Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • od tada; izraz kojim se označava da neki propis ili pravni akt djeluje unatrag, tj. prije svog donošenja - od trenutka označenog u njemu ili od trenutka kad su nastupile odgovarajuće relevantne okolnosti

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

NOVA JAVNA UPRAVA

Oznaka: PR5NJP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
ECTS 6 (Subsidijarni kolegij koji dubinski ponire u fenomen nove javne uprave).
Kompetencije koje se stječu:

Od studenta se, nakon što odsluša predmet, očekuje da razumije i može objasniti nove pojave i procese u javnoj upravi, kao što su novi javni menadžment, elektronička uprava, reforma državne službe u Europi i SAD, te javne uprave i javnih službi u Hrvatskoj. Student bi morao biti sposoban analizirati i sintetizirati informacije vezane uz ovo područje. Očekuje se također da student razviti sposobnosti uporabiti znanja i vještine koje će steći slušajući ovaj predmet, te da će steći sposobnost rješavanja brojnih praktičnih problema koji se mogu pojaviti u radu u javnoj upravi.

Preduvjeti za upis:

Uvjeti koji su propisani statutom fakulteta.

Sadržaj:


1.Globalizacija i uprava
1. 1. Općenito o globalizaciji
1. 2. Reforme i Novi javni menadžment
1. 3. Teorijska izvorišta Novog javnog menadžmenta
1. 4. Osnovni aspekti Novog javnog menadžmenta
1. 4. Novi javni menadžment u pojedinim zemljama
2. Transparentnost i uprava
3. Podaci i uprava
3. 1. Osobni podaci građana i njihova zaštita
3. 1. 1. Stanje u Republici Hrvatskoj
3. 1. 2. Zaštita podataka u pojedinim odabranim zemljama
3. 2. Informacije od javnog značaja
3. 2. 1. Mogućnost pristupa informacijama u Republici Hrvatskoj
3. 2. 2. Mogućnost pristupa informacijama u pojedinim odabranim zemljama
4. Elektronska uprava
4. 1. Osnovni aspekti elektronske uprave
4. 2. Pravno uređenje u Republici Hrvatskoj
4. 3. Prikaz pravnog uređenja u Republici Sloveniji i usporedba s hrvatskim propisima
4. 4. Komparativni prikaz razvoja u pojedinim odabranim zemljama

Preporučena literatura :
 

Duško Lozina – Mirko Klarić: Nova javna uprava, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2003.Dopunska literatura:
 

Ivan Koprić (ur.): Modernizacija hrvatske uprave, Društveno veleučilište, Zagreb, 2003.Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / praktična nastava / rad / tijekom nastave / testovi / projektni zadaci / referati / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / tijekom nastave / testovi / projektni zadaci / referati / seminarske radnje / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  


  1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa  2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login