grad na početku građanskih demokracija
6.4. Gradovi danas
6.4.1. Identifikacija gradova u fazi komunalizacije
6.4.2. Sociološki pristup
6.4.3. Metropolitanski odnos grada i okolice
6.4.4. Upravni aspekti grada i okolice
LITERATURA:
- Cvitan, Onesin: Lokalna samouprava, Veleučilište u Splitu, Split, 2003.
- Pusić, Eugen: Lokalna zajednica, Narodne novine, Zagreb, 1963.
- Cvitan, Onesin: Upravljanje gradom u razvoju, Split, Književni krug, 1988.


Preporučena literatura :
 

- Cvitan, Onesin: Lokalna samouprava, Veleučilište u Splitu, Split, 2003.
- Cvitan, Onesin: Upravljanje gradom u razvoju, Split, Književni krug, 1988.Dopunska literatura:
 

Eugen Pusić: LOKALNA ZAJEDNICA (1963)Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / praktična nastava / rad / projektni zadaci / referati / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / tijekom nastave / testovi / projektni zadaci / referati / seminarske radnje / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  


  1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa  2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login