Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • sud čiju su nadležnost stranke ugovorile

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

DIPLOMSKI RAD

Oznaka: PR5DIR
Vrsta: izborni
Razina: napredna razina
Semestar / trimestar: X semestar Integrirani studij
ECTS: 8
 

8 ECTS

Kompetencije koje se stječu:

 

KOMPETENCIJE U PRIPREMI I PROVOÐENJU ISTRAŽIVANJA, PRIKUPLJANJU, OBRADI PODATAKA TE ANALIZI DOBIVENIH REZULTATA. KOMPETENCIJE U PISANJU ZNANSTVENOG IZVJEŠĆA

Preduvjeti za upis:

OSTVARENE KOMPETENCIJE KOJE SU POTREBNE ZA PROVOÐENJE AKTIVNOSTI KOJE ZAHTJEVA PROBLEMATIKA PREDLOŽENOG RADA. O KOMPETENCIJAMA ODLUČUJE ODOVARAJUĆI NASTAVNIK.

Sadržaj:

OVISNO O ODABIRU TEME, ODABIR, PRETRAŽIVANJE I PROUČAVANJE POTREBNE LITERATURE. PRIPREMA I PROVOÐENJE AKTIVNOSTI. PISANJE I PREZENTACIJE IZVJEŠĆA.

Preporučena literatura :  

OVISNO O ODABIRU TEME

Dopunska literatura:  

OVISNO O ODABIRU TEME

Oblici provođenja nastave: seminarske radnje / individualne konzultacije
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: diplomski / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  

RAZGOVORI SA STUDENTIMA PRIJE I NAKON ZAVRŠETKA AKTIVNOSTI

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login