Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • mjesto je mjerodavno za akt; za valjanost akta mjerodavan je zakon koji važi na području na kojem se on poduzima

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

PRAVNO ISTRAŽIVANJE

Oznaka: PR5PRI
Vrsta: praktična nastava / rad
Razina: napredna razina
Semestar / trimestar: X semestar Integrirani studij
ECTS: 8
8 ECTSNASTAVA, PRAKTIČNI RAD NA ZADANOM PROJEKTU 8 ECTS BODOVA


Kompetencije koje se stječu:

 

KOMPETENCIJE U PRIPREMI I PROVOÐENJU ISTRAŽIVANJA, PRIKUPLJANJU, OBRADI PODATAKA TE ANALIZI DOBIVENIH REZULTATA. KOMPETENCIJE U PISANJU ZNANSTVENOG IZVJEŠĆA.

Preduvjeti za upis:

SUDJELOVANJE U ISTRAŽIVAČKOM RADU

Sadržaj:

  DEFINIRAN JE TEMOM ZNASTVENOISTRAŽIVAČKOG PROJEKTA U OKVIRU KOJEGA SE KOLEGIJ ODVIJA

Preporučena literatura :  

DEFINIRANA JE TEMOM ZNANSSTVENOISTRAŽIVAČKOG PROJEKTA U OKVIRU KOJEGA SE KOLEGIJ ODVIJA

Dopunska literatura:  

OVISNO O ODABIRU TEME

Oblici provođenja nastave: praktična nastava / rad / seminarske radnje / individualne konzultacije
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: praktična nastava / rad / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  

TIJEKOM RADA SA STUDENTIMA PROCJENIT ĆE SE PRIMJERENOST TEŽINSKE RAZINE ZADANIH PROBLEMA

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login