Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • obavještenje (treće osobe) o parnici

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

ENGLESKI JEZIK II

Oznaka: PRUENG
Vrsta: obvezni
Razina: srednja razina
ECTS: 4
4 ETCS
2 ETCS III SEMESTAR + 2 ETCS IV SEMESTAR
Nepravni predmet potreban studentu za svladavanje možebitnih situacija u komunikaciji s inozemnim elementom
Kompetencije koje se stječu:

Student je osposobljen za samostalno razumijevanje jednostavnijih pravnih tekstova. Student vlada jednostavnim pravnim diskursom. Usmena kompetencija na razini A2 do B1

Preduvjeti za upis:

Zadovoljeni svi uvjeti za upis u drugu godinu.

Sadržaj:


I. OSNOVNA NAČELA PROGRAMA
Osnovna načela programa navedena su u Programu za engleski jezik I.
II. SADRŽAJ PROGRAMA ZA ENGLESKI JEZIK II.
1. Čitanje i tumačenje stručnog teksta
a)"Prošireno" čitanje radi specifične informacije (pronalaženje relevantne informacije brzim čitanjem različitih tekstova ili dijelova dužih tekstova);
b)“Pažljivo” čitanje radi cjelokupne informacije;
c) "Selektivno" čitanje povezano s određenim zadatkom, posebno radi razlikovanja glavne informacije;
c) "Kritičko" čitanje radi određivanja autorova stava, vrednovanja teksta i uspoređivanja s vlastitim znanjem i mišljenjem;
e) Razumijevanje i učenje gramatičkih i retoričkih struktura:
- Sintaksa i leksik na razini rečenice
- Struktura teksta
- tekstualna povezanost (gramatička i leksička)
- tekstualna suvislost (logički odnosi među rečenicama, struktura paragrafa, makropropozicija, retoričke funkcije na mikro i makrotekstualnoj razini);
f) Razumijevanje i učenje pravnih pojmova i terminologije, kao i jezičnih sredstava za izražavanje retoričkih funkcija u pravnome diskursu;
g) Prevođenje.
2. Izbor tekstova
a) Izvorni tekstovi
The British judiciary, The legal profession in England, Talking to a barrister, Legal aid, A day in a civil court (Civil procedure), A day in a criminal court (Criminal procedure), The nature nad sources of American federalism, The American presidency, The Supreme Court of the United States, Death and the law, The death penalty, Marriage, Divorce, Wills and inheritance, The legal character of international law. Conflict of laws, Contract, Negligence, Forms of business organization in the United States, Judicial control of public authorities, Police powers in Great Britain.
b) Sudski slučajevi i odluke;
c) Odabrani tekstovi iz područja javnog informiranja i žurnalistike s relevantnom pravnom tematikom;
d) Tekstovi iz stručne literature na engleskom jeziku po izboru studenta.

Preporučena literatura :
D.Vićan, Z.Pavić, B.Smerdel, Engleski za pravnike, Narodne Novine, Zagreb, 2004
Dopunska literatura:
Padfield, C. F., Law  Made Simple, V. H. Allen, London, 1978.
Russell, Frances & Christine Locke, English Law and Language (An Introduction for Students of English), Cassell, London, 1992.
Oblici provođenja nastave: predavanja / tijekom nastave
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / tijekom nastave / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: 1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
2. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane prodekana za nastavu.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login