Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  • alternativno ovlaštenje

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

SINDIKALNO PRAVO

Oznaka: PRUSIN
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: V semestar Upravni Studij
ECTS: 6
 6 ECTS
(ECTS: 6 - 5. Semestar , Predavanja + Vježbe)
Pravni predmet od značaja za razumjevanje djelovanja djelova organiziranog rada
Kompetencije koje se stječu:

 

OPĆA I POSEBNA ZNANJA O UDRUGAMA SINDIKATA I POSLODAVACA, KOLEKTIVNIM RADNIM SPOROVIMA, INDUSTRIJSKIM AKCIJAMA.

Preduvjeti za upis:

PRETHODNA GODINA STUDIJA

Sadržaj:


1.Povijesni razvoj prava sindikalnog udruživanja (koalicije).
2.Prva jamstva prava koalicije.
3.Sindikati kao interesne organizacije svijeta rada.
4.Dobrovoljnost udruživanja u sindikate.
5.Ciljevi sindikalnog udruživanja - da radnici (posloprimci) uživaju plodove svoga rada i u tom cilju mogu poduzimati sve potrebito.
6.Pravo svakodobnog istupanja iz sindikata bez ikakvih posljedica.
7.Zahtjev da se članstvom u sindikatu ne stječu nikakve povlastice u radnom odnosu s obzirom na radnike koji nisu članovi sindikata.
8.Pravo nečlanova na uživanje poboljšica koje svojim aktivnostima postignu sindikati.
9.Sloboda sindikalnog pluralizma, odnosno osnivanje strukovnih i profesionalnih sindikata ili više njih u istoj struci ili profesiji.
10.Udruživanje sindikata na nacionalnoj i internacionalnoj razini kao i sloboda istupanja iz takvih saveza, federacija, unija, konfederacija i sl.
11.Organizacijski principi i međusobni odnosi.
12.Sindikalne akcije, posebno štrajk, i u svezi s njima akcije poslodavca, posebno lock out.
13.Međunarodno jamčenje prava sindikalnog udruživanja.

Preporučena literatura :
1. Nikola Tintić, Radno i socijalno pravo, knjiga prva: radni odnosi (I), Zagreb, 1969., i to: glava deveta, odsjek šesti, str. 93-96.2. Boris Buklijaš, O razvoju prava sindikalnog organiziranja, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, XXVI, str. 133-143.
3. Boris Buklijaš, Kolektivni ugovor o radu kao instrument uređivanja radnopravnih pitanja između poslodavaca i posloprimaca, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, br. XXVII, 1990., knjiga II, str. 63-75.
4. Boris Buklijaš, Pojam i vrste štrajka, Pravna misao, br. 5-6, 1990., str. 14-28.
5. Boris Buklijaš, Ogled o razvoju sindikata u Sjedinjenim Američkim Državama, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, br. 10/1989.
6. Konvencija Međunarodne organizacije rada broj 87 o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava


 


7. Konvencija Međunarodne organizacije rada broj 98 koja se odnosi na primjenu principa prava organiziranja i kolektivnih pregovoraDopunska literatura:
 

BORIS BUKLIJAŠ, O RAZVOJU PRAVA SINDIKALNOG, ZBORNIK PROVING FAKULTETA U SPLITU, BR. XXVI, 1989.Oblici provođenja nastave: predavanja / vježbe
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: pismeni ispit / usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula:  

Povratna informacija anketiranjem studenata. Uzajamno praćenje nastavnika na istome predmetu.

Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr preko RSSa
Korisnička zona
Login