Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Prigovarajući, tuženik postaje tužitelj.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

UPRAVNO PRAVO (Upravni studij)

Oznaka: PRUUPR
Vrsta: obvezni
Razina: stručna razina
ECTS: 10
(ECTS: 5 - 1. Semestar + 5 - 2. Semestar, Predavanja + Vježbe)
Temeljni kolegij Upravnog stručnog studija.
Kompetencije koje se stječu:

 

Ovladavanje temeljnim upravnopravnim institutima, na razini koja omogućuje analizu zakonskih normi koje uprava primjenjuje, te sposobnost izrade upravnih akata i ostalih pisanih sastavaka.

Preduvjeti za upis:

Sadržaj:

I. UVODNA I OPĆA PITANJA: određivanje pojma uprave u teoriji i zakonodavstvu; nastanak i razvoj upravnog prava; pravna vrela upravnog prava; javna služba, javne ovlasti; ustanove, koncesije i koncesionirana javna služba; upravni ugovori; upravnopravni odnos; načelo zakonitosti djelovanja uprave; izvanredna stanja; slobodna (diskrecijska) ocjena; podzakonski općenormativni akt; kontrola nad upravom; odgovornost države za štetu; osobni status - građanska stanja; državljanstvo.
a) UVODNA I OPĆA PITANJA UPRAVNOG PRAVA U EUROPSKOJ UNIJI: pojam upravnog prava u Europskoj uniji; razvoj europske pravne znanosti o upravnom pravu; izvori upravnog prava u Europskoj uniji; područja primjene upravnog prava Europske unije; odnos upravnog prava Europske unije i nacionalnih prava država članica Unije; ujednačavanje (homogenizacija) prava u Europskoj uniji; očekivani razvoj upravnog prava Europske unije.
b) GRAÐANSKI STATUS U EUROPSKOJ UNIJI: državljanstvo Europske unije; sloboda kretanja građana Europske unije; prava stranaca u Europskoj uniji; dostupnost informacija i zaštita osobnih podataka u Europskoj uniji.
II. RAZVOJ ORGANIZACIJA I POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE U HRVATSKOJ: razvoj državne uprave u Hrvatskoj; organizacija i organizacijski oblici državne uprave, unutarnja organizacija i osnivanje tijela državne uprave; organizacija državne uprave u Hrvatskoj; poslovi državne uprave; odnosi državne uprave; odnosi između uprave i sudstva; osobe na radu u državnoj upravi.
a)USTROJSTVO UPRAVE U EUROPSKOJ UNIJI: Pojam uprave u državama članicama Unije; pojam uprave Europske unije; organizacijska struktura uprave u Europskoj uniji i državama članicama; poslovi uprave u Europskoj uniji i u državama članicama; vertikalna diferencijacija uprave u Europskoj uniji (regionalizacija).
III. UPRAVNI AKT: pojam upravnog akta u teoriji i zakonodavstvu; donosilac upravnog akta; pojam "akti uprave"; upravni akt prema općenormativnom aktu uprave; vrste upravnih akata; forma i sadržaj upravnog akta; dodaci upravnom aktu; vremensko djelovanje upravnog akta; retroaktivno djelovanje upravnog akta; obveznost upravnog akta; izvršenje upravnog akta; pravomoćnost upravnog akta; pogrešni upravni akti; konkretni akti uprave izvan upravnog akta.
a) POJEDINAČNI AKTI UPRAVE EUROPSKE UNIJE: Pojam pojedinačnih akata Europske unije; vrste pojedinačnih akata Unije; pravomoćnost pojedinačnog akta; nezakonitost i neprimjerenost pojedinačnih aktaEuropske unije.
IV. UPRAVNO PRAVO S OBZIROM NA STVARI: javno dobro; izvlaštenje; komasacija; zaštita javnih dobara u Europskoj uniji.Preporučena literatura :

1. Borković, Ivo., Upravno pravo
, Zagreb, Narodne novine d.d., 2002.


Stranice:


3.-186. (Prvi dio: Uvod)


357.-398.(Glava 17.: Upravni akt)


585.-618. (Peti dio: Upravno pravo s obzirom na stvari)


2. Zakon o koncesijama („Narodne novine“, br. 143/2.) članci od 1. – 9. i od 44. -49.


3. Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 150/11. i 112/13) - cijeli pročišćeni tekst se može naći na portalu www.zakon.hr


4. Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05., 142/06., 77/07., 27/08, 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. i 1/15) pročišćeni tekst se može naći na portalu www.zakon.hr


Članci 1. – 8.


Članci 9. -37. (2. Dio: Prava i dužnosti državnih službenika) samo naslove uz te članke


Čl. 48. (Uvjeti za prijam u državnu službu)


Čl. 49. (Zapreke za prijam u državnu službu)
Dopunska literatura:  


  1. Ivančević, Velimir, Institucije upravnog prava, Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 1983.  2. Aviani, D., Parlamentarni ombudsman, Split, Pravni fakultet u Splitu, 1999.  3. Aviani, D., Pojam i izvori upravnog prava Europske unije, Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, XV., Mostar, 2002., str. 231-246.  4. Aviani, D., Diskrecijska ocjena u upravnom pravu nekih europskih držva i Europske unije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 35 (49-50),Split,
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / praktična nastava / rad
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa
Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login