Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Neka se ne sudi različito.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

MEÐUNARODNE ORGANIZACIJE

Oznaka: PR5MEO
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
6 ECTS (Predavanja + vježbe)Subsidijarni kolegij od važnosti za cjelovito razumjevanje međunaerodnog prava i međunarodnih odnosa.
Kompetencije koje se stječu:

 

Posebna znanja o međunarodnim organizacijama, nevladinim udrugama, globalizaciji i globalnim resursima

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:


 

Univerzalne i regionalne organizacije.

Organizacija ujedinjenih naroda – najznačajnija univerzalna organizacija.

Regionalizam po Povelji UN. Razvrstavanje regionalnih organizacija: multifunkcionalne, funkcionalne, sigurnosne, UN-ova regionalna povjerenstva. Organizacija američkih država (OAS) kao najznačajnija multifunkcionalna regionalna organizacija. Organizacija afričkog jedinstva (OAU). Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OSCE). Vijeće Europe.


Regionalne organizacije sigurnosti.

Sjevernoatlantski savez (NATO). Strateški kontekst nastanka NATO-a. Europsko obrambeno udruživanje. NATO u posthladnoratovskom razdoblju. Širenje NATO-a. Troškovi proširenja. Hrvatska i NATO.


Funkcionalne regionalne organizacije.

Europska unija (EU). Povijesni prikaz. Struktura, članstvo. Vijeće ministara, Europski parlament, Komisija i Sud. Jedinstveno tržište, gospodarska i monetarna unija. Proširenje unije. Hrvatska i Europska unija.


Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC).


Globalizacija, transnacionalizam i međunarodno organiziranje.

Multinacionalne korporacije.

Ne-vladine organizacije (NGO). Organizacije za zaštitu ljudskih prava, za zaštitu okoliša, humanitarne organizacije.

Civilno društvo. Globalno civilno društvo i suverenost država.


Globalna gospodarska međuovisnost.

Svjetska trgovinska organizacija (WTO). Ciljevi, načela, članstvo.

Međunarodni monetarni i financijski odnosi. Svjetska banka (IBRD). Međunarodni monetarni fond (IMF). Skupina G-7. Dugovi Trećeg svijeta.


UN-ove agencije. Djelovanje Gospodarskog i socijalnog vijeća (ECOSOC). Konferencija UN o trgovini i razvoju (UNCTAD). Bogati i siromašni. Perspektiva Trećeg svijeta.


Upravljanje globalnim resursima.

Nedostatak hrane i poljoprivreda. Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO), Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj (IFAD). Rast stanovništva. Energija. Okoliš. Pravo mora.


Promicanje društvenog napretka.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), UNESCO, UNICEF. Unaprijeđenje radnih uvjeta – međunarodna organizacija rada (ILO). Borba protiv droge i kriminala – INTERPOL. Pomoć izbjeglicama – UNHCR, ublažavanje posljedica katastrofa.


Ljudska prava.

Pokret za samoupravu. Sustav starateljstva UN. Povelja UN i nesamostalna područja. Emancipacija. Zaostaci kolonijalizma. Problemi nakon stjecanja neovisnosti. Naglasak na ljudskim pravima.


Međunarodno upravljanje i potraga za vodstvom. Tajništvo UN.


Međunarodna organizacija u retrospektivi i perspektivi.


Preporučena literatura :
 

1. LeRoy Bennett/ James Oliver: Međunarodne organizacije, Politička kultura, Zagreb, 2004., str. 207-388.


2. V. Ð. Degan: Međunarodno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2000, str. 413-472.


3. V. Mileta, ABC Europske zajednice, Zagreb, 1992.
Dopunska literatura:
 

1. V. Cvrtila: Hrvatska i NATO, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, 2004.


2. Daniel Gueguen: Praktični vodič kroz labirint Europske unije, Zagreb, 2001.


3. O. Račić/V. Dimitrijević: Međunarodne organizacije, treće izd., Beograd, 1980.
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  

Pisani radovi, anketiranje studenata, redovita suradnja nastavnika u analizi izvođenja nastave i rezultata na ispitima

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login