Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • povrat u prijašnje stanje (ponavljanje postupka) zbog otkrivenih novota

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

LOKALNA SAMOUPRAVA

Oznaka: PRULOS
Vrsta: obvezni
Razina: specijalistička razina
ECTS: 10
10 ECTS (Predavanja + vježbe)

5 ETCS I SEMESTAR + 5 ETCS II SEMESTAR

Kolegij LOKALNA SAMOUPRAVA je od značaja je osvjetljava iznimno značajan i za građane najvažniji dio demokratske države suvremenog postanja
Kompetencije koje se stječu:

Od studenata se, nakon što odsluša predmet, očekuje da razumije i može objasniti nove pojave i procese u lokalnoj samoupravi. Student bi morao biti sposoban analizirati i sintetizirati informacije kojima barata na ovom području. Očekuje se također da student razviti sposobnosti da uporabi znanja i vještine koje će steći slušajući ovaj predmet, te da će steći sposobnost rješavanja brojnih praktičnih problema koji se mogu pojaviti u radu u lokalnoj samoupravi.

Preduvjeti za upis:

Uvjeti koji su propisani statutom fakulteta.

Sadržaj:

I. DIO
1. Uvod
1.1. Mjerila veličine
1.2. Lokalna samouprava i pojam lokalne zajednice: analiza, definicije
1.3. Lokalna jedinica i lokalna zajednica
1.4. Pristup definicijama
1.5. O sistematskoj definiciji
2. Lokalna zajednica u razvoju
2.1. Povijesni presjek
2.2. Primjer SAD-a
3. O cilju lokalnih zajednica
3.1. Teorija UN-a o razvoju zajednice
3.2. Dioba vlasti po područjima
3.3. Okvir i snaga lokalnih zajednica
II. DIO
4. Uprava i prostor
1.1. Lokalna uprava i prostor
1.2. Odnos političke vlasti prema lokalnom zajedništvu
1.3. Dosezi lokalnog upravljanja
1.4. Djelovanje društvenih snaga na lokalnu zajednicu
1.5. Zaključne napomene
III. DIO
5. Identitet grada
5.1. Prethodni uvjeti
5.2. Međusobna sukobljavanja zajednica i ishodi
5.3. Naseljeni prostor i politička vlast
5.4. Atenski polis i rimski urbs
5.4.1. Diferencijacija i proces integracije
5.4.2. Magistratski oblik uprave
5.5. Antički grad i okolica, ovisnost i neovisnost odnosa
5.5.1. Diferenciranost uprave u gradu i okolici
5.5.2. Najava društvenih procesa prema integraciji
IV. DIO
6. Integracija grada s okolicom i njegova ekspanzija
6.1. Primjer grada Rima u ekspanziji
6.1.1. Grad i monarhija
6.1.2. Monarhijski princip integracije
6.2. Samostalnost grada i okolice u srednjem vijeku
6.2.1. O društvenoj slojevitosti
6.2.2. Samoopremanje za vojnu vježbu
6.2.3. Cehovska udruženja ravnopravnih građana
6.2.4. Grad i okolica: odnos ovisnosti i neovisnosti
6.2.5. Diferencijacija i pacifikacija u gradovima
6.2.6. Grad u sustavima europskih monarhija
6.2.7. Primjer dalmatinskih gradova
6.2.8. Dalmatinski gradovi razvijenog feudalizma
6.3. Gradovi u novijoj povijesti
6.3.1. Grad na početku građanskih demokracija
6.4. Gradovi danas
6.4.1. Identifikacija gradova u fazi komunalizacije
6.4.2. Sociološki pristup
6.4.3. Metropolitanski odnos grada i okolice
6.4.4. Upravni aspekti grada i okolice

Preporučena literatura : Lozina, D.: Lokalna samouprava, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2004.
Ivanišević S.: Izvršne institucije u lokalnoj samoupravi, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2008.
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj )samoupravi, Narodne novine br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Narodne novine br. 86/2008, 61/2011
Zakon o lokalnim izborima, Narodne novine br. 144/2012 Dopunska literatura:
Cvitan, O.: Upravljanje gradom u razvoju, Književni krug Split, 1988.

Pavić, Ž.: Od antičkog do globalnog grada, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1999.
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / praktična nastava / rad / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / tijekom nastave / projektni zadaci / referati / seminarske radnje / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: 1.Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa
2.Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login