Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
Pravni fakultet (Sveučilište u Splitu)
  • ???
  •  teret (dužnost) iznošenja činjenica na kojima se zasnivaju zahtjevi u parnici

Pravni fakultet
Domovinskog rata 8
21000Split
Hrvatska
+385 (21)
Centrala.: 39 35 00
Tajništvo Fax: 39 35 97
Dekanat: 39 35 02
Referada: 39 35 95
studentskareferada@pravst.hr
Knjižnica tel./fax: 39 35 75
OIB: 03541568700
IBAN: HR4324070001100578448


Kolegiji ««

KONZULARNO PRAVO

Oznaka: PRUKON
Vrsta: izborni
Razina: specijalistička razina
Semestar / trimestar: V semestar Upravni Studij
ECTS: 6
6 ETCS
(ECTS 6 - 5 Semestar
Predavanja + vježbe
KOLEGIJ OD ZNAČAJA ZA SPOZNAJU VAŽNOG ASPEKTA I TEHNIKA DJELOVANJA DRŽAVNE UPRAVE
Kompetencije koje se stječu:

 

Opća i posebna znanja o sustavu pravnih pravila koja uređuju odnose između međunarodnopravnih subjekata (prije svega uzajamne odnose država, odnose između država i međunarodnih organizacija, te odnose između samih međunarodnih organizacija), posebice preko institucije konzularnih dužnosnika i konzularnih odnosa kao najstarije institucije za održavanje veza između država.

Preduvjeti za upis:

Prethodna godina studija

Sadržaj:

 

Osnovni pojmovi o diplomaciji, diplomatskom pravu, diplomatskim odnosima te tijelima međunarodnih odnosa.

Posebno o konzularnom pravu:

1.Pojam konzularnog prava

2.Konzularni odnosi

3.Tijela konzularnih odnosa: (a) Konzularni uredi (b) konzularni dužnosnici (šefovi konzularnih ureda, ostali konzularni dužnosnici, ostali članovi konzularnog ureda, konzularni službenici, poslužno osoblje.

4.Konzularni privilegiji i imuniteti: Olakšice, privilegiji i imuniteti koji se odnose na konzularni ured (nepovredivost prostorija, arhiva, sloboda komuniciuranja, fiskalno i carionsko izuzeće), Olakšice, privilegiji i imuniteti karijernih konzularnih dužnosnika i drugih članova konzularnog ureda (trajanje konzularnih privilegija i imuniteta, osobna nepovrtedivost konzularnih dužnosnika, imunitet od sudbenosti, izuzeće od pojedinih prijavljivanja i dozvola, sloboda kretanja, socijolano osiguranje, izuzeće od poreza, podavanja i carina, privilegiji i imuniteti na području treće države, dužnosti ččlanova konzularnog ureda); Konzularni azil

5.Počasni konzularni dužnosnici (počasni konzul)

6.Konzularne funkcije: Državljanstvo (stjecanje hr. državčljanstva, prestanak hr. državčljanstva, postupak u odnosu na stjecanje i prestanak hrvatskog državljanstva); Obiteljsko pravna građa (brak, alimentacijska potraživanja u inozemstvu, usvojenje, starateljstvo); Privremene konzularne mjere; Nasljedno pravna građa - ostavine; Uhićenja hrvatskih državljana; Carisnke povlastice ( potvrde o boravku u inozemstvu); Međunarodna pravna pomoć (Međunarodna pravna pomoć u građanskim predmetima, Međunarodnopravna pomoć u kaznenim predmetima, Ekstradicija); Javno-bilježničke funkcije (oporuka, ovjeravanje, izvaci iz državnih matica, uvjerenja); Putne isprave (putne isprave hrvatskih državljana, putne isprave za strance, strane putne isprave); Vize (vrste viza); Vojni obveznici; Poslovi u svezi sa hrvatskim brodovima i zrakoplovima; Konzularne pristojbe.

Preporučena literatura :  

SVJETLAN BERKOVIĆ, DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO, Zagreb 1997, str. 341

Dopunska literatura:  

J. Andrassy, Međunarodno pravo, Zagreb, 1990. (tekst otisnut krupnim slogom), i J. Andrassy, B. Bakotić, B. Vukas, Međunarodno pravo 1, Zagreb, 1995. (tekst otisnut krupnim slogom), ili


V. Ð. Degan, Međunarodno pravo, Rijeka, 2000.


Povelja UN, Statut Međunarodnoga suda, NN MU br. 15/93.


Ibler, Rječnik međunarodnog javnog prava, Zagreb, 1987.


B. Bakotić (priredio), Međunarodni ugovori - sklapanje i primjena, 2. izdanje, Zagreb, 1997.


Hrvatska i Ujedinjeni narodi (urednici: I. Šimonović, B. Vukas, B. Vukmir), Zagreb, 1996.

Oblici provođenja nastave: diplomski / predavanja / vježbe / seminarske radnje / individualne konzultacije
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima: HRV|ENG
Način provjere znanja i polaganja ispita: usmeni ispit / Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i /ili modula: Pisani radovi, anketiranje studenata, redovita suradnja nastavnika u analizi izvođenja nastave i rezultata na ispitima.
Pridruži nam se na Faceu Prati pravsthr na Twitteru Prati pravsthr preko RSSa
Webmail
Studiranje u Splitu - Rezultati studentskih anketa
Pravna klinika
SEELS
NISPA
IASIA
Korisnička zona
Login