Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • gospodar parnice; stranka koja je ovlaštena da svojim dispozicijama utječe na sudbinu parnice

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

USTAVNO PRAVO

Oznaka: PRUUST
Vrsta: obvezni
Razina: temeljna razina
ECTS: 10
(ECTS: 5 - 1. Semestar + 5 - 2. Semestar, Predavanja + Vježbe)
KAPITALNI POZITIVNOPRAVNI PREDMET NEOPHODAN ZA RAZUMJEVANJE CJELINE PRAVNOPOLITIČKOG SUSTAVA I NJEGOVOG FUNKCIONIRANJA POSEBNO S OBZIROM NA ZNAČAJ I ULOGU SUVREMENE ADMINISTRATIVNE DRŽAVE U SISTEMU PODJELE VLASTI
Kompetencije koje se stječu:

 

Elementarna znanja o načelima društvenopolitičkog i pravnog sustava, o organizaciji vlasti, i temeljnim pravima i slobodama čovjeka u nacionalnom i evropskom kontekstu.

Preduvjeti za upis:

Prethodno propisano obrazovanje i sprema

Sadržaj:


I.O PREDMETU I ZNAČENJE USTAVNOG PRAVA.
1.Predmet i značenje ustavnog prava
2.Politički fenomeni i definicija  politike
3.Pravni okviri političkih fenomena
4.Definicija prava
5.Posebnost ustavnog prava
6.Ustavno pravo i političke institucije
7.Značenje ustavnog prava.
8.Dualizam vlasti i slobode
9.Ustavno pravo kao izraz autoriteta i slobode

II.ŠIRENJE KLASIČNOG USTAVNOG PRAVA I NJEGOVO SUČELJAVANJE S NOVIM SVIJETOM
1.Četiri velika vala konstitucionalizacije
2.Razlozi konstitucionalizacije dekoloniziranih država
3.Izazovi  prostiranja ustavnog prava
4.Transformacije ustavnog prava 
III.     USTAVNA PRAVA I SLOBODE
1.Politička sloboda i individualne slobode
2.Individualna sloboda i klasično ustavno pravo
3.Različite grupe individualnih sloboda
4.Deklaracije i garancije ustavnih prava
IV.  O ZAKONODAVNOJ VLASTI
1.O terminologiji u kontekstu funkcionalne distribucije vlasti
2.O parlamentu i državnom organu, evoluciji i ulogi
3.Struktura parlamenta: od jednodomnosti prema višedomnosti
4.O parlamentu i njegovoj nadležnosti i njegovoj suvremenoj ulozi
5.Oblici parlamentarnih kontrola
6.Parlamentarne procedure
7.Koga zastupaju predstavnici u parlamentu
8.Zaobilaženje legislatora
V.  O IZVRŠNOJ VLASTI
1.Osnovne napomene o egzekutivi (o izvršnoj grani vlasti)
2.O državnom poglavaru
3.O vladi, ministrima i državnoj upravi
4.Kabinetski (parlamentarni) sustav
5.Presjednički sustav
6.Hibridni sustavi
7.Razlozi dominacije egzekutive
8.O daljnjim pomacima prema vladavini “tehnostrukture”
9.O egzekutivi kao interesnoj skupini
10.Posebno o razvoju administrativne države
11.O razvoju administrativne države: temelji sadašnjeg stanja
12.O profesionalizaciji države
13.O pojavi regulatorne države
14.O pojavi države blagostanja
15.O američkom ekscepcionalizmu ( - izgradnja države New Deal-a; - izgradnja države za Veliko društvo
16.O izgradnji moderne države
17.Dominacija egzekutive i demokratski deficit
VI.  O SUDBENOJ VLASTI
1.O evoluciji sudske funkcije
2.O sudskoj vlasti kao čuvaru ustava i individualnih prava
3.O organizaciji sudstva
4.O sudskoj funkciji u ustavnoj demokraciji
 
VII. O LOKALNOJ I PODRUČNOJ SAMOUPRAVI
 1. Općenito o teritorijalnoj distribuciji vlasti
2.Lokalna i područna (regionalna) samouprava u Republici Hrvatskoj
 
VIII.  O PROMJENI I ZAŠTITI USTAVA
1.Rigidni i  fleksibilni ustavi
2.Sudska interpretacija
3.Ekstra-ustavne i neustavne promjene
4.Ustav i revolucija
5.Ustavno sudstvo

Preporučena literatura :
 

  1. A. Bačić, Komentar Ustava Republike Hrvatske, Split, 2002.  2. A. Bačić, Leksikon Ustava RH, Split, 2000.  3. Ustav Republike Hrvatske  4. Poslovnik Sabora Republike Hrvatske  5. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske


Dopunska literatura:
 

S. Sokol-B. Smerdel, USTAVNO PRAVO (2001);


Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa
Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login