Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • Nema ovrhe bez zakonske osnove, bez valjanog ovršnog naslova (ovršne isprave).

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

JAVNE SLUŽBE I SOCIJALNA POLITIKA

Oznaka: PRUJAS
Vrsta: izborni
Razina: napredna razina
Semestar / trimestar: V semestar Upravni Studij
ECTS: 6
6 ECTS
(ECTS: 6 - 5 Semestar , Predavanja + Vježbe
Predmet od značaja za interakciju s pravnim bazama podataka
Kompetencije koje se stječu:

Znanja i vještine koja bi se apsolviranjem kolegija trebala postići osigurati će cjelovitiju spoznaju o funkcioniranju javnih službi, te dati osnovna znanja o problemima vezanim uz funkcioniranje mirovinskih i zdravstvenih sustava, te neprofitnog sektora. Ova se znanja neposredno nadovezuju na ona koja se stječu slušanjem kolegija Uvod u upravu.

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:


1 dio: Općenito o funkcionalnim upravnim sustavima
1. 1. Poduzeća i ustanove
1. 1. 1. Pojava industrijskog poduzeća
1. 1. 2. Razvoj ustanova
1. 1. 2. 1. Javne ustanove
1. 2. Društvene posljedice
1. 2. 1. Revolucija u načinu proizvodnje
1. 2. 2. Urbanizacija
1. 2. 3. Promjene u institucijama vlasti
1. 2. 3. 1. Unošenje funkcionalnih elemenata u teritorijalne upravne sustave
1. 2. 3. 2. Nivelacija i specijalizacija
1. 2. 3. 3. Neekonomičnost koordinacije u teritorijalnom upravnom sustvu
1. 2. 3. 4. Otpor specijalista protiv vlasti
1. 2. 3. 5. Auto – regulativni mehanizmi
1. 2. 3. 6. Manja važnost teritorija u upravljanju
1. 2. 3. 7. Cjelina politike i uprave u funkcionalnom upravljanju
2 dio: Javne službe i ustanove
2. 1. Pojam javne službe u teoriji
2. 1. 1. Formalni pojam javne službe
2. 1. 2. Materijalni pojam javne službe
2. 2. Načela na kojima počiva vođenje javne službe
2. 2. 1. Načelo kontinuiteta
2. 2. 2. Načelo prilagodljivosti
2. 2. 3. Načelo primata
2. 2. 4. Načelo nemerkantilnosti
2. 3. Podjela javnih službi
2. 3. 1. Gospodarske javne službe
2. 3. 2. Komunalne službe
2. 3. 3. Socijalne službe
2. 3. 4. Službe koje obavljaju poslove od općeg interesa
2. 4. Ustanove. Pojam i vrste
2. 5. Načela za obavljanje djelatnosti ustanova
2. 5. 1. Načelo samostalnosti
2. 5. 2. Načelo zakonitosti
2. 5. 3. Načelo kontinuiteta (trajnosti)
2. 5. 4. Načelo dužnosti pružanja usluga iz djelatnosti za koju je ustanova
osnovana.
2. 5. 5. Načelo jednakosti uživatelja službe
2. 5. 6. Načelo javnosti
2. 5. 7. Načelo nemerkantilnosti
2. 6. Pravni režim ustanova u hrvatskom pravu
2. 7. Pravni status javnih ustanova
3 dio: Socijalna politika – definicije i područja
3. 1. Socijalna politika
3. 2. Socijalna država
3. 3. Socijalna prava
3. 4. Socijalna pravda
3. 5. Socijalna kohezija
3. 6. Socijalna sigurnost, socijalna zaštita, socijalno osiguranje
3. 7. Socijalna i ekonomska politika
3. 8. Područja socijalne politike
4 dio: Izabrana poglavlja socijalne politike
4. 1. Mirovinski sustav
4. 1. 1. Definicija I funkcije mirovinskog sustava
4. 1. 2. Povijest mirovinskog sustava
4. 1. 3. Modeli mirovinskog osiguranja
4. 1. 4. Kriza javnih mirovinskih sustava
4. 1. 5. Reforme mirovinskih sustava
4. 1. 6. Europski model mirovinskog sustava
4. 2. Zdravstveni sustav
4. 2. 1. Povijesni razvoj zdravstvenih sustava
4. 2. 2. Kontekst prtoučavanja zdravstvenih sustava
4. 2. 3. Zdravstveni sustavi i socijalni režimi: studije slučajeva
4. 2. 4. Zdravstvena zaštita i Europska unija
4.  2. 5. Zdravstvo kao javna služba
4. 2. 5. 1. Povijesni prikaz razvoja
4. 2. 5. 2. Općenito o zdravstvenim sustavima
4. 2. 5. 3. Upravni aspekt
4. 2. 5. 4. Financijski aspekt
4. 3. Neprofitni sektor
4. 3. 1. Određivanje pojma neprofitni sektor
4. 3. 2. Povijest razvoja neprofitnog sektora
4. 3. 3. Teorije o razvoju neprofitnog sektora
4. 3. 4. Uloga neprofitnih organizacija u socijalnoj politici
4. 3. 5. Neprofitne organizacije I globalizacija
4. 3. 6. Aktualni problemi razvoja neprofitnog sektora

Preporučena literatura :
Pusić, E. – Ivanišević, S. – Pavić, Ž. – Ramljak, M.: Upravni sistemi, Narodne novine, Zagreb, 1988., str. 353. – 369.
Ivanišević, S.: Prilog diskusiji o pojmu javne službe, Zbornik radova Visoke upravne škole, 1968., br. 5, str. 69. – 88.
Borković, I.: Upravno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2002., str. 10. – 25.
Antić, T.: Upravnopravni aspekti komunalnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb, 2000., str. 5. - 57.
Klarić, M.: Upravno-politički aspekti sustava zdravstvene zaštite, Sveučilište u zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb, 2004., str. 6. – 117.
Puljiz, V. – Bežovan, G. – Šućur, Z. – Zrinščak, S.: Socijalna politika, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb, 2005., str. 1. – 18., 169. – 238., 387. – 424.
Pavić, Ž.: Od antičkog do globalnog grada, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb, 2001. Dopunska literatura:
Pavić, Ž.: Od antičkog do globalnog grada, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb, 2001.
Harrison, E.F., The Managerial Decision-Making Process, Third edition, Houghton Mifflin Co., Boston. 1987.
Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: 1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa
2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Evaluacija nastave se provodi od strane pročelnika Katedre.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login