Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • greška u suđenju

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

GOSPODARSKO KOMUNALNO PRAVO

Oznaka: PR5GKP
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: IX semestar Integrirani studij
ECTS: 6
ECTS
(ECTS: 6 - 9. Semestar , Predavanja + Vježbe
Kolegij od važnosti za razumjevanje upravno-pravnih aspekata komunalnih djelatnosti
Kompetencije koje se stječu:

 

Od studenta se, nakon što odsluša predmet, očekuje da uoči i razumije probleme u organizaciji komunalnih službi. Student treba biti sposoban analizirati osnovna načela vezana uz funkcioniranje komunalnih službi, upravne aspekte komunalnih službi u Europi i Hrvatskoj. Od studenta se također očekuje da razvije sposobnosti za primjenu naučenih znanja na rješavanje različitih problema u komunalnim službama.

Preduvjeti za upis:

Uvjeti koji su propisani statutom fakulteta.

Sadržaj:


1. Općenito o komunalnim djelatnostima
2. Povijesni razvoj obavljanja komunalnih djelatnosti
3. Komparativni prikaz obavljanja komunalnih djelatnosti u pojedinim zemljama
4. Obavljanje komunalnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj
4. 1. Osnovna načela za obavljanje komunalnih djelatnosti
4. 2. Načini obavljanja komunalnih djelatnosti
4. 2. 1. Trgovačka društva
4. 2. 2. Javne ustanove
4. 2. 3. Služba – vlastiti pogon
4. 2. 4. Ugovor o koncesiji
4. 2. 5. Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova
5. Komunalni red, komunalno redarstvo i ovlasti komunalnog redara.
6. Prihodi za obavljanje komunalnih djelatnosti
6. 1. Komunalne usluge
6. 2. Komunalna naknada
7. Financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
7. 1. Komunalni doprinosi
8. Priključivanje na komunalnu infrastrukturu
9. Akti jedinica lokalne samouprave kojima se uređuje obavljanje komunalnih djelatnosti
10. Nadležnosti županije u obavljanju komunalnih djelatnosti
Preporučena literatura :
1.Željko Pavić: Od antičkog do modernog grada, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2001., str. 119. – 230.
2.Duško Lozina: Lokalna samouprava – poredbeno i hrvatsko iskustvo, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2004., str. 62. – 87., 101. – 126. 
3.Teodor Antić: Sustav obavljanja komunalnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj, u Javna uprava u demokratskom društvu (zbornik radova), Institut za javnu upravu i Organizator, Zagreb, 1999., str. 155. – 181.
4.Desanka Sarvan: Komunalni doprinos, Informator, Zagreb, br. 5203, 2004.Dopunska literatura:
 

Desanka Sarvan: Komunalni doprinos, Informator, Zagreb, br. 5203, 2004.


Desanka Sarvan: Komunalno gospodarstvo – de lege ferenda, Informator, Zagreb, br. 5238, 2004.


Zakon o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst), Narodne novine br. 26/ 2003.


Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalog doprinosa, Narodne novine. br. 23/ 2000.


Zakon o grobljima, Narodne novine br. 19/ 1998.


Zakon o prostornom uređenju, Narodne novine br. 30/ 1994, 68/ 1998, 61/ 2000, 100/ 2004.


Zakon o gradnji, br. 175/ 2003.

Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe / praktična nastava / rad / seminarske radnje
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: praktična nastava / rad / pismeni ispit / usmeni ispit / testovi / projektni zadaci / seminarske radnje / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Mišljenje studenata o kvaliteti nastave putem anketa
Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login