Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • odluka kojom se ukida odluka napadana pravnim lijekom

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

ODLUČIVANJE U JAVNOJ UPRAVI

Oznaka: PRUOJU
Vrsta: izborni
Razina: napredna razina
Semestar / trimestar: V semestar Upravni Studij
ECTS: 6
6 ECTS

(ECTS: 6- 5 Semestar , Predavanja + VježbePredmet od značaja za interakciju s pravnim bazama podataka
Kompetencije koje se stječu:

 

Studenti će biti osposobljeni da donose odluke iza kojih će, kao potvrda njihovog kvaliteta, "stajati" najprije uobičajena metodologija znanstveno-istraživačkog rada, a kasnije i odgovarajuće znanstvene metode metode i tehnike. Također, biće objašnjena veza između generalnog menagementa i odlučivanja, pri čemu će koristiti uglavnom najnovije pristupe, poput managementa baziranog na rezultatima (Result Based Manangement).

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:

Uvod

Interdisciplinarni aspekti odlučivanja

Odlučivanje i menagement

Funkcije menagementa

Menagementski ciljevi i svrhe

Analiza menagementskog posla

Racionalni aspekti odlučivanja

Okruženje odlučivanja

Vrijednosti za odlučivanje

Psihologija odlučivanja

Sociologija odlučivanja

Socijalna psihologija odlučivanja

Politički aspekti odlučivanja

Teorija odlučivanja

Analiza odlučivanja

Grupno odlučivanje

Grupno odlučivanje

Organizacijsko odlučivanje

Metaorganizacijsko odlučivanje

Sistemi za podršku odlučivanju

Ekspertni sistemi

Inteligentni sistemi za podršku odlučivanju

Preporučena literatura :  

E. Pusić: Nauka o upravi, Školska knjiga, Zagreb,1996.


M. Čupić, Odlučivanje: Formalni pristup, Beograd 2001.

Dopunska literatura:  

Harrison, E.F., The Managerial Decision-Making Process, Third edition, Houghton Mifflin Co., Boston. 1987.

Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  

1. Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa


2. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Evaluacija nastave se provodi od strane pročelnika Katedre.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login