Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Prava (treba priznati) onima koji nad njima bdiju; budnima prava.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

SPORTSKO PRAVO

Oznaka: PR5SPP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
6 ECTS (Predavanja + vježbe)Izborni kolegij od važnosti za upoznavanje s jednim aspektom ugovornog prava.
Kompetencije koje se stječu:

 

OPĆA I POSEBNA ZNANJA O SPORTSKOM PRAVU

Preduvjeti za upis:

PRETHODNA GODINA STUDIJA

Sadržaj:


1.UVOD
A)značenje sportskog prava kao posebne grane prava
B)razlozi postojanja sportskog prava kao posebne grane prava
2.POJAM SPORTSKOG PRAVA
A)sportsko pravo u objektivnom značenju;
B)sportsko pravo kao subjektivno pravo;
3.PRAVNI IZVORI
A)domaći pravni izvori;
B)strani pravni izvori;
C)neautonomni ili klasični pravni izvori (Ustav, zakoni)
D)autonomni pravni izvori (opći akti sportskih udruga različitih razina, domaći i strani);
E)sudska praksa;
F)pravna znanost;
G)osnove međusobnih odnosa pravnih izvora, posebno i pravila o rješavanju antinomija (posebno problem "zatvaranja" sportskih udruga na način zabrane obraćanja redovnim sudovima - problem FIFA I UEFA i uopće kolizija klasičnog građanskog ugovora i posebnog sportskog ugovora)
4.RAZVITAK SPORTSKOG PRAVA
A)razvitak domaćeg sportskog prava
B)razvitak međunarodnog sportskog prava
5.ODNOS SPORTSKOG PRAVA PREMA DRUGIM GRANAMA PRAVA
A)odnos prema građanskom pravu;
B)odnos prema radnom pravu;
C)odnos prema građanskom procesnom pravu;
D)odnos prema upravnom pravu;
E)odnos prema kaznenom pravu;
F)odnos prema prekršajnom pravu;
G)odnos prema međunarodnom privatnom pravu;

6.TEMELJNE SPORTSKE PODJELE I NJIHOVO ZNAČENJE
A)podjela prema kriteriju spola (muškarci i žene);
B)podjela prema kriteriju dobi;
C)podjela prema kriteriju vrste naknade i nagrade (profesionalci, amateri i poluprofesionalci ili poluamateri)
D)podjela prema načinu sudjelovanja u sportu (igrači, treneri, funkcioneri, suci, glededatelji i ostali);
E)podjela prema statusu olimpijskog ili neolimpijskog sporta;
F)ostalo.
7.PRIPADNOST IGRAČA UDRUZI  KAO UVJET ZA NATJECANJA
A)uvjeti određeni međunarodnim propisima;
B)uvjeti određeni domaćim propisima.
8.MOGUĆNOSTI I NAČINI PROMJENE STATUSA PRIPADNOSTI UDRUZI
A)odredbe koje se odnose na maloljetnike;
B)opće odredbe koje se odnose na sve, osim ako je za neke posebno drukčije propisano.
9.SUSTAVI SPORTSKIH NATJECANJA
A)sustavi u domaćem sportu;
B)sustavi u stranom sportu;
C)sustavi za pojedinačna natjecanja;
D)sustavi za klupska natjecanja;
E)sustavi za međudržavna natjecanja;
F)pravila o promjeni sustava natjecanja.
10.ODGOVORNOST ZA ŠTETU
A)igrača;
B)trenera;
C)suca;
D)funkcionera;
E)udruge;
F)države;
G)gledatelja;
H)ostalih.

11. UGOVORI U SPORTSKOM PRAVU
A) UGOVORI MALOLJETNIKA
B) UGOVORI PROFESIONALACA
C) UGOVORI AMATERA
12.PRIVATIZACIJA U SPORTU
A)privatizacija u stranom sportskom pravu (npr. klubovi kao trgovačka društva -MANU, NBA);
B)privatizacija u domaćem sportskom pravu.
13.PRAVNI STATUS SPORTSKIH OBJEKATA
A)objekti u vlasništvu države;
B)objekti u vlasništvu županija;
C)objekti u vlasništvu gradova i općina;
D)objekt u vlasništvu HOO;
E)objekt u privatnom vlasništvu;
F)ostalo.

14.ZNAČENJE I ULOGA MOO I HOO u svjetskom i hrvatskom sportu

15.NASTUPI POJEDINACA ZA DRŽAVNE REPREZENTACIJE
A)povijesni razvitak od nekomercijalnog do pretežito ili bitno komercijalnog pristupa;
B)mogući načini rješavanja problema - prisilni i dogovorni;
C)moguće sankcije za slučaj nenastupanja (primjeri tenis i slučaj Nikola Pilić i bojkot najvećeg svjetskog turnira od strane 95% najboljih igrača) posebno i postoji li mogućnost odštetne odgovornosti ili ne.
16.MOGUĆI POSEBNI PRAVNI POLOŽAJ ZASLUŽNIH POJEDINACA
A)slučajevi školovanja pod posebnim (blažim) uvjetima (slučaj Križaj npr.);
B)poseban (blaži) porezni status - razlozi za i protiv (slučajevi Becker, Graff, sindrom Monte Carlo);
C)poseban status glede vojne obveze ("amiral" Robinson u NBA, niz hrvatskih sportaša različitih razina, Tomba, ranije istočni blok...)
17.SUKOBI DOMAĆEG I STRANOG, DRŽAVNOG I AUTONOMNOG PRAVA
18.PRAVNO ZNAČENJE DRŽAVLJANSTVA U SPORTU
A)općenito;
B)"trgovina" statusom državljana;
C)slučaj Fischer- Island;
D)stanje u hrvatskom sportu (slučaj ženska odbojka npr.)
19.(NE)DOPUŠTENA STIMULATIVNA SREDSTVA
A)povijesni razvitak do danas;
B)pravno značenje krivnje sportaša in concreto  i  in abstracto;
C)pravni subjekti uključeni u lanac odgovornosti (pravne i fizičke osobe);
D)odnos razvitka znanosti i naknadnih saznanja i/ili dokaza;
E)različite vrste stimulativnih sredstava po raznim kriterijima.
20.POSTUPAK I NADLEŽNOST U PODRUČJU SPORTSKOG PRAVA
A)postupak i nadležnost u domaćem pravu;
B)postupak i nadležnost kod MOO;
C)postupak i nadležnost izvan MOO (npr. NBA)


Preporučena literatura :

Uvod u športsko pravo, Jadranko Crnić et alt. , Inženjerski biro, siječanj 2009.Dopunska literatura:

Zakon o športu (NN 71/06, 150/08), autonomni izvori sportskog pravaOblici provođenja nastave: predavanja / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  

PISANI SASTAVI, USMENI ISPIT

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login