Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Isto je ne biti ili ne (moći) dokazati.

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

ENGLESKI JEZIK I

Oznaka: PRUENG
Vrsta: obvezni
Razina: temeljna razina
ECTS: 4
4 ECTS (Predavanja + vježbe)
2 ETCS u I Semestru + 2 ETCS u II Semestru (Predavanja)
KOLEGIJ od značaja za komunikaciju prvostupnika  u odnosima s inozemnim elementom
Kompetencije koje se stječu:

 

Student je osposobljen za temeljno razumijevanje različitih vrsta pravnih tekstova. Student se snalazi u jednostavnom pravnom kontekstu. Znanje jezika je na razini A2.

Preduvjeti za upis:

Zadovoljeni svi uvjeti za upis u prvu godinu.

Sadržaj:


I. OSNOVNA NAČELA PROGRAMA
Cilj:
Učenje engleskog jezika sadržajno se ostvaruje u kontekstu obrazovanja za struke diplomiranog pravnika. Glavni je cilj nastave omogućiti stjecanje znanja engleskog jezika u opsegu jezičnih i analitičkih vještina potrebnih za studij upravnog prava.
Zadaci nastave:
- razvijanje sposobnosti upotrebe engleskog jezika za svrhe struke, osobito sposobnosti čitanja i analize izvornih stručnih tekstova na engleskom jeziku, te njihova tumačenja i prevođenja;
- upoznavanje načina upotrebe gramatičkih i retoričkih sredstava engleskog jezika u oblikovanju pojmova i komunikacijskih funkcija u pravnome diskursu.

Metodologija nastave:
Nastavne metode usmjerene su na učenje pomoću rješavanja problema. Izbor tekstova, određivanje svrhe čitanja, različiti načini čitanja, govorne i pisane vježbe, prije, za vrijeme i nakon čitanja potiču razvijanje sposobnosti razumijevanja i tumačenja tekstova koja se zasniva na analitičkim postupcima i podrazumijeva samostalno rješavanje problema značenja.
Jezični oblici i strukture povezuju se sa značenjem u kontekstu upotrebe.
Obrađuju se četiri razine organizacije značenja u diskursu:
1. značenje na razini riječi i fraze, 2. značenje na razini rečenice, 3. značenje na razini paragrafa i teksta, 4. značenje na razini govornog čina.
Pedagoška progresija se postiže prikladnim izborom tekstova i stupnjevanjem zadataka učenja koji su sve složeniji i zahtijevaju više samostalnosti u radu.

II. SADRŽAJ PROGRAMA ZA ENGLESKI JEZIK I.
1. Čitanje i tumačenje stručnog teksta
a) Čitanje s pretkazivanjem sadržaja na temelju jezičnog konteksta i znanja o predmetu (vježbe prije i za vrijeme čitanja radi lakšeg i bržeg razumijevanja):
b) Čitanje s određenom svrhom radi rješavanja različitih problema značenja (vježbe za razvijanje strategija čitanja):
- brzo čitanje radi određivanja tematike teksta i pojedinih paragrafa,
- brzo čitanje radi pronalaženja specifične informacije,
- pažljivo čitanje radi cjelokupne informacije,
- razlikovanje glavne od sporedne informacije,
- analiza teksta s obzirom na način razvijanja tematike, građenje suvislosti i organizaciju paragrafa,
- pisanje bilježaka i sažetaka,
- diskusija.
c) Razumijevanje nepoznatih riječi i izraza pomoću jezičnog konteksta, te oblika i tvorbe riječi;
d) Razumijevanje i učenje jezičnih struktura
- unutar rečenica (sintaksa i leksik)
- između rečenica (rečenični konektori i gramatička referencija);
e) Razumijevanje i učenje pravnih pojmova i terminologije:
- razlikovanje značenja općeg jezika i jezika struke,
- razumijevanje pojmova pomoću konteksta,
- izvođenje definicija;
f) Razumijevanje raznih retoričkih funkcija u pravnome diskursu i upoznavanje jezičnih sredstava za izražavanje takvih funkcija i modaliteta;
g) Prevođenje.

2. IZBOR TEKSTOVA 
a) Pojednostavljeni tekstovi
The growth of English law, The Court of King's Bench, Honest dad "shops" son, Criminal courts of first instance, The Crown Court, Armed robber jailed after roof chase, Classification of law, Civil law, Criminal law, Consumers at law, The legal position when bying goods, Making a complaint, An insurance claim, The pattern of English law, Common law, Sources of law, Contract, Conditions and warranties, Discharge of contract, Arbitration, Conflict of laws, Nuisance, Negligence, The duties of an employer, Winding up a company.
b) Izvorni tekstovi
What is meant by law? Sources and varieties of English law, Statute law in Britain, The doctrine of precedent, Roman civil procedure, Types of English civil law, Crime.

Preporučena literatura :
 

1. Bonačić, M., Izbor tekstova i vježbi za engleski jezik I., Pravni fakultet u Splitu


2. Vićan-Pavić-Smerdel, Engleski za pravnike, Zagreb


Dopunska literatura:
 

1. P. H. Collin, Dictionary of Law, Peter Collin Publishing, London


2. Ž. Bujas, Englesko-hrvatski rječnik, Nakladni zavod Globus, Zagreb


3. Ž. Bujas, Hrvatsko-engleski rječnik, Nakladni zavod Globus, Zagreb


4. V. Ivir - V. Protega - M. Urbany, Hrvatsko-engleski poslovno-upravni rječnik, Školska knjiga Zagreb


5. J. Eastwood, Oxford Practice Grammar, Oxford University Press, Oxford


Oblici provođenja nastave: predavanja / tijekom nastave
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / tijekom nastave / testovi / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: 1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
2. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane prodekana za nastavu.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login