Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • otkrivajuća ili prokazna zakletva (prisega)

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

NOVA JAVNA UPRAVA

Oznaka: PRUNJP
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: III semestar Upravni Studij
ECTS: 6

6 ECTS


(ECTS: 6- III. Semestar , Predavanja + SEminar)


Predmet od značaja za razumjevanje javne uprava kao iznimno složene organizacije i institucije bez koje je nezamislivo funkcioniranje suvremenog društva i države.

Kompetencije koje se stječu:

Nova javna uprava je predmet koji je zamišljen kako bi studentima omogućio najnovije znanstvene i stručne spoznaje vezane uz razvoj javne uprave u Hrvatskoj i u svijetu. Kao takav, on je prvenstveno namijenjen studentima koji daljnji nastavak svoje karijere vide u javnoj upravi. Predmet bi trebao omogućiti produbljivanje znanja koje su studenti stekli slušanjem obveznog nastavnog predmeta Upravne znanosti, u smislu njihova upoznavanja sa najsuvremenijim metodama upravljanja, modelima ustrojstva državne i javne uprave diljem svijeta, načelima koja se razvijaju i ugrađuju u funkcioniranje moderne uprave (poput npr. načela transparentnosti), te mogućim tendencijama u razvoju suvremene uprave.

Preduvjeti za upis:

Uvjeti koji su propisani statutom fakulteta.

Sadržaj:


1.Globalizacija i uprava
1. 1. Općenito o globalizaciji
1. 1. 1. Trgovina i liberalizacija investicijske politike
1. 1. 2. Tehnološke inovacije i redukcija komunikacijskih i transportnih troškova
1. 1. 3. Globalne socijalne mreže
1. 2. Reforme i novi javni menadžment
1. 2. 1. Privatizacija i deregulacija
1. 2. 2. Tržišni i kvazitržišni mehanizmi
1. 2. 3. Debirokratizacija
1. 2. 4. Decentralizacija
1. 3. Teorijska izvorišta Novog javnog menadžmenta
1. 4. Osnovni aspekti Novog javnog menadžmenta
1. 4. Novi javni menadžment u pojedinim zemljama
1. 4. 1. Velika Britanija
1. 4. 2. Sjedinjene Američke Države
1. 4. 3. Njemačka
1. 4. 4. Francuska
1. 4. 5. Slovenija
2. Suvremene upravne reforme
2. 1. Primjer Njemačke
2. 1. 1. Razvoj javnog sektora u Njemačkoj do kasnih 80-ih godina 20. stoljeća
2. 1. 1. 1. Djelokrug državnih poslova i poslova javnog sektora
2. 1. 1. 2. Decentralizacija političko-upravnih poslova
2. 1. 1. 3. Pružanje socijalnih usluga
2. 1. 1. 4. Službenički sustav
2. 1. 1. 5. Javna uprava/ birokratski model
2. 1. 2. Reforme od ranih 90-ih
2. 1. 2. 1. Djelokrug poslova u javnom sektoru
2. 1. 2. 2. Decentralizacija političko-upravnih poslova
2. 1. 2. 3. Pružanje socijalnih usluga
2. 1. 2. 4. Sustav javnog zapošljavanja/ javne službe
2. 1. 2. 5. Javna uprava/ birokratski model
2. 1. 2. 6. Reforme političkih institucija
2. 2. Primjer Austrije
2. 2. 1. Čimbenici koji remete učinkovitost i kapacitet djelovanja uprave
2. 2. 2. Nadzor izvršenja, ocjenjivanje ciljeva i konsolidacija proračuna
2. 2. 3. Dva tipa upravljačkih obrazaca
2. 2. 4. Mjere vezane uz reformu upravnog sustava i smanjenje javnih poslova
2. 2. 4. 1. Funkcionalna reforma
2. 2. 4. 2. deregulacija
2. 2. 4. 3. Samoorganiziranje za obavljanje poslova
2. 2. 4. 4. Privatizacija
2. 2. 4. 5. Usmjerenost na građane
2. 2. 4. 6. Elektronska uprava. Obrazovanje i obuka
2. 3. Primjer Francuske
2. 3. 1. Orjentacije na području modernizacije uprave
2. 3. 1. 1. Uprava i javna služba na kušnji promjena
2. 3. 1. 2. Okviri obrazovnja državnih službenika
2. 3. 2. Organizacija obrazovanja u francuskoj javnoj službi
2. 3. 2. 1. Načini obrazovanja
2. 3. 2. 2. Institucionalni elementi i njihova prilagodba za izobrazbu
javnih službenika
2. 3. 2. 3. Sadržaj izobrazbe i otvorenost prema europskoj dimenziji
2. 3. 3. Širina europskih utjecaja na organizaciju i funkcioniranje uprave
2. 3. 3. 1. Učinak na upravne strukture i nužnost koordinacije
2. 3. 3. 2. Međusobni utjecaji unutar Europske Zajednice

3. Modernizacija hrvatske uprave
3. 1. Javna uprava u Hrvatskoj – ocjena stanja
3. 1. 1. Državna uprava
3. 1. 2. Lokalna samouprava
3. 1. 3. Upravno osoblje
3. 2. Koncipiranje reforme hrvatske državne uprave
3. 3. Područja i segmenti reforme hrvatske državne uprave
3. 3. 1. Strukturni aspekt
3. 3. 2. Funkcionalni aspekt
3. 3. 3. Personalni aspekt
3. Transparentnost i uprava
3. 1. Općenito o odnosu uprave i građana
3. 2. Temeljna prava građana u odnosu na upravu
3. 3. Razvoj odnosa uprave i građana kroz povijest
3. 4. Problem javnosti rada uprave
3. 5. Problem participacije građana u radu uprave
3. 6. Temeljna načela u djelovanju uprave prema građanima
3. 6. 1. Načelo otvorenosti
3. 6. 2. Načelo informiranja
3. 6. 3. Načelo savjetovanja sa korisnicima usluga
3. 6. 4. Načelo sudjelovanja (participacije) korisnika u donošenju odlika
3. 6. 5. Načelo delegacije ovalsti za odlučivanje na koristi
3. 7. Granice otvaranja uprave javnosti
4. Podaci i uprava
4. 1. Osobni podaci građana i njihova zaštita
4. 1. 1. Stanje u Republici Hrvatskoj
4. 1. 2. Zaštita podataka u pojedinim odabranim zemljama
4. 1. 2. 1. Sjedinjene Američke Države
4. 1. 2. 2. Njemačka
4. 1. 2. 2. Nizozemska
4. 1. 2. 3. Kanada
4. 2. Informacije od javnog značaja
4. 2. 1. Mogućnost pristupa informacijama u Republici Hrvatskoj
4. 2. 2. Mogućnost pristupa informacijama u pojedinim odabranim zemljama
4. 2. 2. 1. Švicarska
4. 2. 2. 2. Švedska
4. 2. 2. 3. Njemačka
4. 2. 2. 4. Nizozemska
4. 2. 2. 5. Slovenija
4. 2. 2. 6. Sjedinjene Američke Države
4. 2. 2. 7. Kanada
4. 2. 2. 8. Europska Unija
5. Elektronska uprava
5. 1. Osnovni aspekti elektronske uprave
5. 2. Pravno uređenje u Republici Hrvatskoj
5. 3. Prikaz pravnog uređenja u Republici Sloveniji i usporedba s hrvatskim propisima
5. 4. Komparativni prikaz razvoja u pojedinim odabranim zemljama

Preporučena literatura :
Duško Lozina – Mirko Klarić: Nova javna uprava, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2003.
Hellmut Wollmann: Suvremene upravne reforme u Njemačkoj u Ivan Koprić (ur.): Modernizacija hrvatske uprave, Društveno veleučilište, Zagreb, 2003., str. 23. – 36.
Christian Brünner: Novi javni menadžment: Suvremene upravne reforme u Austriji u Ivan Koprić (ur.): Modernizacija hrvatske uprave, Društveno veleučilište, Zagreb, 2003., str. 37. – 48.
Marc Gjidara: Upravne reforme i prilagodba upravnog obrazovanja s posebnim osvrtom na francusku upravu u Ivan Koprić (ur.): Modernizacija hrvatske uprave, Društveno veleučilište, Zagreb, 2003., str. 69. – 145.
Ivan Koprić: Modernizacija hrvatske uprave: pitanja, prijedlozi i perspektive u Ivan Koprić (ur.): Modernizacija hrvatske uprave, Društveno veleučilište, Zagreb, 2003., str. 439. – 452.

Dopunska literatura:
Ivan Koprić (ur.): Modernizacija hrvatske uprave, Društveno veleučilište, Zagreb, 2003.

Ivan Koprič, Međuuvjetovanost strukture i komuniciranja u upravnim organizacijama, Pravni fakultet u Zagrebu, 1999.

Oblici provođenja nastave: predavanja / tijekom nastave / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / tijekom nastave / projektni zadaci / referati / seminarske radnje / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:
Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa

Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login